Jūs esate
Pagrindinis > Politika > Svarbi Ukrainos ir Europos pergalė

Svarbi Ukrainos ir Europos pergalė

2016-07-12

Su Ukrainos Aukščiausiosios Rados ir Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos nare Nadija Savčenko susitiko Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Su Ukrainos Aukščiausiosios Rados ir Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos nare Nadija Savčenko susitiko Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Su Ukrainos Aukščiausiosios Rados nare Nadija Savčenko Vilniuje susitikęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius sakė, kad jos išlaisvinimas – svarbi Ukrainos ir Europos pergalė, tačiau reikia tęsti darbą, kad būtų užkirstas kelias naujų žūčių ir belaisvių atsiradimui – siekti, kad rytų Ukrainoje įsivyrautų taika.

Lietuva, drauge su kitomis Vakarų valstybėmis, aktyviai veikė siekdama N. Savčenko išlaisvinimo ir nuolat kėlė šį klausimą Jungtinėse Tautose, Europos Sąjungoje, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje (ESBO), Europos Taryboje ir kitose tarptautinėse organizacijose. Solidarizuodamasi su Ukraina, Lietuva ir toliau ragina besąlygiškai išlaisvinti O. Sencovą, O. Kolčenką ir kitus Rusijos Federacijos teritorijoje neteisėtai kalinamus Ukrainos piliečius.

„Džiaugdamiesi matydami Jus laisvėje, pakartojame Lietuvos pasiryžimą tęsti kovą už tai, kad būtų išlaisvinti visi Ukrainos piliečiai-politiniai kaliniai, kurie šiandien vis dar yra neteisėtai kalinami Rusijoje“, – sakė ministras.

Balandžio 11 d. Lietuva paskelbė „Savčenko-Sencovo-Kolčenkos“ sąrašą, į kurį įtraukti asmenys, prisidėję ne tik prie N. Savčenko, bet ir Olego Sencovo ir Oleksandro Kolčenkos pagrobimo ir neteisėto persekiojimo. Ministras teigė, kad Lietuva taip pat nuolat kėlė šį klausimą Jungtinėse Tautose.

„Mes taip pat toliau sieksime, kad visa Jūsų šalis būtų laisva nuo karinių veiksmų, nuo kasdienių karių ir civilių žūčių, sužeidimų ir begalinių žmonių kančių, kurias sukelia tebesitęsianti išorės agresija“, – teigė L. Linkevičius.

„Po dvejų sunkių neteisėto kalinimo metų Rusijoje, džiaugiamės galėdami pasveikinti Jus Lietuvoje. Mes laukėme šios dienos. Mūsų žmonės sekė visą tą teisinį farsą ir pergyveno už Jus, už Jūsų sveikatą ir gyvybę“, – sakė L. Linkevičius.

Ministras pažymėjo, kad Lietuva ir šalies diplomatai aktyviai siekė, kad N. Savčenko kuo greičiau atgautų laisvę.

N. Savčenko dėkojo Lietuvos vadovams ir žmonėms už palaikymą, kurį visuomet jautė. Ji pažymėjo, kad dėl Lietuvos pastangų Ukrainos kova už laisvę tapo labiau girdima visame pasaulyje.

Ministras įteikė N. Savčenko nuotraukas, kuriose jis ES užsienio reikalų ministrų susitikime 2015 m. vasario 9 d. kartu su kitais ES šalių diplomatijos vadovais ir 2015 m. rugsėjo 29 d. kartu su kitų šalių lyderiais JT Generalinės Asamblėjos paraštėse Niujorke laiko plakatus, reikalaujančius N. Savčenko išlaisvinimo.

Mūsų šalis taip pat teikia visokeriopą pagalbą Ukrainai, padeda jos žmonėms įgyvendinti reformas, kurti skaidrias ir atsakingas institucijas. Nuo Rusijos agresijos pradžios Lietuvos Ukrainai suteikta parama siekia 4 mln. eurų. Į Lietuvą atvyksta mokytis vaikai iš karo nuniokotų Rytų Ukrainos regionų, o sužeistiems Ukrainos kariams teikiamos gydymo ir reabilitacijos paslaugos.

Su Ukrainos Aukščiausiosios Rados ir Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos nare Nadija Savčenko, jos seserimi Vira Savčenko bei Lietuvoje besigydančiais Ukrainos kariais susitiko ir Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Prezidentė pabrėžė, jog Lietuva tvirtai remia Ukrainos žmones. Jų drąsa nepasiduoti ir visomis jėgomis ginti savo valstybę bei jos ateitį – geriausias įrodymas, kad jokia agresija negali užgniaužti ryžto gyventi laisvėje.

Šalies vadovės teigimu, tarptautinės bendruomenės spaudimas ženkliai prisidėjo prie Nadijos Savčenko išlaisvinimo. Tačiau Rusijoje dėl politinių priežasčių neteisėtai vis dar kalinama daugiau nei 20 ukrainiečių. Tam, kad visi Ukrainos politiniai kaliniai galėtų sugrįžti į tėvynę, būtina išlaikyti tvirtą ir principingą poziciją Rusijos atžvilgiu.

Prezidentės spaudos tarnybos, Užsienio reikalų ministerijos ir www.verslaspolitika.lt inf.

 

Parašykite komentarą

Top