Jūs esate
Pagrindinis > Politika > Tarptautinė operacija – prie Somalio krantų

Tarptautinė operacija – prie Somalio krantų

Gegužės 31 d. Krašto apsaugos viceministras Antanas Valys pasveikino ir apdovanojo iš tarptautinės operacijos sugrįžusius trečiosios Autonominės laivo apsaugos grupės (ALAG 3) karius, kurie beveik šešis mėnesius dalyvavo Europos Sąjungos tarptautinėje operacijoje ATALANTA, skirtoje kovoti su piratavimu ir plėšimais Indijos vandenyne, prie Somalio krantų.

Fiksavimash

„Jūsų tarnyba ir profesionalumas tarptautinėse operacijose leidžia Lietuvai būti garbinga valstybe ir atsakinga NATO ir Europos Sąjungos nare. O tai mums, visiems Lietuvos žmonėms, reiškia, kad visada turėsim NATO paramą. Jūs savo darbu užkirtote kelią piratų išpuoliams, o Lietuvoje tuo tarpu oro policijos misiją atlieka NATO sąjungininkai, įvairių šalių kariai kartu treniruojasi duoti atkirtį galimai agresijai“, – sakė viceministras A. Valys.

Klaipėdoje, Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilėje, viceministras A. Valys grįžusiems kariams įteikė Krašto apsaugos sistemos lygmens medalius ir medalio ženklus „Už tarptautines operacijas“.

Taip pat šiuo medaliu ir medalio ženklu apdovanotas ir kapitonas leitenantas Remigijus Zabiela, tarnavęs Europos Sąjungos kovos su piratavimu ir ginkluotais plėšimais karinės operacijos vadavietėje Nortvude (Jungtinė Karalystė).

Kartu karių sutikimo ceremonijoje dalyvavo ir karius pasveikino Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo viršininką laikinai pavaduojantis pulkininkas Evaldas Stakaitis, Karininių jūrų pajėgų štabo viršininkas kmd. Svajūnas Bandzevičius, Daktaro Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos štabo viršininkas pulkininkas leitenantas Petras Montvila, karių artimieji, svečiai.

Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų trečioji autonominė laivo apsaugos grupė (ALAG-3) nuo 2015 m. gruodžio pradžios vykdė Pasaulio maisto programos laivo „MSM Douro“ apsaugą. Per misijos laikotarpį Lietuvos karių saugomas laivas nuplaukė daugiau nei 8 tūkst. jūrmylių ir padėjo sėkmingai nugabenti per 13 tūkst. tonų humanitarinės pagalbos, skirtos Somalio žmonėms.

ALAG-3 sudarė 16 karių: 14 iš Lietuvos karinių jūrų pajėgų ir du iš Daktaro Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos, specialiai parengtų šiai misijai. Daugumai karių ši misija buvo pirmoji tarptautinė operacija už Europos ribų. Grupei vadovavo Karinių jūrų pajėgų karininkas vyresnysis leitenantas Justinas Žukauskas.

Lietuva ES operacijoje ATALANTA dalyvauja nuo 2011 metų.

Lietuvos kariams baigus misiją, Pasaulio maisto programos laivo apsauga perduota kitos valstybės žinion, todėl misiją Somalyje taip pat baigė ir du Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Nacionalinės paramos elemento kariai, kurie buvo dislokuoti Džibutyje ir tarnavo kartu su Europos Sąjungos misijos „Atalanta“ logistiniu komponentu. Jų užduotis buvo organizuoti ir koordinuoti Autonominės laivų apsaugos grupės karių aprūpinimą, pirkti įvairias prekes ir paslaugas, pradedant nuo maisto, vandens ir baigiant apgyvendinimo suteikimu.

Šiais metais ALAG-3 buvo didžiausias Lietuvos kariuomenės autonominis vienetas, veikiantis tarptautinių operacijų rajone.

Suplanuota, kad kita, ketvirtoji, ALAG grupė tokio pobūdžio misiją vykdys 2017 metais.

Siųsdama savo karius dalyvauti į ES vadovaujamas tarptautines operacijas, Lietuva prisideda kovojant su tarptautinėmis krizėmis ir stiprina ES bendrąją saugumo ir gynybos politiką. Lietuva šioje operacijoje dalyvauja nuo 2011 metų.

www.kam.ltn

ES karinė jūrų operaciją „Atalanta“ pradėta 2008 metais, reaguojant į itin išaugusį piratavimų skaičių prie Somalio krantų. Operacijoje dalyvaujantys karo laivai Adeno įlankoje ir Somalio vandenyse eskortuoja Pasaulio maisto programos laivus, gabenančius paramą Somalio gyventojams, atgraso ir sulaiko piratus, ginkluotus plėšikus operacijos rajone. Operacijoje dalyvauja daugiau nei 1 tūkst. karių iš ES valstybių ir šalių partnerių.

Lietuva ES operacijoje ATALANTA dalyvauja nuo 2011 metų, kai operacijos vadavietėje Nortvude (Jungtinėje Karalystėje) tarnybą pradėjo Lietuvos karinių jūrų pajėgų štabo karininkas. Nuo 2013 metų dar vienas Lietuvos karinių jūrų pajėgų karininkas buvo skiriamas tarnybai operacijos ATALANTA taktiniame štabe, įsikūrusiame kariniame laive.

Lietuvos kariuomenės nuotr., www.kam.lt

Parengta pagal Krašto apsaugos ministerijos inform., www.kam.lt

Parašykite komentarą

Top