Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Įsiskolinimai žemės ūkio subjektams tenkinami 40 procentų

Įsiskolinimai žemės ūkio subjektams tenkinami 40 procentų

Vyriausybė patvirtino Žemės ūkio ministerijos teiktą nutarimą „Dėl bankrutavusių įmonių ir fizinių asmenų įsiskolinimo žemės ūkio veiklos subjektams tenkinimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Projekto tikslas – nustatyti žemės ūkio veiklos subjektų reikalavimų sumokėti už parduotus žemės ūkio produktus dalinio tenkinimo tvarką.

2007–2013 m., vadovaujantis Komisijos reglamentu dėl Europos Bendrijos sutarties taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje, buvo parengta ir įgyvendinta priemonė, pagal kurią iš dalies buvo tenkinami žemės ūkio veiklos subjektų, vykdančių veiklą pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje, reikalavimai sumokėti už bankrutavusių įmonių supirktus žemės ūkio produktus perdirbti.

Teikiamu projektu siekiama įteisinti minėtosios priemonės tęstinumą, sudarant galimybes iki 2020 metų pabaigos iš dalies tenkinti žemės ūkio veiklos subjektų, užsiimančių žemės ūkio produktų pirmine gamyba, reikalavimus sumokėti už parduotus žemės ūkio produktus, vadovaujantis Bankroto įstatymo, Fizinių asmenų bankroto įstatymo ir Komisijos reglamento nuostatomis.

Atsižvelgiant į tai, kad Bankroto įstatyme ir Fizinių asmenų bankroto įstatyme nustatyta, jog bankrutavusios įmonės bei fizinio asmens bankroto proceso atveju tenkinama iki 40 procentų žemės ūkio veiklos subjektų reikalavimų, projektu taip pat siūloma nustatyti, kad tenkinama iki 40 procentų žemės ūkio veiklos subjektų reikalavimų sumokėti už parduotus žemės ūkio produktus.

Bankrutavusių įmonių  ir fizinių asmenų įsiskolinimo žemės ūkio veiklos subjektams tenkinimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu  nustatoma paraiškų teikimo ir priėmimo tvarka ir terminai, paraiškų administravimo procedūros, atsakomybė, galutinė paraiškų teikimo ir priėmimo data, paraiškos iš dalies tenkinti bankrutavusios įmonės  ar fizinių asmenų įsiskolinimą žemės ūkio veiklos subjektams forma.

Žemės ūkio ministerijos inform., www.zum.lt

Parašykite komentarą

Top