Jūs esate
Pagrindinis > Savaitė > Korupciją stabdo prevencinės akcijos ir reidai

Korupciją stabdo prevencinės akcijos ir reidai

Novaraistis ir aplinkiniai miškai turtingi miško gėrybių ir retųjų paukščių.
Novaraistis ir aplinkiniai miškai turtingi miško gėrybių ir retųjų paukščių.

„Miškai“, Angelė Grėbliūnaitė, 2016 m. rugsėjis

Korupcijos prevencija – tai teisės aktų, valstybės valdžios institucijų veiksmų, procedūrų bei kitų spragų, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai, šalinimas, taip pat įvairios kitos priemonės: reidai, patikros, karštąja linija gautos informacijos tyrimas ir pan. Generalinė miškų urėdija (GMU) 2011 m. sausį patvirtino kovos su korupcija programą bei korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo planą.

GMU Korupcijos prevencijos komisijos pirmininku paskirtas dabartinis generalinio miškų urėdo pavaduotojas Andrius Vancevičius. Vykdant Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas, 2015 m. įsteigta GMU Mobilioji miško apsaugos kontrolės grupė; jai vadovauja GMU Miško resursų ir prekybos mediena skyriaus vedėjas Gintaras Paltanavičius. Minėta mobilioji grupė jau tų metų sausį surengė pirmąjį reidą Vilniaus miškų urėdijoje, o iš viso pernai atliko 47 reidus 33-jose miškų urėdijose.

Ištakos – miškų pareigūnų etika

Pasak A.Vancevičiaus, galimos korupcijos rizikas GMU ėmėsi eliminuoti dar prieš priimant Korupcijos prevencijos įstatymą (2002 m.). Jam įsigaliojus GMU parengė pavyzdines miškų pareigūnų etikos taisykles, o kiekviena urėdija pasitvirtino savo miškų pareigūnų etikos taisykles.

„Antras žingsnis – įsteigta Valstybinių miškų pareigūnų etikos komisija, stebinti ir svarstanti, ar valstybiniai miškų pareigūnai nenusižengė etikai, ar nėra atvejų, kad galbūt supainiojo privačius ir viešuosius interesus. Nors įstatymas dar nereikalavo, mes pasiūlėme, kad privačius ir viešuosius interesus deklaruotų miškų urėdai, kiek vėliau – ir girininkai, o dabar tai privaloma visiems vadovams“, – prisimena generalinio urėdo pavaduotojas.

GMU 2005 m. organizavo pirmąją apklausą, kokios sritys gali būti rizikingos miškų sistemoje. Viena iš jų – prekyba mediena, kuri tuomet vyko rengiant aukcionus. Dabar ji veikia viešai elektroninėje erdvėje ir korupcijai žmogiškasis veiksnys įtakos iš esmės neturi. A.Vancevičius įsitikinęs, kad tai labai didelė pažanga, siekiant išvengti galimo piktnaudžiavimo.

Skaidrumą padidino ir konkursai, rengiami skiriant miškų urėdus. „Dabar jų tvarka patobulinta: sudaryta testų bazė ir, vykstant konkursui, klausimai sugeneruojami per kompiuterinę sistemą, taigi niekas nežino, kokie klausimai pretendentui bus pateikti. Be to, į komisiją įtraukti ne tik GMU, bet ir kitų žinybų – Valstybinės miškų tarnybos, Aplinkos ministerijos, Miškotvarkos instituto, Aleksandro Stulginskio universiteto ir kt. – atstovai“, – aiškina A. Vancevičius.

Per 2015–2016 m. į visus GMU ir miškų urėdijų lengvuosius automobilius taip pat buvo įmontuotos judėjimo kontrolės sistemos.

Pernai įkurtos GMU Mobiliosios miško kontrolės grupės pagrindinė užduotis – užtikrinti miško ūkinių darbų skaidrumą. Ateityje dar didesnio aiškumo tikimasi įlieti ir į viešųjų pirkimų erdvę. Įvairius viešuosius pirkimus kaip savarankiškos valstybinės įmonės vykdo miškų urėdijos. Pasak A.Vancevičiaus, sulaukiama ir skundų – dažniausiai iš pralaimėjusios pusės, bet būna atvejų, kai jie pasitvirtina. GMU konsultuojasi, kaip minėtus konkursus padaryti dar skaidresnius.

Po reidų – geresnė medienos apskaita ir paslaugų kontrolė

Anot G. Paltanavičiaus, Mobilioji miško kontrolės grupė buvo įsteigta tinkamu laiku, nes kai kuriose urėdijose jautėsi apsnūdimas. Po reidų jose pagerėjo medienos apskaita, įmonėse sustiprinta rangovų, atliekančių medienos ruošos paslaugas, kontrolė, kokybiškiau vykdomas sortimentų tūrio nustatymas, mediena parduodama laiku, t. y., mažiau randama pradėjusios pūti medienos. Be to, dalis miškų urėdų tvirtina, kad Mobiliosios miško kontrolės grupės pareigūnų patikros ir patarimai padeda užtikrinti vidaus kontrolę, išsiaiškinti trūkumus.

„Kiekvienas kontroliavimas ir tikrinimas nėra blogai, nors sistemoje ir taip vyksta vidaus bei išorės auditai. Tai, kad įsteigta Mobilioji miško kontrolės grupė, vertinu teigiamai, nes jos veikla priverčia pasitempti“, – sako Šakių miškų urėdas Sigitas Tamošaitis. Mobilioji kontrolės grupė Šakių miškų urėdiją tikrino šią vasarą – tai buvo pirma tokia išsami patikra: apvaliosios medienos ruošos, sandėliavimo, gabenimo, miško atkūrimo ir kitų veiklų. Jokių pažeidimų urėdijos administruojamoje teritorijoje nebuvo nustatyta.

Urėdo nuomone, specialistai ir kiti darbuotojai dirba sąžiningai, jiems nuolat organizuojami mokymai, taip pat per pasitarimus aiškinama, kaip reikia tvarkytis pagal nustatytus reikalavimus.

Pasak A.Vancevičiaus, galimos korupcijos rizikas GMU ėmėsi eliminuoti dar prieš priimant Korupcijos prevencijos įstatymą (2002 m.). Jam įsigaliojus GMU parengė pavyzdines miškų pareigūnų etikos taisykles, o kiekviena urėdija pasitvirtino savo miškų pareigūnų etikos taisykles.

Mobiliosios grupės pareigūnai dažniausiai mini tokius pažeidimus: medienos tūrio neatitikimas pagal nurodytą apskaitoje ir sandėlyje, medienos gabenimo važtaraščių taisymas, netinkamai nustatytas kirstinų medžių tūris ir kokybė parduodant kaip stačią mišką, laiku nerealizuoti ir ilgai laikant gendantys medienos sortimentai, taip pat nepakankama rangos įmonių, atliekančių medienos ruošos paslaugas, darbų kontrolė. Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad kai kuriose miškų urėdijose daugiau dėmesio reikia skirti darbuotojų kvalifikacijai kelti.

„Mobiliosios miško kontrolės veikla neapsiriboja vien urėdijų tikrinimu, iš pat pradžių aktyviai ieškota kontaktų su kitomis kontrolės institucijomis – pradėta bendradarbiauti su Valstybine kelių transporto inspekcija (VKTI), vėliau Muitinės departamentu, apskričių vyriausiaisiais policijos komisariatais. Jie nuolat teikia informaciją apie medieną gabenantį transportą“, – pasakoja G.Paltanavičiaus.

Kaip minėta, pernai pareigūnai atliko 47 reidus. Bendradarbiaujant su VKTI surengta keletas neplaninių medieną vežančio transporto patikrų. Spalio pabaigoje du Mobiliosios miško kontrolės grupės ekipažai kartu su inspekcijos ir muitinės pareigūnais surengė tarpžinybinę akciją „Miškovežis“. Tikrintojai Alytaus ir Marijampolės regionuose, daugiausia besiribojančiose su Lenkija vietovėse, stabdė medieną vežančias transporto priemones, tikrino jų svorį bei medienos gabenimo dokumentus.

Nustatytas keturių medvežių su mediena viršsvoris – didžiausias (nuo 5,5 iki 10 t) rastas pas Lenkijos firmų medienos vežėjus, o Lietuvos miškų urėdijų medienos gabenimo dokumentai ir svoris atitiko reikalavimus.

Lapkričio 7–8 d. visų miškų urėdijų administruojamose teritorijose vyko GMU ir Valstybinės miškų tarnybos organizuota prevencinė akcija „Nelegali mediena“: dirbo 42 bendri ekipažai, o kai kurios urėdijos pasitelkė ir policijos pareigūnus. Per dvi savaitgalio dienas patikrintos 97 transporto priemonės, kuriomis mediena buvo gabenama ar parduodama turgavietėse, taip pat patikrinti 33 miško sklypuose vykdomi kirtimo darbai, privačiose miško valdose konsultuoti 5 privačių miškų savininkai.

Vykdant akciją Joniškio, Kėdainių, Rietavo miškų urėdijose nustatyta po vieną, o Zarasų – du atvejai, kai medieną iš privačių miško valdų vežusių mašinų vairuotojai neturėjo jos gabenimo lapų. Jiems surašyti administracinės teisės pažeidimo protokolai. Kėdainių miškų urėdijoje sulaikytas pilietis, įtariama, vežantis pagrobtą medieną – dėl to pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Pernai atliktos 33 miškų urėdijų patikros, per jas medienos apskaitos pažeidimų nustatyta Druskininkų, Ignalinos, Jonavos, Joniškio, Kėdainių, Kretingos, Kupiškio, Rietavo, Radviliškio, Šiaulių, Utenos, Zarasų miškų urėdijose, o jų nebuvo ar buvo nežymūs Anykščių, Jurbarko, Trakų, Varėnos, Valkininkų, Veisiejų, Vilniaus miškų urėdijose. Už pažeidimus atitinkamų urėdijų specialistams bei girininkams skirtos nuobaudos, dėl laiku nerealizuotos ir supūdytos medienos išieškota 272,2 euro žala valstybei, 11-kai miškų urėdų nurodyta, kad nepakankamai vykdomi teisės aktai.

Atsižvelgdamas į patikrų rezultatus generalinis miškų urėdas raštu „Dėl valstybinių miškų apsaugos ir juose gaminamos medienos gabenimo kontrolės sustiprinimo“ įpareigojo miškų urėdus sustiprinti valstybinių miškų apsaugą nuo savavališkų kirtimų, valstybiniuose miškuose gaminamos bei sandėliuojamos medienos apsaugą, vykdyti iš visų nuosavybės teisėmis priklausančių miškų gabenamos medienos stebėseną ir, kilus įtarimų ar gavus informaciją apie nelegaliai iš nevalstybinių miškų gabenamą medieną, informuoti Valstybinės miškų tarnybos darbuotojus, o pastebėjus įtartinais bei draudžiamais maršrutais judančius ar vizualiai dagiau nei leidžiamas krovinio aukštis pakrautus medienvežius, informuoti GMU.

G.Paltanavičius išskyrė aktyvią Veisiejų miškų urėdijos veiklą kelyje Gudeliai–Kalėdiškiai ir kituose pasienio ruožo su Lenkija keliuose. Urėdijos darbuotojai bendrai patruliuoja su Valstybinės miškų tarnybos pareigūnais, derina medienos vežimo kontrolės veiksmus su Alytaus apskrities policija, Kauno teritorine muitine, Valstybės sienos departamentu, Kauno apskrities mokesčių inspekcija, Valstybine kelių transporto inspekcija, valstybės įmone „Alytaus regiono keliai“. Bendromis pastangomis nuo sausio 1 d. buvo sustabdyta 1500 mašinų, nustatyti 36 kelių eismo pažeidimai, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl važtaraščio klastojimo.

Šių metų prevencijos darbai panašūs. Vasaris buvo skirtas tikrinti, kaip skiriamas ir parduodamas nenukirstas valstybinis miškas. Mobiliosios grupės pareigūnai kelete miškų urėdijų jau patikrino apvaliosios medienos ruošos, apskaitos ir gabenimo, privalomųjų miško darbų, biržių atrėžimo ir vertinimo, nenukirsto miško tūrio ir kokybės bei kitas veiklas. Rugsėjį planuojamos patikros Kazlų Rūdos mokomojoje, spalį – Kretingos, vėliau – Rokiškio, Trakų miškų urėdijose, taip pat vyks neplaniniai reidai, tiriami skundai bei karštąja linija gauta informacija.

Mobiliosios grupės prioritetai išlieka dar aktyvesnė medieną vežančio transporto stebėsena bei kontrolė, miškų urėdijose privalomųjų darbų atlikimo, nenukirsto miško tūrio ir kokybės nustatymo objektyvumo kontrolė. Be kontrolės, grupės darbuotojų dienotvarkėje – ir patariamoji veikla.

Parašykite komentarą

Top