Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Finansinė injekcija pagerins vandenį, kurį geriame

Finansinė injekcija pagerins vandenį, kurį geriame

Šį mėnesį Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros pasirašytos trys ES paramos teikimo sutartys su vandentvarkos projektų vykdytojais – dar viena finansinė injekcija tiekiamo geriamojo vandens kokybei gerinti.

Pagal sudarytą sutartį su UAB „Rokiškio vandenys“ Rokiškyje bus rekonstruojami vandens gerinimo įrenginiai, kurie per pastaruosius tris dešimtmečius visiškai nebuvo atnaujinami, labai susidėvėjo ir nebeatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Rekonstruoti senieji ir pastatyti nauji įrenginiai švarų vandenį tieks daugiau kaip 14 tūkst. gyventojų (7 458 būstams).

Kita finansavimo sutartis, pasirašyta su UAB „Šiaulių vandenys“, skirta Lepšių vandenvietei rekonstruoti ir vandens gerinimo įrenginiams statyti. Šiuo metu geriamasis vanduo Šiaulių miesto ir jo priemiesčių gyventojams tiekiamas iš trijų vandenviečių – Birutės (apie 56 proc.), Bubių (apie 34 proc.) ir Lepšių (apie 10 proc.). Higienos normas atitinka tik iš pirmosios tiekiamas vanduo. Prasčiausias vanduo vartotojus pasiekia iš Lepšių vandenvietės.

Rekonstravus šią vandenvietę ir pastačius vandens gerinimo įrenginius, iš jos į centralizuotus tinklus bus tiekiama apie 40 proc. daugiau vandens ir todėl sumažės iš Bubių vandenvietės tiekiamo higienos normų neatitinkančio vandens. Šis projektas padės pasiekti, kad kokybišku vandeniu bus aprūpinama apie 40 proc. daugiau Šiaulių miesto ir jo priemiesčių gyventojų.

Pagerės padėtis ir Šilalės rajono Pajūrio miestelyje. Pasirašyta vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros finansavimo sutartis numato, kad čia bus nutiesta 4,6 km nuotekų ir 4,32 km vandentiekio naujų tinklų ir rekonstruota 0,17 km vandentiekio tinklų bei 1,23 km nuotekų tinklų. Šis ES remiamas projektas leis Pajūrio miestelyje prie viešojo vandens tiekimo sistemos prijungti 104 būstus, o prie nuotekų šalinimo sistemos – 110 būstų.

Aplinkos ministerijos Komunikacijos skyriaus inform., www.am.lt

Parašykite komentarą

Top