Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Bus gerinamos sąlygos įsteigtoms naujoms įmonėms

Bus gerinamos sąlygos įsteigtoms naujoms įmonėms

Siekdama pagerinti naujai steigiamoms ir sparčiai augančioms įmonėms verslo aplinką Europos mastu, Europos Komisija paskelbė viešąsias konsultacijas ir kviečia pareikšti nuomonę.

EK ketina parengti įsteigtų naujų įmonių iniciatyvą, kurios tikslas – pagerinti sąlygas Europos Sąjungoje šioms įmonėms. Iniciatyvą EK 2015 m. rudenį pristatė bendrosios rinkos strategijoje, kurią šiuo metu įgyvendina, kad būtų kuo efektyviau išnaudojamas visas ES bendrosios rinkos potencialas.

Šiose konsultacijose siekiama išsiaiškinti klausimus, susijusius su visomis verslo gyvavimo ciklo fazėmis nuo verslo idėjos iki pasitraukimo iš rinkos. Konsultacijų metu surinkta informacija padės identifikuoti aktualiausias problemas, su kuriomis susiduria įsteigtos naujos ir sparčiai augančios įmonės, ir priimti sprendimus, formuojant naujas politines ir paramos priemones, skirtas šioms problemoms spręsti, tiek ES, tiek ir valstybių narių lygiu.

Kviečiame privataus ir viešojo sektoriaus subjektus, visuomenę dalyvauti konsultacijose ir užpildyti klausimyną EK tinklalapyje adresu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/startup_initiative.

Nuomonę pareikšti galima iki 2016 m. liepos 31 d. Klausimynas pateikiamas visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

LR Ūkio ministerijos, BNS spaudos centro inform.

Parašykite komentarą

Top