Jūs esate
Pagrindinis > Savaitė > Patvirtinta naujos sudėties Etninės kultūros globos taryba

Patvirtinta naujos sudėties Etninės kultūros globos taryba

Seimas patvirtino naujos sudėties Etninės kultūros globos tarybą. Už šį sprendimą (projektas Nr. XIIIP-1476) vienbalsiai balsavo 81 Seimo narys.

Etninės kultūros globos taryboje dirbs 21 narys: Rūta Žarskienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto teikimu), Rasa Paukštytė-Šaknienė (Lietuvos istorijos instituto teikimu), Jonas Rudzinskas (Lietuvos tautodailininkų sąjungos teikimu), Jonas Vaiškūnas (Lietuvių etninės kultūros draugijos teikimu), Juozas Šorys (Lietuvos kraštotyros draugijos teikimu), Nijolė Balčiūnienė (Lietuvos ramuvų sąjungos teikimu), Vytautas Ališauskas (Lietuvių katalikų mokslo akademijos teikimu), Dalia Urbanavičienė (Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos teikimu), Daiva Vyčinienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademijos teikimu), Lina Petrošienė (Klaipėdos universiteto teikimu), Kristina Kuprytė (Šiaulių universiteto teikimu).

Dalia Senvaitytė (Vytauto Didžiojo universiteto teikimu), Emilija Alma Sakadolskis (Lietuvos edukologijos universiteto teikimu), Violeta Reipaitė (Lietuvos liaudies buities muziejaus teikimu), Loreta Sungailienė (Lietuvos nacionalinio kultūros centro teikimu), Milda Ričkutė (Vilniaus etninės kultūros centro teikimu), Zita Mackevičienė (Aukštaitijos regioninės tarybos padalinio teikimu), Ona Drobelienė (Dzūkijos regioninės tarybos padalinio teikimu), Rima Vasaitienė (Suvalkijos regioninės tarybos padalinio teikimu), Virginijus Jocys (Žemaitijos regioninės tarybos padalinio teikimu), Vilma Griškevičienė (Mažosios Lietuvos regioninės tarybos padalinio teikimu).

Etninės kultūros globos tarybos paskirtis – atlikti Seimo ir Vyriausybės eksperto bei patarėjo misiją padedant spręsti strateginius etninės kultūros valstybinės globos ir politikos formavimo bei nematerialaus kultūros paveldo apsaugos klausimus, užtikrinti Lietuvos Respublikos nacionalinėje teisės sistemoje įtvirtintos etninės kultūros valstybinės globos įgyvendinimo priežiūrą, skatinti etninės kultūros plėtrą.

Pagal įstatymą į Tarybą narius deleguoja su etninės kultūros globa bei plėtra tiesiogiai susijusios institucijos ir organizacijos, teikdamos Seimui tvirtinti po vieną narį, turintį ne mažesnę kaip 3 metų patirtį etninės kultūros srityje. Tarybos kadencijos trukmė – 4 metai.

Parengė
Seimo Informacijos ir komunikacijos departamento
Spaudos biuro vyriausiasis specialistas
Rimas Rudaitis

Parašykite komentarą

Top