Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Dalies valstybei svarbių ekonominių projektų nauda abejotina

Dalies valstybei svarbių ekonominių projektų nauda abejotina

Aukščiausiosios audito institucijos atliktas valstybei svarbių ekonominių projektų auditas atskleidė, kad šį statusą gavę projektai ne visada reikšmingai prisideda įgyvendinant valstybės interesus, be to, dauguma jų valdomi neturint aiškių valdymo principų, o galimybė panaikinti šį statusą iki šiol nenumatyta.

Valstybei svarbaus ekonominio projekto statusą Vyriausybė 1999–2015 m. suteikė iš viso 41 projektui. Auditoriai atkreipia dėmesį, kad šie projektai yra atrenkami neturint bendros jų identifikavimo ir atrankos sistemos, projektų įgyvendinimo stebėsenos procesas yra komplikuotas, nėra kaupiama ir viešinama informacija apie jų eigą, būklę, pasiektus rodiklius ir bendrą jų įvykdymo naudą valstybei. Nustatyta, kad šiuo metu stebimas tik vienas (iš 41) projektas.

Projektų įgyvendinimo būklė – įvairi. Apie 47 proc. projektų šiuo metu yra įgyvendinami, nors kai kurių iš jų vykdymas tęsiasi ilgiau nei 15 metų, 40 proc. yra baigti įgyvendinti, o 13 proc. projektų įgyvendinimą patys vykdytojai yra sustabdę.

Valstybei svarbių ekonominių projektų vykdytojai pasinaudoja išskirtinėmis sąlygomis, prioritetais ar išimtimis, kurios palengvina jų įgyvendinimą, tačiau nėra apibrėžtos teisės aktuose. Teisės aktuose nėra numatyta ir galimybė panaikinti statusą, net jei projektas yra užbaigtas arba nepradėtas įgyvendinti, arba jei jo vykdytojai nevykdė prisiimtų įsipareigojimų.

Valstybės kontrolė Vyriausybei pateikė rekomendacijas patikslinti valstybei svarbių ekonominių projektų statuso suteikimo tvarką ir inicijuoti Vyriausybės nutarimais patvirtintų valstybei svarbių ekonominių projektų peržiūrą.

Atsižvelgiant į tai, kad Vyriausybė ir Ūkio ministerija šiuo metu dar neturi bendro sutarimo dėl pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priemonių ir terminų, Vyriausybės prašoma dar kartą išnagrinėti valstybei svarbių ekonominių projektų problemas ir iki gegužės 16 d. pateikti rekomendacijų įgyvendinimo planą.

Valstybės kontrolės, BNS spaudos centro inform.

Parašykite komentarą

Top