Jūs esate
Pagrindinis > Politika > Vyriausybės posėdyje nutarta siūlyti Seimo sesijai daugiau kaip pusketvirto šimto teisės aktų projektų

Vyriausybės posėdyje nutarta siūlyti Seimo sesijai daugiau kaip pusketvirto šimto teisės aktų projektų

kanministru

Kaip ir kiekvieną rudenį Vyriausybė teiks Seimui tvirtinti kitų metų valstybės ir savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus.

Seimo rudens sesijai siūlomi svarbiausi projektai taip pat yra susiję su administracinės naštos ūkio subjektais mažinimu, atsisakant perteklinių reikalavimų, kai kurių leidimų (licencijų), supaprastinant arba nustatant aiškesnę kai kurių licencijų išdavimo tvarką (pvz., supaprastinti visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo tvarką, supaprastinti licencijų odontologams išdavimo administracines procedūras, nustatyti aiškias licencijuojamos veiklos sąlygas ir leidimų tirti žemės gelmes ir naudoti žemės gelmių išteklius išdavimo, tikslinimo, galiojimo sustabdymo arba panaikinimo procedūras, įteisinti galimybę fiziniams asmenims verstis individualia asmens ir turto apsaugos veikla ir kt.).

Iš siūlomų svarstyti rudens sesijoje beveik 200 įstatymų projektų (apie pusė iš jų yra pagrindiniai) jau yra registruoti Seime , kiti – dar rengiami arba tobulinami Seimo grąžinti projektai.

Seimui siūloma svarstyti ir teisės aktų projektus, susijusius verslo sąlygų gerinimu ir investicijų pritraukimu – nustatant palankesnes sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams pasinaudoti Europos Sąjungos parama (Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo pakeitimo įstatymo nauja redakcija); sudarant sąlygas sutelktinio finansavimo veiklai ir jos plėtojimui, kas padės verslą pradedantiems ar plėtojantiems asmenims greičiau ir palankesnėmis sąlygomis gauti reikiamą finansavimą, o tai ypač aktualu pradedant inovatyvius verslus, kai sunku gauti finansavimą tradiciniais būdais (Sutelktinio finansavimo įstatymo projektas).

Parlamentui bus teikiami ir teisės aktai, susiję su valstybės ir savivaldybės įmonių valdymo kokybės gerinimu, taip pat su bendros valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos sukūrimu, suvienodinant asmenų, dirbančių vienodos kvalifikacijos ir sudėtingumo darbą, galimybę gauti teisingą apmokėjimą už darbą (Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projektas).

Į Seimo rudens sesijos darbų programą Vyriausybės siūlo įtraukti ir teisės aktų projektus, susijusius su vaiko teisių apsaugos institucijų sistemos pertvarkos koncepcijos įgyvendinimu ir vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo administracinės tvarkos keitimu į globos (rūpybos) nustatymą teisminiu būdu, profesionalių fizinių globėjų sistemos formavimu ir jos finansavimo nustatymu, tobulinant savivaldybių administracijų vaiko teisių apsaugos skyrių struktūrą ((Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo projektas ir lydimieji įstatymų projektai).

Seimui svarstyti bus teikiami ir teisės aktų projektai, susiję su sąlygų veikti šešėlinei ekonomikai mažinimu – didinant kontrolės efektyvumą ir galimybes atsekti daugiau neteisėtų sandorių, stiprinant įmonių finansinę drausmę, didinant finansinių operacijų skaidrumą ir patikimumą, mažinant galimybes išvengti mokestinių prievolių; taip pat teisės aktai, su kontrabandos masto ir neteisėto disponavimas akcizais apmokestinamomis prekėmis mažinimu.

Išskirtini ir teisės aktų projektai, susiję su pagrindinių energijos tiekimo ir vartojimo efektyvumo reikalavimų nustatymu (Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų projektai); skaidrios ir objektyvios šilumos supirkimo procedūros bei didesnio informuotumo apie šilumos tiekėjų veiklos sąlygas užtikrinimu, nustatant, kad šiluma yra superkama energijos išteklių biržos operatoriaus organizuojamo ir administruojamo šilumos supirkimo aukciono būdu (Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo projektas).

Seimo rudens sesijoje Vyriausybė iš viso siūlo svarstyti daugiau kaip pusketvirto šimto teisės aktų projektų (iš kurių daugiau kaip pusantro šimto pagrindiniai ir apie 200 lydimųjų).

Iš siūlomų svarstyti rudens sesijoje beveik 200 įstatymų projektų (apie pusė iš jų yra pagrindiniai) jau yra registruoti Seime , kiti – dar rengiami arba tobulinami Seimo grąžinti projektai.

www. verslaspolitika.lt

Parašykite komentarą

Top