Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Moterų ir vyrų lygių galimybių projektams – daugiau lėšų

Moterų ir vyrų lygių galimybių projektams – daugiau lėšų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų skatinti vienodas moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje, siekti subalansuoto moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas, didinti moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą, atrankos konkursą.

„Labai svarbu, kad šalyje moterys ir vyrai turėtų lygias galimybes uždirbti ar užimti vadovaujančius postus, o tam pirmiausia turime pakeisti įsigalėjusias visuomenės nuostatas, kad kurios nors lyties atstovai dirba ar vadovauja geriau. Šiuo konkursu ir kviečiame nevyriausybines organizacijas toliau aktyviai prisidėti prie visuomenės švietimo ir stereotipų keitimo“, – sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Bus finansuojamos veiklos, susijusios su mokymų, konsultacijų, informacinių kampanijų veiklų organizavimu, gerosios praktikos pavyzdžių duomenų bazės sudarymu.

Konkurso būdu bus siekiama ir toliau užtikrinti finansavimą ir bendradarbiavimą su moterų nevyriausybinėmis organizacijomis bei lyčių studijų centrais, kurie atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant Moterų ir vyrų lygybės politiką nacionaliniu lygmeniu.

2016 m. veikloms įgyvendinti numatyta skirti 41000 eurų iš valstybės biudžeto ministerijai skirtų asignavimų.

Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015−2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2015–2017 metams priemonėms įgyvendinti, atrankos konkurse gali dalyvauti nevyriausybinės organizacijos (NVO) – vienos ar su partneriais, turinčios ne mažesnę kaip 3 metų patirtį organizuojant teminius mokymus, konsultacijas ar renginius, administruojant interneto svetainę bei rengiant informacinę medžiagą.

2016 m. veikloms įgyvendinti numatyta skirti 41 000 eurų iš valstybės biudžeto ministerijai skirtų asignavimų.

Norinčios konkurse dalyvauti organizacijos paraiškas gali teikti iki liepos 18 d. imtinai. Daugiau informacijos apie konkurso sąlygas pateikta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje http://www.socmin.lt/.

2015 m. tokiai NVO projektinei veiklai finansuoti buvo skirta 22 500 eurų.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inform., www.socmin.lt

Parašykite komentarą

Top