Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Dailininko Virginijaus Kašinsko tapybos darbų paroda „Lietuvių liaudies dainos“

Dailininko Virginijaus Kašinsko tapybos darbų paroda „Lietuvių liaudies dainos“

Dailininko Virginijaus Kašinsko tapybos darbų paroda „LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOS“ bus eksponuojama Seimo III rūmų parodų galerijoje 2020 m. kovo 2 – 15 d.

Lietuvių tauta turtinga savo tolimos istorijos dvasiniu paveldu, kuris atsi-
spindi lietuvių tautos per amžius sukauptuose kultūriniuose kloduose – iš-
saugotose kalboje, mituose, legendose, pasakose, lietuvių liaudies dainose, šokyje, muzikoje ir dailėje.


Šioje parodoje žiūrovams pristatomas paveikslų ciklas „Lietuvių liaudies dainos“, nutapytas pagal lietuvių liaudies dainas. Paveikslų siužetai pasirinkiti iš karinių-istorinių, kalendorinių apeiginių, darbo, šeimos ir vestuvinių dainų.

Pristatomuose paveiksluose menine forma perteikiama lietuvių liau
dies dainų mitologinė simbolių struktūra. Sąmoningas gilinimasis į lietuvių liaudies dainų dvasinį paveldą atveria gelmes, kuriose atsidengia nuostabūs

lietuvių tautos pasaulėjautos ir pasaulėžiūros senieji klodai, padedantys su-
vokti dabartį ir mus supantį pasaulį.


Parodos atidarymas – kovo 2 d. 13 val.

VIRGINIJUS KAŠINSKAS gimė 1955 m. Šilalės rajone, Žemaitijoje.
1987 m. baigė Vilniaus dailės institutą (dabar Dailės akademija) tapybos
specialybę.
Nuo 1992 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.
Nuo 2005 m. suteiktas meno kūrėjo statusas.
Lietuvių etninės kultūros draugijos narys.
Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos narys.
Parodose dalyvauja nuo 1987m.
Surengęs 98 personalines tapybos ir piešinių parodas Lietuvoje ir užsienyje.
Respublikinių ir tarptautinių tapybos parodų Lietuvoje ir užsienyje dalyvis.

Parašykite komentarą

Top