Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Keičiasi Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodika

Keičiasi Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodika

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), siekdama užtikrinti, kad nustatant elektros energijos rinkos kainą būtų greitai reaguojama į rinkos pokyčius, taip pat naujų jungčių su Lenkija (jungtis „LitPol Link“) ir Švedija (jungtis „NordBalt“) įtaką, pakoregavo Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodiką.

Esminiai pakeitimai:
• siekiant aiškumo rinkos dalyviams, metodikos pavadinimas pakeistas į Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodiką;
• VKEKK gali perskaičiuoti elektros energijos rinkos kainą ne dažniau kaip du kartus per metus, kai yra esminių vieno ar kelių veiksnių, kuriais remiantis buvo nustatyta rinkos kaina, pokyčių;
• elektros energijos rinkos kaina einamiesiems kalendoriniams metams apskaičiuojama kaip svertinis vidurkis, įvertinus duomenis už 12 paskutinių kalendorinių mėnesių, pasibaigusių einamųjų kalendorinių metų balandžio 30 d.;
• esant argumentuotam vertinimui (ateities prognozės, naujų elektros energijos importo ir (arba) eksporto šaltinių atsiradimas, naudojant jungtis su Švedija ir Lenkija bei kt.), rinkos kaina gali būti koreguojama nuo 5 proc. iki 10 proc.;
• rinkos dalyviai, sudarantys sutartis dėl prekybos pagalbiniais instrumentais ar dvišalių susitarimų pagrindu, iki einamųjų kalendorinių metų gegužės 8 d. turi pateikti informaciją VKEKK rinkos kainai perskaičiuoti.

Parengta pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, BNS spaudos centro inform.

Parašykite komentarą

Top