Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Šiek tiek garantijų ilgai dirbusiems

Šiek tiek garantijų ilgai dirbusiems

Seimas priėmė Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiu ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymą (projektas Nr. XIIP-4524(3), kuriuo nutarta įtvirtinti papildomas finansines garantijas ilgą nepertraukiamo darbo stažą turintiems ir atleidžiamiems asmenims.

Šis įstatymas yra vienas iš socialinio modelio paketo klausimų.

Pagal priimtą įstatymą garantijos darbuotojams, jų darbdaviui tapus nemokiam, nepasikeis, o atleidžiamiems, nepertraukiamai dirbusiems pas darbdavį daugiau kaip penkerius metus, bus užtikrintos papildomos finansinės garantijos.

Priimtais pakeitimais nustatyta, kad atleidžiamiems darbuotojams, vienoje vietoje dirbusiems 5–10 metų, iš specialaus fondo bus mokama vienos atleidžiamo darbuotojo vidutinės algos dydžio išeitinė išmoka, 10–20 metų – dviejų atlyginimų, daugiau negu 20 metų – trijų atlyginimų dydžio išmokos.

Ši išmoka bus skiriama iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo, jei tarp atleidžiamo asmens ir darbdavio per trijų mėnesių laikotarpį po atleidimo nebus sudaroma nauja darbo sutartis. Seimas dar svarstymo metu pritarė parlamentaro Algirdo Syso pasiūlymui atsisakyti nuostatos, kuriuo išmokos būtų ribojamos ir jos negalėtų viršyti trijų minimaliųjų mėnesinių algų, galiojusių darbo sutarties nutraukimo dieną, sumos dydžio.

Asmenims, atleistiems iš biudžetinių įstaigų ir Lietuvos banko, ilgalaikio darbo išmokos bus mokamos ne iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo, jas mokės atleidęs darbdavys.

Siekiant maksimalaus esamų Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Garantinio fondo bei naujai steigiamo Ilgalaikio darbo išmokų fondo valdymo konsolidavimo, visų trijų fondų veiklą prižiūrės ir kontroliuos Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba, o visus tris fondus administruos – Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos.

Darbdaviai, išskyrus biudžetines įstaigas ir Lietuvos banką, į Ilgalaikio darbo išmokų fondą mokės 0,5 proc. nuo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, dydžio įmokas.

Praėjusią savaitę priimtas naujasis Darbo kodeksas nustato, kad darbdaviai atleidžiamam darbuotojui taip pat turės išmokėti dviejų vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsis trumpiau negu vienus metus, – pusės jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.

Parengta pagal LR Seimo, BNS spaudos centro inform.

Parašykite komentarą

Top