Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Migrantai: liepos 13 d. šaukiama neeilinė Seimo sesija

Migrantai: liepos 13 d. šaukiama neeilinė Seimo sesija

www.siandien.info

Seimo valdyba, vadovaudamasi Statuto 86 straipsniu, nusprendė pranešti parlamentarams, kad Seimo Pirmininkas antradienį, liepos 13 d., šaukia neeilinę Seimo sesiją. Jos metu pagrindinis dėmesys bus skiriamas su nelegalia migracija susijusių procesų teisinio reglamentavimo tobulinimui.

Rytinio posėdžio pradžia – 10 val., vakarinio – 14.40 val.

Rytinio posėdžio pradžioje Seimo nariai išklausys Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės pranešimą „Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir institucijų veiksmai, atsakant į hibridines grėsmes“, balsuos dėl Seimo rezoliucijos „Dėl Hibridinės agresijos atrėmimo“.

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė pristatys Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 5, 71, 76, 77, 79, 113, 131, 136, 138, 139 ir 140 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo IX1 skyriumi įstatymo projektą ir lydimuosius teisės aktus.

Neeilinėje sesijoje bus pateiktas ir Teisėjų atlyginimų įstatymo Nr. X-1771 pakeitimo įstatymo projektas.


Rytinio posėdžio pradžioje Seimo nariai išklausys Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės pranešimą „Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir institucijų veiksmai, atsakant į hibridines grėsmes“

Vakarinio posėdžio metu parlamentarai apsispręs dėl rytiniame posėdyje pateiktų projektų, taip pat balsuos dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių įgyvendinimo 2021–2024 metų prioritetų aprašo patvirtinimo“ (projektas Nr. XIVP-696(2) priėmimo.

Seimo statuto 86 straipsnyje reglamentuotas neeilinių sesijų sušaukimas:

  1. Neeilines sesijas šaukia Seimo Pirmininkas ne mažiau kaip 1/3 visų Seimo narių siūlymu, kuris turi būti jam įteiktas raštu, o Konstitucijos 142 ir 144 straipsniuose numatytais atvejais – Respublikos Prezidentas.
  2. Konstitucijos 89 straipsnio pirmojoje dalyje nustatytais atvejais Seimo Pirmininkas turi teisę sušaukti neeilinę sesiją. Ji šaukiama ne vėliau kaip per 24 valandas nuo Konstitucijos 89 straipsnio pirmojoje dalyje numatytų aplinkybių atsiradimo. Seimo posėdis negali būti pradėtas, jei nėra ne mažiau kaip 1/3 Seimo narių pasirašyto siūlymo.
  3. Konstitucijos 101 straipsnio antrojoje dalyje nustatytais atvejais Seimo Pirmininkas turi teisę sušaukti neeilinę sesiją. Ji šaukiama ne vėliau kaip per 7 dienas nuo Konstitucijos 101 straipsnio antrojoje dalyje numatytų aplinkybių atsiradimo. Seimo posėdis negali būti pradėtas, jei nėra ne mažiau kaip 1/3 Seimo narių pasirašyto siūlymo.
  4. Seimo valdyba turi pranešti visiems Seimo nariams apie neeilinę sesiją ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki sesijos pradžios, išskyrus neatidėliotinus atvejus.
  5. Neeilinėje sesijoje svarstomi tik jos iniciatorių pateikti klausimai. Neeilinės sesijos darbų programą tvirtina Seimas.
  6. Neeilinės sesijos trukmė negali viršyti 15 dienų. Tarp neeilinių sesijų turi būti ne mažesnė kaip 10 dienų pertrauka, išskyrus neatidėliotinus atvejus.

Parašykite komentarą

Top