Jūs esate
Pagrindinis > Verslas > Batumyje – apie Europos regiono ekonomikos žalinimą

Batumyje – apie Europos regiono ekonomikos žalinimą

Birželio 8 d. Batumyje, Gruzijoje, prasidėjo Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JTEEK) 8-oji ministrų konferencija „Aplinka Europai“ . Joje dalyvaujantys aplinkos ministrai, tarp jų ir mūsų ministras Kęstutis Trečiokas, aptaria, kaip skatinti ekonomikos žalinimą ir gerinti oro kokybę Europos regione.

www.am.lt nuotr.
www.am.lt nuotr.

Kęstutis Trečiokas pristato Lietuvos patirtį, kaip siekiama įgyvendinti Darnaus vystymosi darbotvarkės tikslus, naudojantis tokiais daugiašaliais aplinkosauginiais susitarimais, kaip ,,Espo konvencija“ ir jos Protokolas dėl strateginio aplinkos vertinimo. Sėkmingas šių susitarimų taikymo ir Lietuvos bendradarbiavimo su kaimyninėmis šalimis pavyzdys – tarptautinis „Rail Baltic“ projektas. Ministras pažymi, kad, pasirenkant aplinkai ir gyventojų sveikatai palankius sprendinius planuojant šios geležinkelio linijos trasą ir susijusią infrastruktūrą, itin naudingos konsultacijos su institucijomis, atsakingomis už visuomenės sveikatą ir aplinkos apsaugą.

Biržlio 8 d. Kęstučio Trečioko darbotvarkėje numatytas ir susitikimas su Ukrainos ekologijos ministru. Bus aptartos dvišalio bendradarbiavimo aplinkos srityje galimybės. Birželio 9 d. ministras Kęstutis Trečiokas dalyvaus geriausiems keliams į darnų vystymąsi skirtoje apskritojo stalo diskusijoje ir pirmininkaus konferencijos plenarinei sesijai oro kokybės tema.

Konferencijos dalyviai patvirtins Batumio švaraus oro veiksmų 2016–2021 m. planą ir dokumentą „Batumio žaliosios ekonomikos iniciatyvos 2016–2030 m.“. Šis dokumentas taps Ekonomikos žalinimo Europos regione strateginio veiksmų plano dalimi. Be to, konferencijos metu numatoma priimti deklaraciją „Žaliau, švariau, sumaniau“. Ja valstybės bus raginamos imtis konkrečių veiksmų ekonomikai žalinti, oro taršai mažinti, informacijos apie aplinkos būklę rinkimui ir sklaidai gerinti.

Tokios ministrų konferencijos organizuojamos nuo 1991-ųjų. Batumio konferencijoje dalyvauja 900 aplinkos apsaugos atstovų iš 56 šalių, JTEEK narių, taip pat nevyriausybinių ir verslo organizacijų. Šis renginys suteikia galimybę aplinkos ministrams ir kitiems aukšto lygmens dalyviams priimti suderintus politinius sprendimus aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi prioritetams Europos regione įgyvendinti.

Parengta pagal Aplinkos ministerijos Komunikacijos skyriaus inform., www.am.lt

Parašykite komentarą

Top