Jūs esate
Pagrindinis > Verslas > Tarptautinėje konferencijoje – kelių transporto aktualijos

Tarptautinėje konferencijoje – kelių transporto aktualijos

Organizacijai ECR pirmininkaujanti Lietuva birželio 16 d. sostinėje surengė tarptautinę konferenciją „Europos Komisijos ir ECR sinergija kuriant kelių transporto ateitį“.

Renginio tikslas – suburti žmones, kurie dalyvauja priimdami ir įgyvendindami sprendimus tarptautinių vežimų kelių transporto srityje, užmegzti ryšius ir sustiprinti bendradarbiavimą.

www.sumin.lt nuotr.
www.sumin.lt nuotr.

„Kelių transportas – viena labiausiai išplėtotų ir į tarptautinę rinką integruotų Lietuvos ekonomikos šakų. Mums svarbu, kad skatinant Europos ekonominės integracijos procesus Europos Sąjungos transporto sektoriuje būtų atsižvelgta ir į Lietuvos ekonomines bei socialines realijas šioje srityje. Šiandien mūsų valstybė turi puikią galimybę aukščiausiu lygiu atkreipti dėmesį į Lietuvos transporto sektoriaus interesus ir nacionalines problemas“, – konferencijoje sakė susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius.

Svarbu sureguliuoti vežėjų elgesio normas komerciniams sandoriams vykdyti – tiek nacionaliniu, tiek tarpvalstybiniu lygiu.

Susisiekimo ministro teigimu, didėjanti kelių transporto rinkos plėtra aštrina konkurenciją, tad neretai keleivių ir krovinių vežimo veiklą bandoma vykdyti nesilaikant nustatytų reikalavimų. „Manau, kad vienas Europos Komisijos tikslų – sureguliuoti vežėjų elgesio normas komerciniams sandoriams vykdyti tiek nacionaliniu, tiek tarpvalstybiniu lygiu, kad toks sureguliavimas lemtų sąžiningą konkurenciją rinkoje“, – sakė ministras.

Susitikime nagrinėjama Europos Komisijos  ir ECR bendradarbiavimo reikšmė plėtojant Europos kelių transporto rinką ir stiprinant saugą keliuose, Europos ekonominės integracijos procesų įtaka kelių transporto plėtrai, aptariamos kelių transporto rinkos liberalizavimo poveikio Europos Sąjungos  valstybių vidaus rinkoms problemos, intelektualių transporto sistemų svarba saugai kelių transporto srityje užtikrinti.

Konferencijoje dalyvauja EK, ES šalių ir Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos kompetentingų institucijų atstovai arba jų įgalioti asmenys, taip pat tarptautinių ir nacionalinių vežėjų asociacijų atstovai.

ECR yra Europos kelių transportą kontroliuojančias institucijas vienijanti organizacija, kurios tikslas – gerinti saugą keliuose, skatinti sąžiningą konkurenciją, plėtoti bendradarbiavimą kelių transporto srityje, suderinti kontrolės procedūras, keistis informacija ir patirtimi.

Lietuva ECR nare tapo 2010 m. Šiuo metu šios organizacijos narėmis yra 14 ES valstybių narių. 4 ES šalys turi stebėtojų statusą.

Konferencijos uždarymo metu Lietuvai atstovaujanti Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos pirmininkavimą ECR perduos Liuksemburgui.

Parengta pagal Susisiekimo ministerijos inform., www.sumin.lt

Parašykite komentarą

Top