Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > EK skatina dėmesį skirti investicijoms, struktūrinėms reformoms ir atsakingai fiskalinei politikai

EK skatina dėmesį skirti investicijoms, struktūrinėms reformoms ir atsakingai fiskalinei politikai

Liucija Vervečkienė

Seimo Europos reikalų komiteto biuro patarėja

2016 m. Europos Sąjungoje įvyko nemažai teigiamų pokyčių, rodančių Europos ekonomikos atsparumą ir atsigavimą: augo aktyvumo lygis, nedarbo lygis mažėja, nuo 2013 m. sukurta 8 mln. naujų darbo vietų, mažėja vidutinis valdžios sektoriaus deficito lygis euro zonoje, bendros investicijos 2014 m. pradėjo augti ir prognozuojama, kad augs toliau.

Tačiau, kaip Seimo Europos reikalų komitete (ERK) pristatydamas 2017 m. Metinę augimo apžvalgą pabrėžė Europos Komisijos (EK) narys Vytenis Povilas Andriukaitis, augimą stabdo po krizės likę padariniai ir dar prieš krizę buvę struktūriniai trūkumai.

EK parengtoje 2017 m. Metinėje augimo apžvalgoje, kuria pradedamas Europos semestro ciklas ir įvardijami svarbiausi ekonomikos ir socialinės politikos prioritetai, akcentuojamas socialinės atskirties ir skurdo mažinimo ES poreikis.

Valstybės narės skatinamos dėti daugiau pastangų trims prioritetams įgyvendinti: investicijoms skatinti, struktūrinėms reformoms įgyvendinti ir tvariai fiskalinei politikai užtikrinti. Ypač didelis dėmesys skiriamas atskirties mažinimo, įgūdžių darbo rinkoje stiprinimo, tvarių viešųjų finansų klausimams. EK taip pat ragina valstybes nares nuosekliai įgyvendinti joms kasmet teikiamas Tarybos rekomendacijas.

2017 m. Metinės augimo apžvalgos pristatyme taip pat dalyvavo ir pasisakė Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Ūkio ministerijos atstovai.

Komiteto nariai domėjosi Žiedinės ekonomikos paketo pasiūlymų įgyvendinimo eiga, ES Rytų Partnerystės politikos perspektyvomis, ES energetikos politikos ir maisto saugos klausimais. Posėdžio dalyviai pritarė, kad būtina stiprinti kovos su skurdu ir atskirtimi priemones, gerinti investicinį klimatą ir skatinti darbo vietų kūrimą. 2017 m. Metinę augimo apžvalgą toliau svarstys atsakingi Seimo specializuoti komitetai. Europos reikalų komitetas prie šio klausimo grįš svarstydamas Europos Komisijos rengiamą Šalies ataskaitą.

ERK vykdo dalyvavimo Europos semestre parlamentinę kontrolę: nagrinėja Europos semestro dokumentus, svarsto Vyriausybės parengtas programas, Lietuvai skirtas Tarybos rekomendacijas ir prireikus priima sprendimus dėl jų. Stengdamasis plėtoti Seimo ir EK dialogą, ERK kiekvienais metais kviečia EK narį pristatyti Metinę augimo apžvalgą ir Lietuvai skirtas rekomendacijas tam, kad Komisija dalyvautų betarpiškoje diskusijoje su Seimu. Metinę augimo apžvalgą ERK ją svarstyti perduoda ir Seimo specializuotiems komitetams.

 

Parašykite komentarą

Top