Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Baigė svarstyti socialinio modelio paketą

Baigė svarstyti socialinio modelio paketą

 Socialinių reikalų ir darbo komitetas birželio 27 d. posėdyje baigė svarstyti visus socialinio modelio paketo projektus.

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimo įstatymo projekte Nr. XIIP-3239(2) siūloma nustatyti aiškią pensijų indeksavimo tvarką pagal darbo užmokesčio fondo 3 praėjusių metų, indeksavimo koeficiento apskaičiavimo metų ir 3 prognozinių metų pokyčius; į dabartinę pagrindinę pensijos dalį integruoti priedą už stažo metus ir šią su socialinio draudimo įmokomis nesusijusią pensijos dalį siūloma vadinti bendrąja pensijos dalimi.

Taip pat, kaip naujovę, siūloma įvesti apskaitos vienetų sistemą, kuri leistų papildomą pensijos dalį (naujai siūloma vadinti individualiąja pensijos dalimi) tiesiogiai susieti su mokėtomis įmokomis, bei palaipsniui didinti būtinojo stažo reikalavimą visai senatvės pensijai gauti nuo 30 metų iki 35 metų. Naujai skiriamų netekto darbingumo pensijų dydžius siūloma diferencijuoti pagal 5 proc. intervalų darbingumo lygio procentus.

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8, 10 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projekte Nr. XIIP-3246, derinant su Darbo kodeksu, tikslinamos nuorodos ir nuostatos dėl darbo laiko trukmės ir vaiko priežiūros atostogų sąvoka; derinant su Užimtumo įstatymu, tikslinama nuostata dėl darbo santykių; derinant su Tikslinių kompensacijų įstatymu, tikslinama šalpos išmokų sąvoka; derinant su Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu, keičiamos pašalpų sąvokos.

Valstybinių šalpos išmokų įstatymo Nr. I-675 pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIIP-3265 galiojantis įstatymas yra dėstomas nauja redakcija. Į įstatymą yra perkeliamos direktyvos 2014/54/ES dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis nuostatos (kam taikomas įstatymas). Įstatyme labiau diferencijuojami šalpos neįgalumo pensijų dydžiai. Įstatymas derinamas su kitais socialinio modelio paketo įstatymais.

Tikslinių kompensacijų įstatymo projektu Nr. XIIP-3266 yra siūloma priimti naują įstatymą, reglamentuojančiu slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijas, kurios šiuo metu yra reglamentuotos Valstybinių šalpos išmokų įstatyme.

Socialinės apsaugos išmokų apskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo Nr. X-1710 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIIP-3263, derinant su Šalpos pensijų įstatymu, Tikslinių kompensacijų įstatymu, Socialinio draudimo pensijų įstatymu, yra tikslinamos rodiklių sąvokos.

Socialinių reikalų ir darbo komiteto biuro, BNS spaudos centro  inform.

Parašykite komentarą

Top