Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Kviečia kaime plėtoti ne žemės ūkio verslus

Kviečia kaime plėtoti ne žemės ūkio verslus

Žemės ūkio ministerija kviečia teikti paraiškas ne žemės ūkio verslams plėtoti kaimo vietovėse, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ekonominei veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ (priemonė). Paraiškos priimamos nuo 2016 m. rugsėjo 1 iki spalio 31 d.

Didžiausia galima paramos suma pagal priemonę  –  200 tūkst. Eur vienam projektui įgyvendinti. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, įskaitant ūkininkus, ir labai mažos įmonės.

Pagal priemonę remiamos veiklos nustatytos Ekonominių veiklų rūšių klasifikatoriuje (EVRK 2 RED.), patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226.

Priemonės įgyvendinimo taisyklėse bus nurodytos ir veiklos, kurių negalima remti vadovaujantis ES reglamentų nuostatomis, pvz., alkoholio, tabako, ginklų gamybos, žemės ūkio (įskaitant produktų, patenkančių į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, gamybos), miškininkystės, žuvininkystės ir akvakultūros veiklų ir kt.

Parengta pagal Žemės ūkio ministerijos inform., www.zum.lt

Parašykite komentarą

Top