Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Seimas 2018-uosius paskelbė Vydūno metais

Seimas 2018-uosius paskelbė Vydūno metais

Vydūnas
Vydūnas

Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2018 metais sukanka 150 metų, kai gimė filosofas, rašytojas, publicistas, kultūros veikėjas Vydūnas (Vilhelmas Storostas), nutarė paskelbti 2018-uosius Vydūno metais.

Taip visuomenei bus primintas šios iškilios asmenybės darbų ir idėjų reikšmingumas, filosofinio, literatūrinio, publicistinio palikimo svarba šiandieninės Lietuvos visuomenės istorinės atminties ugdymui, vertybinių nuostatų formavimui.

„Vydūnas atskleidė ir labai aiškiai bei įtikinamai parodė tautiškumo ir žmoniškumo dermės būtinumą: tautiškumas jam yra svarbus ne tik kaip vertybė pati sau, jį svarbu puoselėti kaip sąlygą universalesnei vertybei – žmoniškumui – reikštis. Tikrąjį dvasingumą įkūnijantis žmoniškumas prireikus tampa pačia patikimiausia, jokia galia neįveikiama tautos apsigynimo tvirtove. Vydūnas parašė daugybę filosofijos traktatų, studijų, straipsnių, išskirtinių, į lietuvių literatūros aukso fondą įeinančių dramų, stiprino Mažosios Lietuvos lietuvių dvasią ir tautinę savigarbą, ryžtingai stojo prieš nuožmią savo tėvynainių nutautinimo politiką, visomis išgalėmis stengėsi stiprinti nepriklausomybę atgavusios Lietuvos dvasią“, – teigiama dokumento aiškinamajame rašte.

Seimo Pirmininko pavaduotoja, Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininkė Irena Degutienė yra atkreipusi dėmesį, kad neatsitiktinai už nuopelnus išryškinant tautiškumo ir žmoniškumo dermės svarbą, už raginimą jos siekti santykiuose tarp tautų 1940 m. Vydūnas vos netapo kandidatu Nobelio premijai gauti. Pasak jos, tik prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas sutrukdė pradėti pasirengimą pristatymo procedūrai.

Priimtu nutarimu nutarta Vyriausybei pasiūlyti sudaryti Vydūno 150-ųjų gimimo metinių minėjimo komisiją ir iki 2016 m. balandžio 1 d. parengti valstybinę Vydūno metų programą, taip pat 2017 ir 2018 metų valstybės biudžete numatyti lėšų valstybinei šiai programai įgyvendinti.

 Rimas Rudaitis, LR Seimo Komunikacijos departamentas, BNS

 

Parašykite komentarą

Top