Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Lietuva aktyviai tęsia kovą su korupcija

Lietuva aktyviai tęsia kovą su korupcija

Praėjusią savaitę vykusiame EPBO darbo grupės kovai su užsienio pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose sandoriuose posėdyje buvo svarstoma Lietuvos pažanga siekiant narystės šioje darbo grupėje.

Darbo grupės sekretoriato parengtame vertinime Lietuva įvertinta kaip aktyvi ir bendradarbiaujanti dalyvė tiek pasirengimo narystei EBPO procese, tiek ir kituose kovos su korupcija platformose (Jungtinių Tautų Konvencijoje prieš korupciją, Europos Tarybos valstybių grupėje kovai prieš korupciją (GRECO) ir kt.).

EBPO darbo grupė labai teigiamai įvertino bendrą Lietuvoje egzistuojančią korupcijos kontrolės institucinę ir teisinę sistemą bei Lietuvos padarytą pažangą kovos su papirkinėjimu tarptautiniuose sandoriuose srityje ir nustatė tolesnes kryptis, kuriose Lietuva turėtų dėti didesnes pastangas. Po šio posėdžio Lietuvos statusas nuo „stebėtojo“ kilstelėtas iki „dalyvio“.

Lietuva iš esmės jau galėtų tapti šios darbo grupės pilnateise nare, telieka padaryti keletą paskutinių darbų: plėsti juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės taikymą, be išlygų užtikrinti pajamų, gautų iš sandorių, sudarytų papirkinėjant pareigūnus, konfiskavimą, o taip pat užtikrinti galimybę visais atvejais patraukti atsakomybėn asmenis, kurie papirkinėja per tarpininkus, veikiančius kitose valstybėse.

„Tai yra rimti ir konceptualūs darbai. Žinoma, tik nuo mūsų pačių priklauso, kada ir kaip mes padarysim namų darbus, tačiau, aš laikausi nuomonės, kad visuomet geriau anksčiau negu per vėlai, tačiau kartu ir tinkamai“, – teigė teisingumo ministras J. Bernatonis.

Parengta pagal Teisingumo ministerijos inform., www.tm.lt

Parašykite komentarą

Top