Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Atšaukiamas nutarimas dėl kurortų apsaugos zonų

Atšaukiamas nutarimas dėl kurortų apsaugos zonų

Vyriausybė posėdyje pripažino netekusiu galios 2015 m. rugsėjo 23 d. nutarimą Nr. 1025, kuriuo buvo pakeistos Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos ir panaikinti apribojimai kurortų apsaugos zonoms.

Toks sprendimas priimtas siekiant pašalinti abejones dėl Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1025 teisingumo ir teisėkūros procedūrų teisėtumo priimant šį nutarimą. Pažymėtina, kad  Vyriausybei priėmus tokį sprendimą, ankstesnis teisinis reguliavimas savaime neatkuriamas, tai yra, Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1025 panaikinimas savaime nereiškia, kad grįžta teisinis reguliavimas dėl kurortų apsaugos zonų.

Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XVI skyrius „Kurortų apsaugos zonos“ buvo panaikintas, nes apribojimai kurortų apsaugos zonoms neatitiko galiojančių teisės aktų reikalavimų, o poįstatyminiais teisės aktais negali būti nustatytas toks reguliavimas, kurio nenumato įstatymai.

Atsižvelgiant į tai, Aplinkos ir kitos ministerijos pagal kompetenciją įpareigotos parengti įstatymų projektus dėl ūkinės veiklos ribojimų, nes, pasak Konstitucinio Teismo, jie turi būti reglamentuoti būtent įstatymais.

Aplinkos ministerija turės parengti įstatymo projektą, kuriame būtų nustatyti žemės ir miško naudojimo sąlygų apribojimai. Prireikus įstatymo projekto rengimo metu gali būti tikslinami ir kiti šiuo metu galiojantys įstatymai, kuriuose tokių apribojimų jau yra.

Vyriausybės kanceliarijos, BNS spaudos centro inform.

Parašykite komentarą

Top