Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Atkurkime pirmąją lietuvišką žemės ūkio mokyklą

Atkurkime pirmąją lietuvišką žemės ūkio mokyklą

Žemės ūkio profesijų įsigyjimas Rietave turi senas ir gražias tradicijas. Jau 1859 metais Rietavo Irenėjus Oginskis įkūrė pirmąją Lietuvoje lietuvišką profesinę mokyklą, pavadinęs ją Agronomija. Ūkininkystės mokslinyčia. Dėl 1863 m. sukilimo mokykla buvo uždaryta. Nepriklausomoje Lietuvoje 1927 m. Rietave atidaryta privati Žemesnioji mergaičių sodininikystės – daržininkystės mokykla, vėliau peraugusi į valstybinę žemės ūkio mokyklą, kuri su nedidele pertrauka II pasaulinio karo metu, veikė ir po karo. 1952 m. žemės ūkio mokyklos bazėje įkuriamas žemės ūkio technikumas, kuriame, pradiniame etape, buvo ruošiami agronomai ir technikai mechanikai žėmės ūkiui, vėliau ir specialistai elektros ūkiui. Nepriklausomybės metais technikumas buvo reorganizuotas į aukštesniają žemės ūkio mokyklą, o nuo 2002 m. tapo Žemaitijos kolegija. 2016 m. Žemaitijos kolegija buvo uždaryta. Per visus veiklos metus Rietave buvo ruošiami žemės ūkio specialistai. Tam yra vis dar išlikusi gera materialinė bazė, vis dar yra dėstytojais galintys dirbti specialistai.

KONFERENCIJOS „SUGRĄŽINKIME „ŪKININKYSTĖS MOKSLINYČIĄ“ Į RIETAVĄ“
REZOLIUCIJA

2018 m. gruodžio 14 d.
Rietavas

1859 m. Irenėjus Kleopas Oginskis Rietave įkūrė ,,Ūkininkystės mokslinyčią“ – pirmąją lietuvišką profesinę žemės ūkio mokyklą. Po 1863 m. sukilimo ši mokykla buvo likviduota. Lietuvai tapus nepriklausomai, Rietave įsteigta sodininkystės-daržininkystės mokykla, vėliau tapusi valstybine žemės ūkio mokykla. Pokaryje vietoj žemės ūkio mokyklos įkurtas žemės ūkio technikumas.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, technikumas perorganizuotas į aukštesniąją žemės ūkio mokyklą, o 2002 m. – į Žemaitijos kolegiją. 2009 m. kolegijos dieninėse ir nuotolinėse studijose studijavo 2400 studentų, keli šimtai kursantų kėlė kvalifikaciją. Pakeitus finansavimo ir studentų priėmimo tvarką, atsiradus galimybei jaunimui išvykti į užsienį, studentų skaičius ėmė nuolat mažėti, kilo finansinių ir su tuo susijusių kitų problemų. Galiausiai Žemaitijos kolegija panaikinta.
Šios konferencijos tikslas yra, atsižvelgiant į profesinės mokyklos Rietave istorinius aspektus, numatyti tokios mokyklos galimybes būti įtrauktai į profesinio mokymo, kvalifikacijos kėlimo ir konsultavimo tinklą Lietuvoje kaip savarankiškai valstybinei profesinei mokyklai.

Iškilmingas Rietavo Mykolo Kliopo Oginskio meno mokyklos atidarymas. Rietavo meras Antanas Černeckis (dešinėje) tikisi, kad jaunimas ras savo kelią čia, kur gimė ir užaugo, kurs savo gyvenimą savame krašte.

Išklausius darbotvarkėje perskaitytus pranešimus ir išreikštas nuomones, daromos tokios konferencijos išvados:

1. Rietavas turi senas ir gilias profesinio mokymo tradicijas, čia
susiformavo kokybiškam profesiniam mokymui reikalinga kultūra ir tradicijos.

2. Buvusios Žemaitijos kolegijos pastatuose, laboratorijose, auditorijose,
be didelių indėlių galima organizuoti kokybišką profesinį mokymą, o tvarkingame bendrabutyje – apgyvendinti moksleivius, kursų klausytojus ir kitus atvykusius asmenis.

3. Dar galima suburti tinkamą išsilavinimą ir patirtį turinčius pedagogus.

4. Atkurti Rietave savarankišką profesinę mokyklą, kurioje būtų:

4.1. Suteikiama galimybė įgyti profesinį išsilavinimą pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą įgijusiems jaunuoliams, naudojant mokymo programas, nesikertančias su kaimynystėje esančių profesinių mokyklų vykdomomis programomis;

4.2. Organizuoti paklausius kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo kursus;

4.3. Organizuoti profesinį mokymą įvairaus amžiaus asmenims pagal pasirenkamus modulius;

4.4. Organizuoti lietuvių kalbos ir profesinio mokymo kursus į Lietuvą gyventi atvykusiems asmenims;

4.5. Esant poreikiams, sudaryti galimybes aukštosioms mokykloms vykdyti studijas.

Konferencijos dalyviai kviečia konferencijos organizatorius:
1. Siekti, kad šios konferencijos rezultatai būtų aptariami viešojoje erdvėje, naudojant visas įmanomas komunikacijos priemones;
2. Kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimą, Vyriausybę ir kitas valstybines institucijas siekiant atkurti Rietave savarankišką profesinę mokyklą.

Konferencijos pirmininkas Gintautas Kniukšta

Parašykite komentarą

Top