Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Parama jauniesiems ūkininkams įsikurti – 20 mln. eurų

Parama jauniesiems ūkininkams įsikurti – 20 mln. eurų

Numatyta parama šalies jauniesiems ūkininkams įsikurti – 20 milijonų eurų.

Kaip įsikurti jaunajam ūkininkui? Į tokį klausimą atsako žemės ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės pasirašytas 2016 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. 3D-346, kuriuo patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (programa) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklės, skirtos paramos paraiškų priėmimui 2016 metais. Pagal šią veiklos sritį paramos paraiškos bus priimamos š. m. liepos 1 – 29 dienomis. Šiam paramos paraiškų priėmimui numatyta 20 mln. Eur.

„Kviečiame jaunuosius ūkininkus aktyviai dalyvauti įgyvendinant šią kaimo plėtros paramos priemonę. Ją paskyrėme specialiai jums, norintiems įsikurti kaime“, – pažymi ministrė V. Baltraitienė.

Pagal šią veiklos sritį remiama žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai. Tinkamais pareiškėjais laikomi jaunesni kaip 40 metų amžiaus ūkininkai, kurie pirmą kartą įsikuria žemės ūkio valdoje ir ūkyje, kurie turi būti registruoti jaunojo ūkininko vardu ne anksčiau kaip prieš vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos.  Pažymėtina, kad pareiškėjas negali būti pateikęs paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti. Už paramos lėšas galima įsigyti žemės ūkio technikos, įrangos, daugiamečių sodinių, statyti naujus arba rekonstruoti senus ūkinius pastatus. Taip pat paramos lėšos gali būti skiriamos infrastruktūros ūkininko valdoje sukūrimui, ūkiniams gyvūnams įsigyti, bendrosioms išlaidoms.

Taisykles rasite Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų bazėje www.lrs.lt ir Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje www.zum.lt.

Parengta pagal Žemės ūkio ministerijos inform., www.zum.lt

Parašykite komentarą

Top