Jūs esate
Pagrindinis > Verslas > Nauja VĮ ,,Pieno tyrimai“ iniciatyva

Nauja VĮ ,,Pieno tyrimai“ iniciatyva

Saulius Savickis.
Saulius Savickis.

Šalies mastu įvertintas nuostolis, patiriamas dėl karvių mastitų, gali siekti 60 milijonų litų per metus. Ieškant išeičių šiai problemai spręsti, imamasi vis naujų priemonių, aptariamos perspektyvios VĮ ,,Pieno tyrimai“ galimybės ir iniciatyva.

        Lyderiaujantys ,,Pieno tyrimai“

Vykdant Karvių sergamumo mastitu mažinimo ir pieno kokybės gerinimo programą, perspektyvios yra ,,Pieno tyrimų“ galimybės, kurias palankiai vertina Rimantas Krasuckis, Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktorius.

,,Žemės ūkio ministerijos tikslas – kad pieno gamyba būtų konkurencinga, o konkurencingumą sąlygoja aukšti gamybos rodikliai, pieno kokybė, tad būtina ją gerinti. Juk pieno tyrimas, pritaikant naujausias technologijas, parodo labai daug dalykų ne tik apie patį pieną kaip produktą, bet ir apie karves bei technologijas, šėrimus, gydymus. Tai galima pavadinti pieno kokybės gerinimo veiksniais. Pastaruoju metu tiriama vis daugiau specifinių dalykų (susirgimų simptomų ir kt.)“,  – pabrėžė Rimantas Krasuckis, Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktorius.

Rimanto Krasuckio pastebėjimu, valstybės įmonė ,,Pieno tyrimai“ su aukštos kvalifikacijos darbuotojais ir vadovais išsako vis naujų iniciatyvų ir nelaukdama postūmio iš ministerijos. Jie pateikia vis naujos informacijos apie savo galimybes, apie taikomus metodus ir paslaugas žemdirbiams arba pieno perdirbimo įmonėms. Taip pat jie teikia ir mokamas informacines paslaugas tiek individualiems klientams, tiek netgi užsienio valstybių užsakovams (tarkim, latviams, baltarusiams, atskirais atvejais – ir Rusijos Kaliningrado sričiai).

,,Pieno tyrimai“ – Žemės ūkio ministerijos valdoma įmonė – vertinama labai teigiamai: tarpžinybinių, tarpvalstybinių patikrinimų metu ši laboratorija visada yra lyderių grupėje. O pirmųjų pozicijoje ją išlaiko mėginių ištyrimo tikslumas, operatyvumas, sklandus darbo organizavimas, pasiruošimo darbui lygis, įrangos atnaujinimo mastas ir kt.

Yra numatyta, kad ,,Pieno tyrimų“ darbų spektras galėtų dar labiau išsiplėsti savo tyrimais ir rekomendacijomis ūkininkams ir pasitarnauti pieno kokybės labui,  tam bus skirta 350 tūkstančių litų biudžeto lėšų.

Karvių sergamumo mastitu mažinimo ir pieno kokybės gerinimo programa buvo patvirtinta 2010 metų gegužės 24 d. žemės ūkio ministro.

Rimanto Krasuckio pastebėjimu, įvairūs patikrinimai valstybės įmonei ,,Pieno tyrimai“ priskiria lyderio poziciją.
Rimanto Krasuckio pastebėjimu, įvairūs patikrinimai valstybės įmonei ,,Pieno tyrimai“ priskiria lyderio poziciją.

Rimantas Krasuckis, Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktorius, pabrėžė plačius šios programos užmojus:

,,Yra siekiama, kad programa apimtų įvairius veiklos barus – nuo karvės genetinių savybių, jos laikymo sąlygų, šėrimo ir melžimo sąlygų iki, sakykim, ligų prevencijos, viso to, kas susiję su paties pieno pagaminimu ir kokybe.

Dalis priemonių pradėta vykdyti, o dalį pristabdė sunkmečio sąlygos, ribotos biudžetinio finansavimo galimybės, tačiau ieškoma galimybių, kad tyrimai, nustatymai, konsultacijos, rekomendacijos tarnautų žemdirbiui.“

Veiksmai, kuriais siekiama mažinti karvių sergamumą mastitais, atliekami daugelio programos dalyvių – ūkininkų, ,,Pieno tyrimų“ laboratorijos, UAB ,,Gyvulių produktyvumo kontrolė“ ir kt.

Viena iš priemonių, taikomų panaudojant Žemės ūkio ministerijai skiriamų asignavimų lėšas, yra nemokama ūkininkų melžimo įrangos patikra ir siūlymai ją vienaip ar kitaip susitvarkyti.  Ši patikra apima 2012–2014 metus ir esant poreikiui bus pratęsta. Žinant, kokia didelė yra įrangos įtaka mastitų atsiradimui ir pieno kokybei, tai labai svarbu. Šitaip kasmet yra patikrinama apie 200 mažesniųjų ūkių įranga. Rangovas, atliekantis įrangos patikrinimus ir teikiantis nemokamas konsultacijas, dabar yra UAB ,,Gyvulių produktyvumo kontrolė“.

Rimantas Krasuckis akcentavo šių dienų aktualiją – plėsti Karvių sergamumo mastitu mažinimo ir pieno kokybės gerinimo programos mastą: ,,Netrukus, jeigu leistų galimybės, ši programa būtų išplėtota nuo melžimo įrangos patikros į platesnės apimties pieno mėginių tyrimą, susirgimų prevenciją. Tam specialų planą yra parengusi valstybės įmonė ,,Pieno tyrimai“. Kaip pagerinti informacijos pateikimą žemdirbiams, ji tariasi ir su UAB ,,Gyvulių produktyvumo kontrolė“, kitomis valstybės institucijoms.

                      VMVT ir ,,Pieno tyrimų“ programa padės kovoti su užslėptu mastitu

Anot VMVT direktoriaus pavaduotojo Vidmanto Paulausko, tirti užslėptą karvių mastitą padėtų nauja kompleksinė programa.
Anot VMVT direktoriaus pavaduotojo Vidmanto Paulausko, tirti užslėptą karvių mastitą padėtų nauja kompleksinė programa.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojo Vidmanto Paulausko teigimu, mastitai yra daugiausia ekonominių nuostolių teikiantys susirgimai. Blogiausia yra tai, kad jie gali sumažinti pieno produkcijos kiekį.

,,Preliminariai yra apskaičiuota, kad pieno sumažėjimas dėl mastito iš vienos karvės per metus galimas iki 600 kilogramų, o sunkiais ligos avejais tai gali reikšti net pačios karvės išbrokavimą“, – apgailestavo Vidmantas Paulauskas.

Iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atliekamų tyrimų analizės galima matyti, kad ėmus griežčiau kontroliuoti į perdirbimo įmones atvežamo pieno kokybę, rodikliai gerėja, tačiau karvių sveikatingumo lygis dar gana žemas.

Tai rodo, kad pieno gamintojai patiria didelių nuostolių, tarkim, dėl netinkamo maistui pieno brokavimo, karvių produktyvumas būna sumažėjęs.

,,Bendrai, visos šalies mastu įvertintas nuostolis dėl karvių mastitų gali siekti 60 milijonų litų per metus“, – tokį nerimą keliantį skaičių pateikė VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba bei jos teritoriniai padaliniai dirba gana aktyviai, stengdamiesi aiškinti ūkininkams, kodėl būtina tirti mastitą, ar bandose nėra mastitu sergančių karvių, kurios atrodo kliniškai sveikos, tačiau analizuojant pieno rodiklius, paaiškėja, kad viena ar kita karvė serga klinikiniu arba vadinamuoju užslėptuoju mastitu. Tokių karvių ligų nustatymas padėtų ūkininkams išvengti daugelio nuostolių.

Anot VMVT direktoriaus pavaduotojo Vidmanto Paulausko, ta linkme dirbanti Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba šį klausimą ateityje norėtų spręsti kompleksiškiau: ,,Kartu su valstybės įmone ,,Pieno tyrimai“ rengiama kompleksinė programa, skirta nustatyti klinikiniu mastitu sergančias karves, išsiaiškinti, koks sukėlėjas kaltas dėl to, kad karvės serga, nustatyti to sukėlėjo jautrumą antibiotikams ir gydyti. Arba, sakykim, tas karves, kurios nepasiduoda gydymui, brokuoti, pakeičiant naujomis, – tolesniu periodu galima tikėtis ir didesnio bandos sveikatingumo, ir produktyvumo. O didėjantis produktyvumas ūkininkams teikia daugiau pajamų.“

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas atkreipė dėmesį į tai, kad kai kurie mastitų sukėlėjai, tokie kaip auksinis stafilokokas, apsiveršiavus karvei užkrečia veršelį, kuris augdamas pats tampa auksinio stafilokoko platintoju. Jeigu ūkininkui nepavyksta susidoroti su auksiniu stafilokoku ar kitais sukėlėjais, jis nuolat patiria nuostolių.

Su tuo padėtų kovoti ir karvių sveikatos lygį pagerintų kompleksinė Valstybinės maisto ir veterinarijos ir ,,Pieno tyrimų“ programa. Juk Lietuvai, eksportuojančiai šaliai, kuriai trūksta pieno žaliavos, kovoti su karvių mastitais ypač aktualu.

,,Pieno tyrimai“ yra svarbus ir vertingas partneris vykdant ligų kontrolę. Ne vienerius metus ši įmonė dalyvauja ir sveikos galvijų bandos statuso gavimo programoje (įveikiant bruceliozę, leukozę). Ypač vertinama ,,Pieno tyrimų“ galimybė mums formuoti mėginius iš pieninių karvių bandų, – pabrėžė VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas. – Tokia pieno bandinių atrankos situacija leidžia gerokai atpiginti kaštus ūkininkams, dalyvaujantiems bandų, laisvų nuo leukozės ir bruceliozės, programoje.“

Jo duomenimis, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba yra ištyrusi daugiau kaip 97 procentus visoje Lietuvoje esančių karvių, naudodamasi ,,Pieno tyrimų“ laboratorijos paslaugomis. Vidmanto Paulausko žiniomis, ir ūkininkai šios įmonės paslaugomis yra patenkinti: ,,Pats mėginys yra paimamas objektyviai ir nešališkai, tyrimo rezultatai yra greiti ir teikiami elektroniniu būdu“.

                   Laboratorija pasirengusi naujiems iššūkiams

Šios dienos duomenimis, VĮ ,,Pieno tyrimai“ laboratorija jau atliko daugiau kaip 13 tūkstančių mastito sukėlėjų ir jų jautrumo antibiotikams tyrimų.

VĮ ,,Pieno tyrimai“ specialistė Monika Saldukienė atidžiai vertina mastito sukėlėjo jautrumą antibiotikams.
VĮ ,,Pieno tyrimai“ specialistė Monika Saldukienė atidžiai vertina mastito sukėlėjo jautrumą antibiotikams.

Įmonė turi modernią tyrimų įrangą, išties kompetentingų darbuotojų, kurie diegia naujus tyrimų metodus, vadovaujasi pasauline praktika, bei plačiai taiko informacines technologijas, nuolat bendradarbiauja su užsienio tyrimų laboratorijomis.  Bet prioritetinė kryptis – bendradarbiavimas su Lietuvos pieno gamintojais, įsiklausymas į jų problemas, bendras siekis tas problemas išspręsti kuo mažesnėmis sąnaudomis ir taip pasiekti didesnės ekonominės naudos pieno gamintojui.

Svarbu tenkinti užsakovų pageidavimus, reaguoti į rinkos poreikius bei plėsti veiklos sritis. Laboratoriją ir pieno gamintoją vienija bendras tikslas – sveikas kokybiškas pienas ant vartotojo stalo. Tam artimiausiu metu pradės veikti karvių sergamumo mastitu mažinimo ir pieno kokybės gerinimo programa, kurios metu bus nustatoma tiriamos bandos infekcijos kilmė, identifikuojamos karvės, kurias būtina gydyti, taipogi identifikuojamos karvės, kurias reikia izoliuoti arba brokuoti.

Pastaruoju metu vis daugėja pieno gamintojų, kurie nuolat kreipiasi į laboratorijos specialistus pagalbos dėl karvių, sergančių mastitu, sukeltų nuostolių. Per praėjusius metus į VĮ ,,Pieno tyrimų“ laboratoriją dėl karvių sergamumo mastitu kreipėsi daugiau kaip 1 700 pieno gamintojų. Tiek laboratorijos specialistai, tiek patys pieno gamintojai pastebi, kad prižiūrimose bandose sergamumas ženkliai mažėja. VĮ ,,Pieno tyrimai“ laboratorija iki šios dienos jau atliko daugiau kaip 13 tūkstančių mastito sukėlėjų ir jų jautrumo antibiotikams tyrimų.

VĮ „Pieno tyrimai“ kartu su socialiniais partneriais inicijuojamas projektas, kol kas neturintis analogų visoje Europos Sąjungoje, leis Lietuvos pieno gamintojams laikyti laisvas nuo mastitų sukėlėjų bandas.

Tokios karvių bandos siekiamybė būtų naudinga ne tik pieno gaminių vartotojui, bet ir teiktų ekonominės naudos pieno gamintojui, nes esant sveikai bandai iš karvės būtų gaunama ženkliai daugiau pieno, sumažėtų ūkio veterinarinių išlaidų, o vartotojai džiaugtųsi geresne pieno produktų kokybe. Taip pat, esant laisvai nuo mastito sukėlėjų bandai, didesnė būtų ir pardavimui skirtų telyčių vertė.

                       Įmonė, pranokusi ūkininkų lūkesčius

Biržų rajono Parovėjos kaimo ūkininko Vytauto Stankevičiaus teigimu, šiuolaikiška ir pažangi ,,Pieno tyrimų“ įmonė savo galimybėmis pranoko ūkininkų lūkesčius: ,,Kiekvieną dieną aš, atsivertęs ,,Pieno tyrimų“ tinklapį, galiu pamatyti savo ūkio duomenis, įvertinti savo karvių bandos sveikatingumą – ne tik pieno, bet ir kitų faktorių, tarkim, ligų (bruceliozės ir t. t.). Tais duomenimis galima laisvai disponuoti, nereikia kokių nors popierinių ataskaitų. Viskas ištiriama labai tiksliai, objektyviai, be jokio šališkumo. Be to, pagal pieno tyrimų rodiklius mums atsiskaitoma už superkamą pieną. Aklai dirbti tikrai nemokėtume.“

Vytautas Stankevičius neatsitiktinai prisiminė primityvią sovietinę sistemą: ,,Kaimuose supirkdavo pieną, vietoje paimdavo mėginius tyrimams, nustatydavo riebalų, vandens kiekį piene, tai yra pieno tankį, rūgštingumą, temperatūrą, švarumą, ir tiek. O dabar ,,Pieno tyrimai“ ištiria visus fizinius-cheminius parametrus ir labai operatyviai atsiunčia ataskaitą – SMS žinutę – arba bet kada galima atsiversti šios įmonės tinklapį. Tuomet labai greitai gali nuspręsti, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje – kaip gydyti, kuo šerti ir panašiai.“

Karvių sergamumo mastitu ir pieno kokybės gerinimo programa šiam Parovėjos kaimo ūkiui jau nėra aktuali, nes tai daroma ir be valstybės paramos, dirbama be konsultantų pagalbos. Tačiau, anot Vytauto Stankevičiaus, šimtams ūkių tokia programa – naudinga: ,,Dar toli gražu ne visi ūkininkai teisingai ir kryptingai dirba, o labiausiai jiems trūksta žinių, kurių galima perteikti pasitelkus programas. Tačiau būtina programas įgyvendinti tikslingai, ne tik dėl piniginės paramos, o svarbiausia – vardan pieno kokybės. Manau, kad valstybei tikrai verta investuoti į sveikatą.“

                     Robotizuotas ūkis – tikslesni pieno tyrimai

Ūkininkai Vaidutė ir Vytautas Stankevičiai džiaugiasi, kad robotizavus ūkį, pieno tyrimai tapo tikslesni ir operatyvesni.
Ūkininkai Vaidutė ir Vytautas Stankevičiai džiaugiasi, kad robotizavus ūkį, pieno tyrimai tapo tikslesni ir operatyvesni.

Biržų rajono Parovėjos kaime dar 1998 metais įkurtame Vaidutės Stankevičienės ekologiniame pieno ūkyje  gyvulių skaičius viršija 700, iš kurių 400  – melžiamų karvių. Maždaug tūkstančio hektarų plote išsidėsčiusio ūkio pagrindinė veikla – pieno galvijų auginimas, ekologinio pieno gamyba.

Ūkininko Vytauto Stankevičiaus žodžiais tariant, visas ciklas sukasi preciziškai tiksliai: ,,Karves melžiantys robotai informuoja  apie pieno kokybinius rodiklius, ar gyvulys yra sveikas, tie duomenys siunčiami operatoriui, ir pagal tai galima priimti sprendimus, susijusius su gyvulio sveikata. Tie mūsų duomenys kontrolinių melžimų metu perduodami ,,Pieno tyrimų“ įmonei, registruojančiai kokybinius pieno rodiklius. Iš ,,Pieno tyrimų“ mes gauname tokius rezultatus, kaip kiek riebalų, baltymų yra piene, koks laktozės, urėjos kiekis, kiek esama somatinių ląstelių. Ištyrę tuos duomenis, ,,Pieno tyrimai“ juos siunčia mums, o mes savo ūkyje juos apdorojame ir priimame sprendimus. Jeigu karvės pienas yra nekokybiškas, mes jį sunaikiname arba sugirdome gyvuliams.“

           Įtakos turėjo įgyvendintų priemonių kompleksas

Lietuvoje mažėja ir kiaulininkystės, ir pieno, galvijų ūkių, ir apskritai gyvulių skaičius. Tačiau žemės ūkio viceministras Rytis  Šatkauskas  pastebėjo, kad pieno kokybė gerėja: ,,Vadinasi, išmokstame technologiškiau ir efektyviau dirbti“.

UAB  „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ vadovas  Aleksandras Muzikevičius atkreipė dėmesį į tai, kad  gyvulių laikytojams suteikiama kvalifikuota  konsultanto pagalba gyvulių produktyvumo kontrolės ir pieno kokybės gerinimo klausimais.Tie, kuriems rūpi gyvulių produktyvumo kontrolė, apie pieno kokybės gerinimą konsultuojami nemokamai.

,,GPK“ sėkmingai bendradarbiauja su valstybinėmis įmonėmis „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ bei „Pieno tyrimai“.  Su ,,GPK“ bendradarbiaujantis  „ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ 2010 metais įdiegė GVIS – Galvijų veislininkystės informacinę sistemą. Kiekvienam kontroliuojamos bandos savininkui yra suteiktas prisijungimo kodas prie šios GVIS. Jį įvedęs ūkininkas gali matyti visą reikalingą informaciją apie bandą.

Svarbus žingsnis buvo žengtas, kai 2003 m. UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ įkūrė pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir kalibravimo laboratoriją, kuri dabar yra akredituota ir atitinka tarptautinį standartą.

Lietuvoje daugiausia vyrauja smulkieji pieno ūkiai, kurie stokoja  gerų perspektyvų veislininkystės sistemoje. Vidutiniškai iš kontroliuojamos karvės per 2011– 2012 kontrolės metus buvo primelžiama po 6 703 kg 4,34 proc. riebumo ir 3,35 proc. baltymingumo pieno.

2012 metų pabaigoje, lyginant su 2011 m., bendra superkamo žaliavinio pieno sauga ir kokybė pagerėjo daugiau nei 20 procentų. Ženkliai pagerėjo visi pieno saugos ir kokybės parametrai, tačiau pasiektais rezultatais apsiriboti neketinama.

2012 metų valstybinės kontrolės duomenimis, pasiektas ypač geras žaliavinio pieno saugos rodiklis – nenustatyta atvejų, kad į perdirbimo įmones būtų atvežta pieno, užteršto inhibitorinėmis medžiagomis. Ženkliai pagerėjo ir pieno kokybės parametrai –­ bendras bakterinis užterštumas piene sumažėjo 50 procentų, o somatinių ląstelių skaičius – 60 procentų.

Pasiektam rezultatui įtakos turėjo įgyvendintų priemonių kompleksas. Pavyzdžiui, praėjusiais metais buvo sugriežtinta pieno supirkėjų testavimo ir kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo tvarka, numatant didesnę supirkėjų atsakomybę už pieno mėginių falsifikavimą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su Žemės ūkio ministerija ir valstybės įmone „Pieno tyrimai“ vykdė ypač efektyvią „Pieno mėginių tapatumo užtikrinimo programą“.

Pagal šią programą buvo patikrinta 97 procentai pieno priėmimo punktų, kuriems pieną tiekė 25 tūkstančiai pieno gamintojų, atlikta 36 415 pieno mėginių tapatumo tyrimų, parašytas 51 aktas dėl mėginių falsifikavimo.

,,Verslas ir politika“, 2013 m. liepa/rugpjūtis, Nr. 7/8 (44/45)

Parašykite komentarą

Top