Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Pritarta Statybos įstatymo pakeitimams

Pritarta Statybos įstatymo pakeitimams

Seimas po svarstymo bendru sutarimu pritarė Statybos įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pataisoms (projektas Nr. XIIP-3485(3).

Jomis siekiama patikslinti statytojo (užsakovo), rangovo ir ekspertizės rangovo teises, pareigas ir atsakomybę už vykdomus statybos darbus, sumažinti administracinę naštą verslui, supaprastinant statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras ir sumažinant derinančių institucijų skaičių, sutrumpinti statybą leidžiančio dokumento išdavimo terminus.

Svarstomais pakeitimais taip pat numatoma pagerinti projektų ir darbų atlikimo kokybę numatant atestavimo supaprastintą procedūrą neypatingų statinio projektavimo ir statybos atveju, aiškiau išdėstyti statybos techninės priežiūros privalomumo atvejus, numatyti statytojo, statančio statinį ūkio būdu atsakomybę, užtikrinti atliekamų statybos darbų kokybinius reikalavimus, patikslinti draudimo, statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijų rengimo privalomumo atvejus pritaikant abipusio pripažinimo principą.

Pagal naujas nuostatas statybą leidžiančių dokumentų išdavimo tvarka taptų paprastesnė – kone dvigubai, iki 9, sumažėtų projektų atitiktį tikrinančių institucijų skaičius ir tikrinimo laikas. Numatyta supaprastinti daug kitų biurokratinių procedūrų: statinio užbaigimo, nugriovimo ir išardymo, nebaigto statinio registravimo ir perleidimo tvarką ir kt.

Pataisos padėtų sustiprinti šiuo metu gana trapias statytojo (užsakovo) garantijas. Numatoma užtikrinti, kad jam būtų apmokėtos dėl rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius trejus statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidos, rangovui tapus nemokiam ar bankrutavus. Defektų šalinimo užtikrinimo suma šiuo laikotarpiu turėtų būti ne mažesnė kaip 5 proc. statinio statybos kainos.

Nuostatomis taip pat numatoma aiškiai išdėstyti privalomojo civilinės atsakomybės draudimo atvejus.

Priimtos pataisos leistų įteisinti specialiuosius architektūrinius, paveldosaugos ir saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, nustatyti jų išdavimo tvarką, taip pat būdą, kaip spręsti su išdavimu susijusius ginčus. Siūloma įteisinti neteisminį tokių ginčų sprendimą – juos nagrinėti pavesti aplinkos ir kultūros ministrų sudarytai komisijai.

Dėl šių naujų nuostatų priėmimo Seimas turės balsuoti dar kartą.

Parengta pagal LR Seimo, BNS spaudos centro inform.

Parašykite komentarą

Top