Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Nacionalinė energetikos strategija pristatyta Energetikos komisijai

Nacionalinė energetikos strategija pristatyta Energetikos komisijai

Seimo Energetikos komisija susipažino su rengiama Nacionaline energetikos strategija.

Ją pristatė posėdyje dalyvavęs energetikos ministras Rokas Masiulis ir Nacionalinės energetikos strategijos projekto parengimo darbo vadovas Lietuvos energetikos instituto Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos vyriausias mokslo darbuotojas dr. Arvydas Galinis.

Rengiama Nacionalinė energetikos strategija apima laikotarpį iki 2050 m. ir orientuojasi į visas galimas raidos kryptis:

 • vietinių energijos generavimo šaltinių plėtrą (išnaudojant biokuro, vėjo, saulės energiją, kombinuotos elektros ir šilumos gamybos potencialą);
 • energijos vartojimo efektyvumą;
 • platų atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą;
 • skatinančiąją kainodarą;
 • integraciją į energijos rinkas ir platų jų teikiamų galimybių išnaudojimą;
 • instaliuotų ir darbui parengtų galių palaikymą apsirūpinimo elektros energija saugumo užtikrinimui;
 • Lietuvos elektros energetikos sistemos stabilumo užtikrinimo diegimą ir sinchronizaciją su kontinentinės Europos ar Skandinavijos šalių elektros energetikos sistemomis;
 • konkurencinių santykių įdiegimą centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje;
 • gamtinių dujų tiekimo lankstumą;
 • vieningų prekybos su Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių taisyklių siekimą;
 • į atmosferą išmetamo anglies dioksido mažinimą transporte ir pramonėje bei biokuro panaudojimo skatinimą.

Komisijos pirmininkas Ričardas Sargūnas ir kiti komisijos nariai aktyviai domėjosi Lietuvos energetinio saugumo, Visagino atominės elektrinės, BRELL Elektros žiedo perspektyvomis ir jų vieta Nacionalinėje energetikos strategijoje. Taip pat daug dėmesio diskusijoje buvo skiriama svarstant, kokia gali būti Nacionalinė energetikos strategija vystant Visagino atominę elektrinę ir atsisakius šio projekto.

Energetikos ministras R. Masiulis užtikrino, kad Nacionalinė energetikos strategija bus pristatyta visoms to pageidaujančioms partijoms ir Seimo komitetams. Ji bus tobulinama pagal jų pasiūlymus ir pastabas.

Tikimasi, kad Seimui tvirtinti Nacionalinė energetikos strategija bus pateikta šių metų Seimo rudens sesijoje.

LR Seimo, BNS spaudos centro inform.

Parašykite komentarą

Top