Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Ekonomikos komitetas įvertino VKEKK veiklą

Ekonomikos komitetas įvertino VKEKK veiklą

Seimo Ekonomikos komitetas parlamentinės kontrolės tvarka apsvarstė ir po svarstymo pritarė Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) 2015 metų veiklos ataskaitai.

Siekiant užtikrinti ekonominį skaidrumą ir efektyvumą, komitetas komisijai pasiūlė atsižvelgti į reguliuojamų sektorių (elektros, gamtinių dujų, atsinaujinančių išteklių energetikos, šilumos, vandens tiekimo) įmonių įsigyjamo ilgalaikio turto poreikio pagrįstumą, šių sąnaudų įtraukimo į kainą pagrįstumą, taip pat įvertinti, ar toks įsigyjamas ilgalaikis turtas, nesudaro prielaidų šių įmonių finansinio pajėgumo sumažėjimui, tuo pačiu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų nesilaikymui dėl nuosavo ir įstatinio kapitalo santykio.

Komitetas rekomendavo Vyriausybei:

1. Pavesti Vyriausybės atstovams užtikrinti pakankamą savivaldybių įmonių, teikiančių paslaugas gyventojams (ypač vandens, šilumos ir gamtinių dujų tiekimo), finansinio pajėgumo priežiūrą, kad nebūtų pažeidžiamas Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimas, nustatantis nuosavo ir įstatinio kapitalo santykį.

2. Parengti ir pateikti Seimui:

2.1. Energetikos įstatymo ir kitų teisės aktų pakeitimo projektus, suteikiant įgaliojimus Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, vykdant įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimus, analogiškus įgaliojimams, Konkurencijos įstatymu nustatytus Konkurencijos Tarybai.

2.2. Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymo projektą, nustatant griežtas ir atgrasančias sankcijas akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių valdybos nariams ir vadovams už Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų nesilaikymą.

LR Seimo, BNS spaudos centro inform.

Parašykite komentarą

Top