Jūs esate
Pagrindinis > Politika > Siekiama užkirsti kelią galimai korupcijai Seime

Siekiama užkirsti kelią galimai korupcijai Seime

SEIMO VEIKLOS SKAIDRUMĄ PADIDINS PATAISOS

Atsižvelgdami į Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) rekomendacijas, Seimo nariai Juozas Bernatonis, Edmundas Jonyla ir Darius Petrošius parengė Seimo statuto pataisas, kurių tikslas yra taikyti aukščiausius tarptautinius korupcijos prevencijos standartus Seimo ir Seimo narių veikloje.

Atsižvelgdami į Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) rekomandacijas, Seimo nariai Juozas Bernatonis, Edmundas Jonylaq ir Darius Petrošius parengė Seimo statuto pataisas, kurių tikslas yra taikyti aukščiausius tarptautinius korupcijos prevencijos standartus Seimo ir Seimo narių veikloje. Seimo kanceliarijos (aut. I. Šilenkova) nuotr.
Atsižvelgdami į Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) rekomendacijas, Seimo nariai Juozas Bernatonis, Edmundas Jonyla ir Darius Petrošius parengė Seimo statuto pataisas, kurių tikslas yra taikyti aukščiausius tarptautinius korupcijos prevencijos standartus Seimo ir Seimo narių veikloje. Seimo kanceliarijos (aut. I. Šilenkova) nuotr.

„Pastarųjų savaičių įvykiai Seime parodė, kad pačiame Seime taip pat būtina aktyviau kovoti su korupcija. Kaip Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti pirmininkas, dar praėjusių metų gegužės mėnesį kreipiausi į Seimo valdybą dėl šių rekomendacijų vykdymo, deja, iki šiol aktyvios veiklos Seime nebuvo imtasi. Todėl mes, trys Seimo nariai, pasiūlėme Seimo statuto pataisas, atitinkančias GRECO rekomendacijas. Mūsų siūlomos pataisos padidins Seimo veiklos viešumą, skaidrumą ir atsparumą korupcijai“, – kalbėjo teisingumo ministras J. Bernatonis.

Pataisų iniciatoriai siekia didesnio informatyvumo apie Seime vykstančius komitetų posėdžius, parengtus teisės aktų projektus.

Siūlomos pataisos padidins Seimo veiklos viešumą, skaidrumą ir atsparumą korupcijai.

„Siekiame didinti įstatymų leidybos procesų skaidrumą, kad komitetų posėdžių darbiniai dokumentai, protokolai būtų laiku pateikti ir viešai prieinami visuomenei. Veikla komitetuose nepakankamai viešinama. Interneto svetainėje galima rasti tik Seimo darbotvarkes, bet nėra kitų dokumentų. Gyventojai susipažinti su Seimo narių priimtais sprendimais neturi galimybės. Mūsų siūlomos pataisos taip pat padėtų užtikrinti veiksmingą Seimo narių Viešųjų ir privačių interesų deklaravimą, kitų elgesio taisyklių vykdymo priežiūrą. Tai ženkliai padidintų Seimo darbo skaidrumą ir atsparumą korupcijai“, – įsitikinęs Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojas E. Jonyla.

Viena iš GRECO rekomendacijų, pateiktų Lietuvai, yra raiškesnis lobistinės veiklos reglamentavimas. „Šiandien Seime naujas Lobistinės veiklos įstatymas sunkiai, bet skinasi kelią. Šis įstatymas papildomas naujomis nuostatomis. Tam tikros organizacijos, kurios šiandien veikia kaip lobistai, pavyzdžiui, įvairios asociacijos, privalės registruotis. Taip bus skaidrinama lobistinių organizacijų veikla. Lobistai, susitikę su Seimo nariais, apie tai per tam tikrą dienų skaičių privalės informuoti viešai, o valstybės tarnautojai, politikai informuoti apie susitikimą galės savo nuožiūra. Vykdant šią ir kitas GRECO rekomendacijas, kova su korupcija būtų gerokai efektyvesnė“, – teigė Seimo Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos pirmininkas D. Petrošius.

Projekte siūloma daugiau įgaliojimų suteikti Seimo Etikos ir procedūrų komisijai. Siūloma, kad komisija prižiūrėtų, ar Seimo nariai tinkamai vykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas dėl privačių interesų deklaravimo.

„Seimo darbe trūkstant viešumo ir skaidrumo, rinkėjui gali susidaryti įspūdis, kad kai kurią informaciją parlamentarai nori nuslėpti. Šios abejonės turi būti išsklaidytos“, – įsitikinęs teisingumo ministras J. Bernatonis.

Lietuva Valstybių prieš korupciją grupės nare tapo 1999 metais.

RIMANTAS JONAS DAGYS KRITIKUOJA VALDANČIUOSIUS

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas vieno balso persvara pritarė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui, kurio pasekmė bus pensijų nuvertėjimas.

Iš pačių įstatymo projekto iniciatorių pateiktų grafikų matyti, kad įvykdžius reformą, pensijos, lyginant su vidutine darbo alga, toliau ženkliai mažės nuo 35 proc. 2015 metais iki 25 proc. 2030 metais.

Seimo narys Rimantas Jonas Dagys kritikuoja valdančiuosius dėl tokio sprendimo.

„Valdantieji nepasistengė ir nerado pinigų pensijoms, taip pasmerkdami jas nuvertėjimui. Tai apgailėtina ir ciniška mūsų pensininkų atžvilgiu. Nedrebančia ranka balsuojama priešingai nei daro visos aplink mus esančios valstybės. Kartais atrodo, kad kai kurie politikai nebenustygsta vietoje laukdami, kada visa Lietuva emigruos, tad savo balsavimais patikina žmones, kad čia tikrai nebėra ko pasilikti“, – teigė R. Dagys, Seimo TS-LKD frakcijos narys, Šešėlinės Vyriausybės socialinės apsaugos ir darbo ministras.

UŽ TOBULESNĮ KELEIVIŲ DUOMENŲ TVARKYMĄ

Seimo Ekonomikos komitetas posėdyje svarstė Transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 1, 19, 191, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 1 priedu ir priedo pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-3950.

Projektu siekiama nustatyti teisines sąlygas Keleivių duomenų įrašų sistemos veiklai vykdyti – keleivių duomenims gauti ir tvarkyti pasitelkiant informacines technologijas.

Šiandien tokios galimybės nėra, kiekvienu atskiru atveju teisėsaugos institucijos kreipiasi į oro vežėjus, siekdamos gauti tam tikros informacijos apie jų kaupiamus duomenis, susijusius su   bilietų užsakymu, išvykimo kontrole ar keleivių skrydžiais.

Projektu siūloma nustatyti pareigą vežėjams, kurie verčiasi keleivių vežimu oro keliais, neatlygintinai automatiniu būdu pateikti bilietų užsakymo ir išvykimo kontrolės duomenis apie keleivius, atvykstančius į Lietuvos Respublikos teritoriją ar išvykstančius iš jos, Policijos departamentui prie VRM, kuris šiuos duomenis pateiktų Valstybės sienos apsaugos tarnybai.

Siūlomas įstatymo pakeitimas sudarys galimybes oro vežėjams automatiniu būdu, elektroninių ryšių priemonėmis, naudojantis Keleivių įrašų duomenų sistema, pačiomis mažiausiomis sąnaudomis perduoti jų valdomus duomenis įgaliotoms juos gauti teisėsaugos institucijoms ir taip mažins su duomenų tvarkymu ir perdavimu susijusias išlaidas.

Parengė Darius ŠALTMERIS,

Seimo Ekonomikos komiteto biuro patarėjas

Parašykite komentarą

Top