Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Diskriminacija užtrauks baudžiamąją atsakomybę

Diskriminacija užtrauks baudžiamąją atsakomybę

Diskriminacija užtrauks baudžiamąją atsakomybę

2016-07-05

 

Vyriausybei pritarus Teisingumo ministerijos parengtoms Baudžiamojo kodekso (BK) pataisoms, siūloma numatyti baudžiamąją atsakomybę už diskriminaciją dėl amžiaus ir neįgalumo, taip pat už diskriminacijos ar smurto kurstymą ar neapykantos skatinimą prieš šias grupes.

Priėmus pataisas atsakomybė grėstų tiems asmenims, kurie viešojoje erdvėje skatina neapykantą arba kursto žmones diskriminuoti ar smurtauti prieš neįgaliuosius ar tam tikros amžiaus grupės atstovus.

Pernai Lietuvos teismams buvo perduotos 24 baudžiamosios bylos dėl kurstymo prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę, 2014 m. tokių bylų buvo 40.

Pagrindiniuose Europos Sąjungos ir tarptautiniuose žmogaus teisių apsaugai skirtuose dokumentuose pateikiamas platesnis diskriminavimo pagrindų sąrašas, t. y. asmens diskriminacija (ir atitinkamai jos tarptautinis draudimas) yra siejama su lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus ir seksualinės orientacijos požymiais. Diskriminuoti dėl negalios atskirai draudžia ir Lietuvos ratifikuota Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija.

„Draudimas diskriminuoti asmenį dėl amžiaus ar negalios numatytas Lygių galimybių įstatyme, tačiau iki šiol nebuvo įtvirtintų sankcijų už šios nuostatos pažeidimus. Seimui priėmus pataisas, turėsime įrankius pažeidėjus bausti, tokios priemonės pasitarnaus ir geresnei nusižengimų prevencijai“, – pažymi teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Baudžiamajame kodekse yra numatyta atsakomybė už diskriminaciją dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, taip pat atsakomybė už kurstymą prieš šias žmonių grupes. Tačiau nieko nekalbama apie diskriminavimą dėl amžiaus ar neįgalumo, nors tarptautiniai dokumentai tokią diskriminaciją draudžia.

„Šios pataisos nėra revoliucinis pakeitimas, greičiau tam tikros Baudžiamojo kodekso spragos užpildymas, kadangi diskriminacija dėl amžiaus ir neįgalumo, kaip atskirų požymių, numatyta tiek minėtame Lygių galimybių įstatyme, tiek Europos Sąjungos bei tarptautiniuose teisės aktuose“, – teigia J. Bernatonis.

www.verslaspolitika.lt inf.

Parašykite komentarą

Top