Jūs esate
Pagrindinis > Savaitė > Popiežius Pranciškus latvius kvietė kurti bendrystę esant skirtingumams

Popiežius Pranciškus latvius kvietė kurti bendrystę esant skirtingumams

Ankstų pirmadienio rytą Popiežius Pranciškus tęsė savo vizitą Baltijos šalyse ir vyko į Latviją, kurioje praleido visą dieną. Vakare Popiežius sugrįžta atgal į Apaštalinę nunciatūrą Vilniuje.

Šventojo Tėvo diena prasidėjo susitikimu su Latvijos Respublikos Prezidentu Raimondu Vėjuoniu ir valdžios bei pilietinės visuomenės atstovais, diplomatinio korpuso nariais.

Šio susitikimo metu Popiežius į susirinkusius kreipėsi sakydamas, kad Latvija, Dainų šalis, sielvartą ir skausmą pavertė dainomis ir šokiais, dabar siekianti tapti dialogo ir susitikimo, taikaus sugyvenimo vieta. „Yra įmanoma kurti bendrystę esant skirtingumams. Tai įvyksta, kai žmonės turi motyvacijos neįsitraukti į paviršutiniškus konfliktus ir įžvelgti vienas kito orumą <…> Tada supratimas ir abipusis įsipareigojimas duoda solidarumo vaisių.“

Po susitikimo Popiežius vyko prie Laisvės paminklo, skirto Latvijos nepriklausomybės karo didvyriams. Pagerbimo ceremonijos metu popiežius prie paminklo padėjo gėlių.

Iškart po ceremonijos Šventasis Tėvas vyko į Rygos liuteronų katedrą. Susirinkusiems į ekumeninę maldą Popiežius kalbėjo: „Tiems, kurie čia gyvena, ši Katedra yra daugiau nei paminklas. Ji yra šios vietos gyvenimo, tradicijų ir tapatybės dalis. Tačiau turistams ji yra meno kūrinys, į kuri jie žiūri ir fotografuoja.

Mums visiems nuolat gresia šis pavojus: iš gyventojų galime pasidaryti turistais. Mes galime imti ir tai, kas mums suteikia mūsų tikrąją tapatybę, paversti antikvariniu dalyku, patraukliu turistams, muziejaus eksponatu, primenančiu ankstesniuosius laikus, labai vertingu istoriniu objektu, tačiau nebegalinčiu paliesti širdžių, tų, kurie jį sutinka.“

Šv. Jokūbo katedroje Popiežius Pranciškus pasveikino susirinkusius tikinčiuosius ir drąsino juos savo šeimose bei tėvynėje rodyti kantraus ištvermingumo ir kantraus laukimo pavyzdį.

„Kadangi turite daug metų, – sakė Šventasis Tėvas – nepamirškite, kad esate tautos šaknys, jaunų atžalų, kurios turi žydėti ir nešti vaisių, šaknys. Saugokit šias šaknis, tegu jos būna gyvos.“

Popiežius Pranciškus pietavo drauge su vyskupais Šventosios Šeimos namuose. Po pietų Šventasis Tėvas iš Rygos uosto sraigtasparnių aikštelės perskrido į Agluoną, kur lankėsi Latvijos katalikų centru laikomoje Agluonos bazilikoje. Homilijoje jis kreipė susirinkusiųjų žvilgsnį į Mariją.

Šventasis Tėvas sakė, kad Marija mums parodo, kaip būti arti vargstančiųjų – ne tik trumpai užsukti, kaip maloniems ir solidariems turistams, bet iš tiesų leisti į skausmingą situaciją patekusiems žmonėms pajusti, kad esame šalia jų ir juos palaikome: „Motina pasilieka diskretiškai šalia jų, nes jų kentėjimuose ji mato atviras savo Sūnaus Jėzaus žaizdas.

Ji tai išmoko kryžiaus papėdėje. Mes taip pat esame pašaukti „paliesti“ kitų kančią. Eikime sutikti žmonių, juos paguosti ir lydėti. Nebijokime patirti švelnumo galią, dalyvauti kitų gyvenime ir leisti, kad dėl kitų mūsų gyvenimas taptų sunkesnis.“

Po šv. Mišių Dievo Motinos šventovėje Popiežius atsisveikino su Latvijos žmonėmis ir sugrįžo į Vilnių. Ankstų antradienio rytą Vilniaus oro uoste Šventąjį Tėvą į Estiją išlydės vizito Lietuvoje savanoriai.

LVK Pasiruošimo Popiežiaus vizitui komiteto informacija

Parašykite komentarą

Top