Jūs esate
Pagrindinis > Politika > Kodėl įstatymo projektas pavadintas grėsmingu?

Kodėl įstatymo projektas pavadintas grėsmingu?

Seimo narys Naglis Puteikis ragina šiandien, birželio 30 dieną, nepriimti iš esmės ydingo, grėsmę kultūros paveldo apsaugai keliančio įstatymo projekto.

Seimo narys Naglis Puteikis.
Seimo narys Naglis Puteikis.

Seimo narys Naglis Puteikis įregistravo Seimo protokolinio nutarimo projektą dėl itin kritiškai paveldo ekspertų įvertinto Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 2, 5, 18, 22 ir 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 23(1) straipsniu projekto Nr. XIIP-3481(2), kurio priėmimas numatytas šiandien, birželio 30 dieną, siūlydamas atsisakyti pagrindinio šio įstatymo nagrinėjimui paskirto Aplinkos apsaugos komiteto, nes neturėdamas kompetencijų paveldo apsaugos srityje jis nesugebėjo užtikrinti kokybiško įstatymo projekto parengimo, o pagrindiniu komitetu paskirti Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą.

Nutarimo projekte konstatuojama, kad 2015 m. rugsėjo 24 d. Seimo posėdyje paskiriant Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu, o Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą – papildomu nagrinėti įstatymo projektą, buvo padaryta klaida, neatsižvelgiant į Seimo statuto 58 ir 66 straipsniais nustatytas šių komitetų veiklos kryptis, pagal kurias pagrindiniu turėjo būti paskirtas Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, nes kultūra (įskaitant kultūros paveldą kaip kultūros dalį) ir mokslas (kuris yra paveldo apsaugos pagrindas) yra priskirti ne Aplinkos apsaugos komiteto, bet Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto veiklos ir kompetencijos sričiai.

Ši klaida, kaip pažymima nutarimo projekte, nulėmė nepatenkinamą įstatymo projekto parengimo kokybę, kurią konstatavo Valstybinė kultūros paveldo apsaugos komisija – Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento ir Vyriausybės ekspertė bei patarėja kultūros paveldo valstybinės politikos ir jos įgyvendinimo klausimais, paraginusi Seimą nepritarti šiam projektui kaip iš esmės ydingam ir nepriimtinam.

 Atkreipiamas dėmesys į Lietuvos dailės istorikų draugijos perspėjimą.

Atkreipiamas dėmesys į Lietuvos dailės istorikų draugijos perspėjimą, kad neištaisius projekte esminių sisteminių klaidų, kiltų didelių grėsmių kultūros paveldui ir mokslo laisvei, nes būtų leista neturintiems aukštojo išsilavinimo paveldo apsaugos ir mokslinių tyrimų srityje asmenims užsiimti kultūros paveldo ardomaisiais tyrimais ir išsaugojimo darbais (nuo planavimo iki vykdymo), tuo pat metu nušalinant nuo paveldo apsaugos pasaulyje pagrindinės paveldą tiriančios mokslo srities ir konservavimo-restauravimo profesijas.

Be to, pažymima, kad pats Aplinkos apsaugos komitetas šio įstatymo projekto nagrinėjimo metu raštu savo išvadose ir komiteto posėdžių protokoluose ne kartą pripažino, jog neturi kompetencijų kultūros paveldo apsaugos ir mokslinių tyrimų srityje, o Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas išvadose pateikė pasiūlymą grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti.

„Lietuvos kultūros paveldas, kurio išsaugojimas priklausys nuo rengiamo įstatymo kokybės, yra konstitucinis Lietuvos tautinės tapatybės pamatas, neatkuriamas nacionalinis turtas ir vienas iš Lietuvos nacionalinio saugumo pagrindų“, – primenama N. Puteikio įregistruotame Seimo protokolinio nutarimo projekte.

Nutarimo projektą ir pareiškimą, kuriame išsamiau išdėstyti jame nurodyti argumentai, rasite čia: http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1163055&p_tr2=2

Daugiau informacijos: Seimo narys Naglis Puteikis, tel. nr. 869842136

Parengta pagal Seimo nario Naglio Puteikio pranešimą spaudai

Parašykite komentarą

Top