Jūs esate
Pagrindinis > Redaktorius rekomenduoja > Išskirtinė atsakomybė už Lietuvą ir valstybingumą

Išskirtinė atsakomybė už Lietuvą ir valstybingumą

Kariūnai, baigę Karo akademiją, gauna ne tik būrio vado kvalifikaciją ir pirmąjį karininko (leitenanto) laipsnį, bet įgyja ir aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Visos studijų programos akademijoje yra finansuojamos valstybės.
Kariūnai, baigę Karo akademiją, gauna ne tik būrio vado kvalifikaciją ir pirmąjį karininko (leitenanto) laipsnį, bet įgyja ir aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Visos studijų programos akademijoje yra finansuojamos valstybės.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija išleido 23-iąją absolventų laidą. Lietuvos karo akademija yra vienintelė mokymo institucija šalyje, rengianti karininkus Lietuvos kariuomenei, o savo studentams suteikianti kariūno statusą.

Kariūnai, baigę Karo akademiją, gauna ne tik būrio vado kvalifikaciją ir pirmąjį karininko (leitenanto) laipsnį, bet įgyja ir aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Visos studijų programos akademijoje yra finansuojamos valstybės.

„Kartu su garbe jūs gavote ir atsakomybę, pareigą tęsti tradicijas, vesti paskui save karius ir būti pasiruošusiems ginti savo valstybę ir jos nepriklausomybę. Tai yra atsakomybė už valstybę ir jums patikėtus karius, kurie seks jumis.“

Rugpjūčio 1 d. Simono Daukanto aikštėje, Vilniuje, Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 42 kariūnams suteikė pirmąjį karininko – leitenanto – laipsnį. 38 vaikinai ir 4 merginos prisiekė ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai, negailėdami jėgų ir gyvybės visada ginti Tėvynę, jos laisvę ir nepriklausomybę.

Iš 42 prisiekusiųjų 39 – Sausumos pajėgų, 2 – Karinių oro pajėgų leitenantai, 1 – Karinių jūrų pajėgų leitenantas. Šiais metais jūrų laivavedybos bakalauro studijas baigė pirmasis akademijos auklėtinis, mokęsis Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje. Jis savo tarnybą pradės Karinėse jūrų pajėgose.

Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas kreipėsi į absolventus: „Kartu su garbe jūs gavote ir atsakomybę, pareigą tęsti tradicijas, vesti paskui save karius ir būti pasiruošusiems ginti savo valstybę ir jos nepriklausomybę. Tai yra atsakomybė už valstybę ir jums patikėtus karius, kurie seks jumis.“

Lietuvos kariuomenės vado funkcijas vykdantis Sausumos pajėgų vadas brg. gen. Valdemaras Rupšys sakė, kad ištarta karininko priesaika ir suteiktas laipsnis įpareigoja visą gyvenimą vadovautis karininko vertybėmis.

„Privalėsite būti pavyzdys ir lyderis, draugas ir patarėjas, kai to prireiks. Šias ir kitas savybes jums įskiepijo Karo akademijoje, jas turėsite ugdyti ir perduoti pavaldiniams“, – kalbėjo brg. gen. V. Rupšys.

Lietuvos kariuomenės vado vardu jis dar kartą pasveikino leitenantus ir palinkėjo jiems garbingos tarnybos Tėvynės labui.

Savo ruožtu akademijos viršininkas pulkininkas Raimundas Matulaitis palinkėjo absolventams nesustoti ir toliau drąsiai žengti į priekį, įrodyti sau ir kitiems, kad tikrai yra verti Lietuvos karininko vardo: „Karininko kelias nėra lengvas, tačiau be galo įdomus. Todėl ir toliau mokykitės, gilinkite savo žinias, ugdykite karininko savybes ir atlikite visas jam skirtas pareigas. Sėkmės jums linki visa Lietuvos karo akademija.“

Akademijos viršininkas plk. R. Matulis ceremonijoje pristatė absolventų kuopą, kuriai, puoselėjant Lietuvos kariuomenės tradicijas, buvo suteiktas vieno žymiausių pergalingų Lietuvos kariuomenės mūšių pavadinimas – Oršos mūšio vardas.

Pulkininkas apžvelgė kariūnų veiklą ir supažindino su didžiausiais jų laimėjimais, padėkojo juos pasiekti padėjusiems artimiesiems, taip pat akademijos instruktoriams, dėstytojams ir visam personalui.

Kaip ir kiekvienais metais, už mokslo rezultatus ir laimėjimus buvo apdovanotas geriausias akademijos absolventas. Šiais metais juo išrinktas Ovidijus Kuzminas, kuris yra puikus vado lyderio pavyzdys kitiems kariūnams, puikiai išmano ir puoselėja Lietuvos kariuomenės tradicijas, pasižymi profesionalumu ir tvirtai siekia užsibrėžto tikslo – garbingai tarnauti Lietuvos valstybei.

Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas kaip kario garbės simbolį geriausiam absolventui įteikė suvenyrinį kardą, Kanberos lietuvių bendruomenė (Australija) skyrė piniginę premiją.

Tuo tarpu kariūnas D. Rimdžius – pirmasis Lietuvos karo akademijos auklėtinis, kuris pagal akademijos parengtą ir 2012–2013 mokslo metais pradėtą taikyti Karinių jūrų pajėgų karininko rengimo modelį po pirmo kurso rudens semestro mokslus tęsė Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje.

Čia jis baigė jūrų technologijų studijų krypties Jūrų laivavedybos koleginių studijų programą ir jam buvo suteiktas jūrų laivavedybos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir laivavedžio (navigatoriaus) profesinė kvalifikacija.

Krašto apsaugos viceministras Antanas Valys ir plk. R. Matulis vardinėmis dovanomis apdovanojo absolventus, pastaruosius ketverius metus aktyviai dalyvavusius akademijos ir visuomeninėje veikloje, pasiekusius puikių mokslo ir karinio rengimo rezultatų, sporto laimėjimų.

Lietuvos kariuomenės kapelionas mjr. Remigijus Butkevičius keliems leitenantams įteikė Lietuvos kariuomenės Ordinariato padėkos raštus už iniciatyvą ir bendradarbiavimą Lietuvos kariuomenės Ordinariato veikloje.

Lietuvos šaulių sąjungos vadas ats. plk. ltn. Liudas Gumbinas apdovanojo absolventus už Šaulių sąjungos vardo garsinimą ir aktyvų dalyvavimą organizacijos veikloje.

Pėstininkų būrio vado kvalifikaciją įgijo 39 kariūnai, baigę Tarptautinių santykių, Gynybos ir saugumo institucijų valdymo bei Moderniųjų gynybos technologijų vadybos studijų programas.

Du būsimi Karinių oro pajėgų karininkai studijavo pagal bendrą Lietuvos karo akademijos ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos instituto Bazinio oro pajėgų karininkų karinio rengimo programą. Jiems VGTU jau buvo įteikti bakalauro studijų diplomai.

Šventę vainikavo jau tradicija tapęs ritualas – absolventai Lietuvos karo akademijos kiemelyje pasodino 23-iosios absolventų laidos ąžuoliuką.
LKA informacija
A. Pliadžio nuotraukos

Parašykite komentarą

Top