Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymas – atnaujintas

Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymas – atnaujintas

Seimas priėmė naujos redakcijos Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymą, kuriuo užtikrinamos garantijos darbuotojams, atsiųstiems iš kitų valstybių laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir nustatomas tarpvalstybinių prašymų dėl finansinių administracinių sankcijų ir (ar) baudų išieškojimo arba pranešimų apie sprendimus dėl tokių sankcijų ir (ar) baudų skyrimo vykdymas.

Įstatymas nustato, kad ne Europos Sąjungos valstybių narių teritorijose įsisteigusioms įmonėms negali būti taikomos palankesnės sąlygos negu tos, kurios taikomos Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje įsisteigusioms įmonėms.

Šis įstatymas taikomas, kai darbuotojas siunčiamas laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje: pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, kitos valstybės darbdavio sudarytą su Lietuvos Respublikoje veikiančiu užsakovu, arba kitos valstybės darbdavio įmonės filiale, atstovybėje ar grupės įmonėje Lietuvos Respublikoje, arba  kaip laikinasis darbuotojas.

Šis įstatymas netaikomas prekybinių laivų įguloms, nes joms galioja Prekybinės laivybos įstatymas.

Įstatyme siūloma įtvirtinti, kad komandiruotam darbuotojui, neatsižvelgiant į teisę, taikytiną darbo sutarčiai ar darbo santykiams, būtų taikomos Lietuvos Respublikos darbo įstatymų, kitų norminių teisės aktų, įskaitant praplėstas kolektyvines šakos ir teritorines sutartis, nuostatos, nustatančios: maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko trukmę; minimaliųjų kasmetinių mokamų atostogų trukmę; minimalųjį darbo užmokestį, įskaitant padidintą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, darbą naktį, darbą poilsio ir švenčių dienomis; laikinųjų darbuotojų darbo sąlygas; darbuotojų saugą ir sveikatą; asmenų iki aštuoniolikos metų, nėščių, neseniai pagimdžiusių ir krūtimi maitinančių darbuotojų apsaugą darbe; diskriminacijos darbe draudimą.

Šis įstatymas būtų taikomas, kai komandiruotės trukmė neviršija 30 dienų Lietuvoje.

LR Seimo kanceliarijos, BNS spaudos centro inform.

Parašykite komentarą

Top