Jūs esate
Pagrindinis > Savaitė > Pirmadienis, gegužės 4 diena: didžiausi židiniai – Klaipėdos apskrityje

Pirmadienis, gegužės 4 diena: didžiausi židiniai – Klaipėdos apskrityje

www.siandien.info, lrv.lt

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) 2020 m. gegužės 3 d. duomenimis, COVID-19 ligos atvejai registruoti 6 socialinės globos įstaigose ir 10 asmens sveikatos priežiūros įstaigų slaugos skyrių Lietuvoje. Iš viso susirgo 49 šių įstaigų darbuotojai ir 125 gyventojai / pacientai.

VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės slaugos skyriuje susirgo 8 darbuotojai ir 28 pacientai, VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centre – 12 darbuotojų ir 33 gyventojai, VšĮ Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro Kartenos katalikiškoje palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje – 5 darbuotojai ir 24 pacientai.

Didžiausias darbuotojų, kuriems reikalinga izoliacija, skaičius nustatytas Vilniaus apskrityje esančiose socialinės globos įstaigose – VšĮ Senevita (22 darbuotojai) ir VšĮ Antavilių pensionate (16 darbuotojų).

Gavus informaciją apie patvirtintus COVID-19 atvejus socialinės globos įstaigose, NVSC specialistai nedelsiant apklausia atvejį, aiškinasi užsikrėtimo aplinkybes, sąlytį turėjusius asmenis, žodžiu ir raštu informuoja įstaigos administraciją ir vyksta į židinį.

Pagrindinis tikslas – sustabdyti galimą viruso plitimą. Svarbiausi nurodymai būna susiję su pacientų ir darbuotojų srautų atskyrimu, asmeninių apsaugos priemonių naudojimu, darbuotojų ir įstaigos gyventojų / pacientų izoliavimo organizavimu, nuolatinio valymo ir dezinfekcijos užtikrinimu, darbuotojų ir įstaigos gyventojų / pacientų testavimu.

Specialistai vadovaujasi tarptautinių organizacijų rekomendacijomis
Tarptautinės organizacijos (Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras, Pasaulio sveikatos organizacija, JAV ligų prevencijos ir kontrolės centras) pabrėžia būtinybę vykdyti intensyvesnį slaugos / globos namų gyventojų simptomų (taip ir netipinių) stebėjimą ir simptominių atvejų izoliavimą ir ištyrimą.

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2020 m. balandžio 29 d. atnaujintame rizikos vertinime nurodyta, kad socialinės globos įstaigose būtinas kasdieninis gyventojų ir darbuotojų sveikatos būklės vertinimas. Tais atvejais, kai įtariama COVID-19 liga (vyresnio amžiaus žmonėms gali pasireikšti ir nespecifiniai ligos simptomai, pavyzdžiui, virškinimo sistemos sutrikimai), svarbu nedelsiant informuoti visuomenės sveikatos priežiūros įstaigą.

Rizikos vertinime apibrėžtas ir testavimas – laboratorinis ištyrimas turi būti atliekamas visiems įtariamiems COVID-19 atvejams, o vertinant išplitimo galimybę gali būti svarstomas ir visų simptomų neturinčių sąlytį turėjusių asmenų ar visų gyventojų ir darbuotojų ištyrimas, atsižvelgiant į konkrečios situacijos rizikos vertinimą. Visgi sąlytį turėjusių asmenų nustatymas ir izoliavimas yra pagrindinės protrūkio valdymo priemonės.

Kanadoje galiojančiose rekomendacijose numatytas sąlytį turėjusių asmenų ištyrimas bei pabrėžiama, kad turėtų būti tiriami sąlytį turėję asmenys, kurie turi simptomų.

Besimptomių sąlytį turėjusių asmenų ištyrimas nėra rekomenduojamas, nebent tais atvejais, kai jie turėjo artimą ir rizikingą kontaktą su susirgusiuoju (visos priemonės organizuojamas atsižvelgiant į visuomenės sveikatos specialistų nurodymus).

Kaip NVSC socialinės globos įstaigose nustato asmenis, kuriems reikalingas ištyrimas?

Visų pirma nustatomi sąlytį turėję asmenys ir potencialus infekcijos šaltinis. Tai – sudėtingas darbas, kurio metu reikia išsamiai išnagrinėti darbuotojų darbo grafikus, apklausti personalą dėl galimų kontaktų ne darbo metu, nustatyti įstaigos gyventojų / pacientų turėto sąlyčio pobūdį ir kitus rizikos vertinimui būtinus duomenis. Nustačius sąlytį turėjusius asmenis, įvertinamos vietos, kuriose galėtų būti atliktas jų ištyrimas ir teikiami nurodymai dėl mėginių paėmimo konkretiems žmonėms.

Lietuvoje tiriami net ligos simptomų neturintys, bet kontaktą su sergančiuoju turėję asmenys. Pavyzdžiui, Antavilių pensionate ištirta 90 sąlytį turėjusių gyventojų ne tik tame korpuse, kuriame registruoti visi personalo susirgimo atvejai, bet ir kitame, įvertinus galima riziką.

Mėginių paėmimo metu turi būti užtikrinti visi saugumo reikalavimai
Atsižvelgiant į socialinės globos įstaigose ar slaugos skyriuose slaugomų pacientų sveikatos būklę, priimant sprendimus dėl ištyrimo reikia išsamiai įvertinti visas rizikas, taip pat ir tepinėlio paėmimo ypatumus.

Ypač pabrėžtina rizika, susijusi su infekcijos perdavimu, kai ėminiai imami gulintiems ir sunkios būklės gyventojams. Valdant protrūkį šiose įstaigose prioritetą tikslinga teikti simptominių asmenų ištyrimui, viso personalo ištyrimui, pacientų izoliavimui po vieną, besimptomių sąlytį turėjusių pacientų ištyrimui.

Tiriamų asmenų grupes nustatyti bei dalyvauti vykdant mėginių paėmimą privalo NVSC – tai svarbu dėl saugos užtikrinimo, ypač jei priimamas sprendimas tirti platesnį ratą ar visus įstaigos gyventojus esant atvejui, protrūkiui ar profilaktiškai.

Parašykite komentarą

Top