Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Iš naujo svarstys Konstitucijos pataisas, papildančias šeimos sąvoką

Iš naujo svarstys Konstitucijos pataisas, papildančias šeimos sąvoką

Seimas po svarstymo nusprendė grąžinti iš naujo komitete svarstyti Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-1217, kuriuo siūloma Konstituciją papildyti nuostatomis, reglamentuojančiomis, kad šeima sukuriama sudarius santuoką. Šeima taip pat kyla iš motinystės ir tėvystės. Valstybė saugo ir globoja santuoką, šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę.

2013 m. gruodžio 10 d. Seimui pristatyto projekto iniciatorių teigimu, „šiuo įstatymo projektu buvo siekiama nustatyti, kad šeima yra pirminė ir pamatinė visuomenės ląstelė. Konstitucijos 18 straipsnis nustato, kad „Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės“. Saugodama šeimą valstybė pirmiausia turi saugoti prigimtinę šeimos struktūrą. Prigimtinė šeimos struktūra remiasi santuoka ir giminystės arba kraujo ryšiais“.

Pagrindiniu svarstant šį klausimą paskirtas Teisės ir teisėtvarkos komitetas priėmė sprendimą siūlyti projektą atmesti. Komiteto išvadoje pateikiami šį sprendimą pagrindžiantys argumentai:

–         projektu nepaisoma Lietuvos Respublikos Konstitucijos vientisumo ir susiaurinama asmens teisių apsauga, garantuojama kitų Konstitucijos nuostatų;

–         projektas neatitinka konstitucinių teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių, teisinio saugumo,  lygiateisiškumo principų ir pažeidžia konstitucinę teisę į privataus gyvenimo apsaugą;

–         priėmus siūlomą projektą būtų neapsaugotos daugelio vaikų teisės;

–         projektas neįvertintas tarptautinio teisinio reguliavimo, Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) ir prisiimtų tarptautinių teisinių įsipareigojimų aspektu;

–         siūlomas šeimos apibrėžimas eliminuotų iki šiol šeimos nariais laikomiems asmenims nustatytas pareigas;

–         formuojama ydinga Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimo praktika;

–         projekto priėmimas būtų neatsakingas žingsnis, nes nėra įvertintos siūlomo reguliavimo neigiamos pasekmės.

Keturi komiteto nariai balsavo už tokią išvadą, 4 buvo prieš, sprendimą lėmė ,,už“ balsavusio komiteto pirmininko Juliaus Sabatausko balsas.

Tokiai išvadai Seimas nepritarė. Už Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą balsavo 29, prieš – 54, susilaikė 9 Seimo nariai.

Seimo nariams nesutarus, kokį komitetą, remiantis Statutu, paskirti pagrindiniu naujam projekto svarstymui, pirmininkaujančio Seimo posėdžiui Seimo Pirmininko pavaduotojo Algirdo Syso prašymu, šį klausimą įpareigota svarstyti Etikos ir procedūrų komisijai.

Seimo kanceliarijos, ELTOS inform.

Parašykite komentarą

Top