Jūs esate
Pagrindinis > Kultūra > Tikslas – finansuoti vandentvarkos projektus

Tikslas – finansuoti vandentvarkos projektus

Valstybė tęsia finansinių priemonių taikymą viešosios infrastruktūros projektų finansavimui: UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA) valdomo Vandentvarkos fondo (VF) bei grąžinamosios subsidijos priemonės (GS) UAB Vilniaus vandenys suteikta 3,5 mln. Eur paskola bei 2,4 Eur subsidija.

Finansavimas skirtas 4 infrastruktūrinių projektų įgyvendinimui Vilniaus regione: Vilniaus, Šalčininkų, Eišiškių ir Švenčionėlių miestų aglomeracijose.

Vandentvarkos sektorius ilgus metus buvo finansuojamas teikiant negrąžinamąsias subsidijas, tačiau toks finansavimo modelis nebuvo tvarus ir ilgalaikis. Nauja finansavimo priemonė suteikia galimybę efektyviau valdyti ribotus ES finansinius išteklius, užtikrinti papildomų lėšų pritraukimą ir ES fondų lėšų pakartotinį panaudojimą.

„Tikimės, kad pirmosios pasirašytos finansavimo sutartys taps paskata ir kitoms vandentvarkos sektoriaus įmonėms pasinaudoti sudarytomis finansavimo galimybėmis, o Vandentvarkos fondas taps ilgalaikiu ir tvariu vandentvarkos tinklų plėtros ir rekonstrukcijos finansavimo šaltiniu.“ – sako Ministro Pirmininko patarėjas susisiekimo ir klimato kaitos klausimais Giedrius Surplys.

VF tikslas – finansuoti vandentvarkos projektus, didinančius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tvarkymo prieinamumą bei gerinančius jų kokybę, siekiant apsaugoti aplinką nuo nuotekų žalingo poveikio.

GS tikslas – padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą aglomeracijose, kuriose susidaro 2000 ir daugiau gyventojų apkrova.

F paskolos nuotekų tinklų plėtrai gali būti derinamos su grąžinamąja subsidija, kuriai finansavimas skiriamas iš Sanglaudos fondo lėšų.

Pažymėtina, kad subsidijos lėšomis gali būti finansuojama tik nuotekų surinkimo tinklų plėtra, o VF paskola teikiama geriamojo vandens ir nuotekų rekonstrukcijos projektams finansuoti.

Būtina finansavimo sąlyga – pareiškėjai turi turėti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją, išduotą Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos ir būti paskirti regioniniu viešuoju geriamojo vandens tiekėju arba viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju. Taip pat įgyvendinami projektai turi atitikti savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą.

VF paskolos viešiesiems geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams palankiomis sąlygomis teikiamos iki 20 metų terminui.

Parašykite komentarą

Top