Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Padės kovoti su nelegaliais statytojais

Padės kovoti su nelegaliais statytojais

Nauji teisės aktų pakeitimai padės kovoti su nelegaliais statytojais.

Aplinkos ministro 2016-04-28 įsakymu Nr. D1-291 pakeistas Statybos techninis reglamentas reglamento STR. 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Naujuoju teisiniu reguliavimu panaikinti apribojimai Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (Inspekcija) teikti ieškinius dėl neteisėtos statybos padarinių šalinimo valstybinėje žemėje.

Poreikis pakeisti STR. nuostatas atsirado po vienos rezonansinės bylos, kai Vilniaus miesto savivaldybė kreipėsi į teismą dėl BUAB „Prostinvest“ neteisėtų veiksmų ir statybą leidžiančio dokumento panaikinimo ir žalos atlyginimo. Teismas byloje statytojo neįpareigojo pašalinti neteisėtos statybos padarinius, o Inspekcija pagal galiojusį teisinį reguliavimą galėjo teikti ieškinį dėl neteisėtos statybos padarinių šalinimo valstybinėje žemėje tik jeigu ji pati (Inspekcija) arba prokuratūra būtų buvusi pareiškėja bylose dėl statybą leidžiančio dokumento panaikinimo. Pagal naująjį teisinį reguliavimą manydama, kad pažeistas viešasis interesas, Inspekcija visais atvejais galės teikti ieškinius dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.

Nuo š. m. gegužės 9 d. taip pat įsigalios Inspekcijos viršininko priimti Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Inspekcijoje taisyklių pakeitimai. Iki šiol Inspekcija nagrinėdavo skundus ir pranešimus dėl galimai savavališkos statybos valstybinėje žemėje, jeigu nuo statybos pradžios praėjo ne daugiau kaip 10 metų. Naujuosiuose pakeitimuose numatyta, kad skundai, pranešimai išimties tvarka bus nagrinėjami net ir praėjus daugiau kaip 10 metų nuo statybos darbų atlikimo, jeigu dėl statybos teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad pažeistas viešasis interesas.

Parengta pagal LR Aplinkos ministerijos, BNS spaudos centro inform.

Parašykite komentarą

Top