Jūs esate
Pagrindinis > Politika > Pirmoji teismo išvada: Raseinių meras priesaikos nesulaužė

Pirmoji teismo išvada: Raseinių meras priesaikos nesulaužė

Vvyriausiasis administracinis teismas pirmą kartą pateikė išvadą dėl mero priesaikos sulaužymo ir įgaliojimų nevykdymo.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija, išnagrinėjusi Raseinių rajono savivaldybės tarybos prašymą pateikti išvadą, ar Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys – meras Algirdas Gricius – nevykdė jam įstatymuose nustatytų mero įgaliojimų atstovauti savivaldybei (savivaldybės tarybai) teisme, ginti (atstovauti) atstovaujamųjų interesus ir šiais veiksmais sulaužė priesaiką, nutarė, kad A. Gricius mero priesaikos nesulaužė ir teisės aktų nepažeidė.

Raseinių rajono savivaldybė. Gintauto Kniukštos nuotr.
Raseinių rajono savivaldybė. Gintauto Kniukštos nuotr.

Pateiktas prašymas buvo grindžiamas galimai neteisėtais A. Griciaus veiksmais Šiaulių apygardos administraciniame teisme jam atstovaujant Raseinių rajono savivaldybei ir Raseinių rajono savivaldybės tarybai, kai pateiktais atsiliepimais į skundus bei pateiktais papildomais paaiškinimais jis prašė panaikinti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimus – atleisti iš pareigų Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotoją bei Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorių, grąžinti juos į pareigas ir priteisti neišmokėtą darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką, bei tuo, kad jis pateiktu skundu prašė panaikinti Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimą. Iš esmės pateikta išvada buvo siejama su tuo, kad A. Gricius nesilaikė Raseinių rajono savivaldybės tarybos nustatytų interesų atstovavimo ribų konkrečiose bylose.

LVAT išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgusi į ginčui spręsti aktualų teisinį reguliavimą, konstatavo, jog Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Vietos savivaldos įstatymas) 251 straipsnyje numatytu mero priesaikos sulaužymu ir įstatymuose nustatytų įgaliojimų nevykdymu gali būti pripažįstami ne bet kokie, o šiurkštūs nusižengimai iš mero priesaikos ir įstatymų kylantiems elgesio standartams.

Algirdas Gricius.
Algirdas Gricius.

Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į prašyme nurodytas aplinkybes, sprendė, jog pagal Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktą įgaliojimai atstovauti savivaldybei arba pavesti tai atlikti kitiems asmenims yra suteikti savivaldybės merui. Tai reiškia, kad meras yra įstatyminis savivaldybės atstovas teisme – kitiems subjektams teisė atstovauti savivaldybei teisme nėra suteikta, tai atlikti gali pavesti tik meras. Mero teisė atstovauti savivaldybei teisme gali būti ribojama tik įstatymų nustatytais atvejais. Šie mero įgaliojimai atstovauti savivaldybei, be kita ko, apima ir teisę atstovauti administraciniuose teismuose. LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, įvardintas teisinis reguliavimas lemia, jog viešojo administravimo subjektas turi teisę laikytis pozicijos, kad skundžiamas administracinis aktas yra neteisėtas, ir prašyti teismo jį panaikinti. Atitinkamai teisėjų kolegija sprendė, jog A. Gricius, nesilaikydamas nustatytų interesų atstovavimo ribų, nepažeidė jam suteiktų įgaliojimų.

Teisėjų kolegija taip pat akcentavo, jog teisė į pažeistų teisių gynybą teisme yra garantuojama neatsižvelgiant į teisinį statusą, todėl apskųsdamas Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimą A. Gricius naudojosi šia konstitucine teise, ir šis veiksmas nesudarė pagrindo pripažinti, kad jis nevykdė įstatymuose nustatytų įgaliojimų ir / arba sulaužė mero priesaiką. LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, prašyme nurodyti mero A. Griciaus veiksmai buvo teisėti, sąžiningi, atitinkantys gyventojų teises ir viešuosius interesus, todėl jais meras A. Gricius vykdė jam įstatymuose nustatytus įgaliojimus ir priesaikos nesulaužė.

LVAT primena, kad 2015 m. įsigaliojus Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimams, LVAT buvo priskirta nagrinėti tokio pobūdžio savivaldybių tarybų prašymus teikti išvadą dėl savivaldybės tarybos nario, savivaldybės tarybos nario – mero priesaikos sulaužymo ir įgaliojimų vykdymo. LVAT tokio pobūdžio išvadą pateikė pirmą kartą.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo informacija spaudai

Komentaras (www.verslaspolitika.lt)

Raseinių rajono meras Algirdas GRICIUS  prisipažino, kad pirmuoju teismo sprendimu džiaugiasi:

–       Vadovavausi Vietos savivaldos įstatymu, kur nurodyta, kad savivaldybės interesams teisme atstovauja rajono meras arba jo įgaliotas asmuo. Pirmojo sprendimo išvada man palanki, dar laukia antras etapas kitu klausimu, taip pat tikiuosi man teigiamo sprendimo.

Parašykite komentarą

Top