Jūs esate
Pagrindinis > Politika > Vienas svarbiausių rinkimų etapų – pareiškinių dokumentų teikimas

Vienas svarbiausių rinkimų etapų – pareiškinių dokumentų teikimas

Seimo rinkimai 2016
Partija, kelianti kandidatus, ar asmuo, nusprendęs išsikelti kandidatu, ir užsiregistravę savarankiškais politinės kampanijos dalyviais nuo š. m. liepos 16 d. gali teikti pareiškinius dokumentus. Pareiškiniai dokumentai pildomi portale www.rinkejopuslapis.lt.

Partijos įgaliotas atstovas prisijungęs prie portalo, pirmiausia turi užpildyti vienmandatės rinkimų apygardos kandidatų sąrašą. Tik pilnai užpildžius šį sąrašą, galima pildyti daugiamandatės rinkimų apygardos sąrašą. Pilnai užpildžius šiuos sąrašus, galima pildyti kandidatų pareiškinius dokumentus.

Partijos, pareiškinius dokumentus teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK).Užpildyti dokumentai turi būti atspausdinti, pasirašyti ir pristatyti VRK.

Asmuo, savarankiškai nusprendęs keltis kandidatu į Seimo narius, vienmandatėje rinkimų apygardoje, prisijungęs prie portalo politinės kampanijos dalyvio teisėmis, pildo kandidato pareiškinius dokumentus ir juos atspausdinęs bei pasirašęs teikia apygardų rinkimų komisijai.

Jeigu partija nekelia kandidatų sąrašo, kiekvieną partijos keliamą kandidatą, kaip ir save iškėlusį asmenį vienmandatėje rinkimų apygardoje, parašais turi paremti ne mažiau kaip 1000 rinkėjų. Parašų rinkimo lapai išduodami, kada rinkimų komisija priima ir patikrina pareiškinius dokumentus.

Užpildyti parašų rinkimo lapai turi būti grąžinti rinkimų apygardai iki š.m. rugpjūčio 29 d. Rinkėjai, VRK nustatyta tvarka, elektroniniu būdu portale www.rinkejopuslapis.lt, savo parašais gali paremti savo apygardoje išsikėlusius kandidatus.

Pagal Seimo rinkimų įstatymo 38 str. 1 dalies 5 punktą ir to paties straipsnio 2 dalies 2 punktą kandidatai į Seimą VRK turi įteikti turto ir pajamų deklaracijų pagrindinių duomenų išrašus.

Kandidatas neprivalo vykti į teritorinius mokesčių inspekcijos skyrius atsiimti išrašų, kadangi išrašai, pagal Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktų gyventojų pajamų mokesčio ir gyventojo turto deklaracijų duomenis galės būti suformuoti ir teikiami portale www.rinkėjopuslapis.lt, prisijungus prie kandidato pareiškinių dokumentų ir davus sutikimą gauti duomenis iš VMI.

Kandidatai taip pat turi užpildyti ir pateikti kandidato į Seimo narius privačių interesų deklaraciją. Forma pateikiama internetiniame puslapyje www.vtek.lt.

Primename, kad privačių interesų deklaraciją, kaip kandidatui, reikia pildyti iš naujo, pasirenkant kodą 151.

Pareiškinių dokumentų teikimas – vienas svarbiausių rinkimų etapų, kuris baigsis š. m. rugpjūčio 5 d. 17 val.

Seime jau prisiekė rinkimų apygardų komisijų pirmininkai. Rašytinius pasižadėjimus eiti šias pareigas priėmė Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas. Pirmininkams buvo įteikti pažymėjimai.

Nuo liepos 14 d. jiems draudžiama bet kokia politinė agitacija ar bandymai kitais būdais lemti rinkėjų nuomonę. Analogiški reikalavimai, kai pasirašys pasižadėjimus, bus taikomi ir šių komisijų nariams.

Pirmininkai supažindinti su artimiausių darbų eiga ir kitais svarbiausiais rinkimų organizavimo bei vykdymo darbais.
Šiuose Seimo rinkimuose didelis dėmesys bus skiriamas korupcijos prevencijai.

Specialųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotojas Romas Zienka, Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Šarūnas Astrauskas ir VRK pirmininko pavaduotoja Laura Matjošaitytė „Antikorupcijos valandoje” dalyvius supažindino su korupcijos grėsmėmis rinkimų komisijos veikloje, baudžiamąja atsakomybe už nusikaltimus asmenų rinkimų teisėms ir tvarkai, rinkėjų papirkimų tyrimais ir galimomis teisinėmis pasekmėmis.

VRK Rinkimų organizavimo skyriaus vedėja Reda Daniškevičiūtė apžvelgė svarbiausius apygardos rinkimų komisijos darbo organizavimo aspektus. VRK narys Rokas Stabingis susirinkusiuosius supažindino su rinkimų komisijų narių atestavimu.

Kompiuterinių technologijų skyriaus vyriausieji specialistai Eglė Buzaitė ir Mindaugas Mizaras pristatė VRK informacinės sistemos naujienų apžvalgą. Finansų skyriaus vedėja Danguolė Jakštienė dalyvius supažindino su lėšų, skiriamų apygardos rinkimų komisijai planavimu, skyrimu ir apskaita.

Sveikatos apsaugos ministerija pasirašytu susitarimu įsipareigojo informuoti pavaldžių įstaigų vadovus apie jų įstaigoje š.m. spalio 5-7 d. vykdomą balsavimą paštu. Užtikrinti bendradarbiavimą su rinkimų komisijomis ir Vyriausiąja rinkimų komisija (VRK), keičiantis informacija apie balsavimą paštu SAM pavaldžiose sveikatos priežiūros įstaigose.

VRK įsipareigojo parengti ir pateikti sveikatos priežiūros įstaigoms metodinę medžiagą ir informaciją apie balsavimo organizavimą specialiuose paštuose, kiekvienoje rinkimų apygardoje nurodyti rinkimų komisijų paskirtus atsakingus asmenis už priežiūrą ir balsavimo organizavimą, kurioje yra sudaromi specialūs paštai.

Artimiausiu metu VRK planuoja pasirašyti susitarimą dėl bendradarbiavimo su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Vyriausiosios rinkimų komisijos ir www.verslaspolitika inf.

Parašykite komentarą

Top