Jūs esate
Pagrindinis > Politika > „Kokia bendrosios žemės ūkio politikos ateitis?“

„Kokia bendrosios žemės ūkio politikos ateitis?“

Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė išvyko į Prancūzijoje rengiamą Europos Sąjungos žemės ūkio politikos formuotojų forumą „Kokia bendrosios žemės ūkio politikos ateitis?“, kuriame dalyvaus ES valstybių žemės ūkio ministrai ir Europos Parlamento žemės ūkio komiteto nariai.

Politinį forumą inicijavo Prancūzija, o pradžią tokioms diskusijoms paskatino D. Britanijos pasitraukimo iš ES procesas.

Politinio forumo darbotvarkėje numatytos diskusijos dėl bendrų Europos veiksmų globalizuotame pasaulyje, dėl bendrosios žemės ūkio politikos vaidmens ateityje ir jos galimybių užtikrinti žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą, tvarumą, „atsparumą“ krizinėms situacijoms bei gebėjimą greitai atsitiesti.

„Po Rusijos embargo Lietuvai teko išgyventi gilią pieno krizę. Kitos ES valstybės pastaruoju metu susidūrė ir su kitų maisto produktų realizacijos sunkumais, perprodukcija, naujų rinkų paieška ir žemės ūkio produkcijos gamintojų problemomis”, – tvirtina V. Baltraitienė.

Pasak ministrės, bendrosios žemės ūkio politikos veikiamo žemės ūkio sektoriaus vaidmuo yra neginčijamai svarbus ekonomikai ir visuomenei. Tai liudija jo kuriama BVP dalis ir darbo vietų skaičius daugelyje valstybių narių.

Naudodami bendrosios politikos instrumentus sprendžiame ir visuomenei svarbius su aplinka susijusius klausimus, tokius kaip kraštovaizdžio išsaugojimas, tausus išteklių naudojimas, apsirūpinimas saugiu maistu, klimato kaitos švelninimas. Akivaizdu, kad dalis dabartinės politikos nuostatų turi būti adaptuotos, kad galėtume geriau atremti kylančius ateities iššūkius.

„Manau, kad tokio formato diskusijos ir apsikeitimas nuomonėmis labai aktualios ir savalaikės. Pastaraisiais metais matėme ne vieną kritinę situaciją skirtingose ES valstybėse tam tikruose atskiruose sektoriuose, atskirose maisto tiekimo grandinių srityse”, – sako V. Baltraitienė. Anot jos, jau dabar reikia diskutuoti apie šios politikos svarbą ir vaidmenį po 2020 metų“.

Politinį žemės ūkio ministrų forumą inicijavęs Prancūzijos žemės ūkio ministras Stephane Le Foll savo kvietime pabrėžė, kad bendrosios žemės ūkio politikos svarbai skirtas politinis forumas yra rengiamas „gilios Europos žemės ūkio krizės kontekste“.

„Britų visuomenė nusprendė palikti Europos Sąjungą ir tai dar sykį iškelia klausimus apie mūsų piliečių paramą šiam didžiam projektui bei kaip formuoti Europos ateitį likusioms 27 valstybėms narėms. Turime dirbti kartu ir suteikti Europos Sąjungai naują impulsą, kartu ir bendrajai žemės ūkio politikai”, – pabrėžė S. Le Foll.

www.zum.lt ir verslaspolitika.lt inf.

Dalintis•
•

Parašykite komentarą

Top