Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Laikraštis ŠIANDIEN: Dešimt Žaslių bibliotekininkės Onutės Karvelienės portretų

Laikraštis ŠIANDIEN: Dešimt Žaslių bibliotekininkės Onutės Karvelienės portretų

Kaišiadorių ir Žaslių ambasadorė. Kartu su mūsų komanda ,,Varsa“ Onutė Karvelienė yra keturis kartus žinių turnyro „Kaišiadorių ambasadoriai“ nugalėtoja.

Nijolė SABONYTĖ

Skubėdama į Žaslių biblioteką visada prisimenu į savo darbo kalendorių įrašytus žodžius: „Aš esu biblioteka. Aš nesu nei sienos, nei lentynos, net ne knygos, sustatytos eilėmis. Aš esu pasaulio išmintis, knygose pagauta ir jums jose parengta… Aš esu atviros durys. Įženki!“

Kiekvieno žmogaus gyvenimas yra tarytum paveikslų galerija, kurioje sutelpa jo darbai ir daugybė portretų. Įženkime į Žaslių biblioteką ir sustokime prie mūsų mažo miestelio bibliotekininkės Onutės Karvelienės portretų.

Mylinti savo darbą bibliotekininkė. Onutė čia dirba jau trylikti metai. „Atradau save ieškodama mėgstamo darbo. Dabar esu savo vietoje. Man čia gera.“, – sako ji. Ir mums čia labai gera, nes esame laukiami, nes čia virte verda kultūrinis gyvenimas, čia patiriame kūrybiškumo, buvimo su nepakartojamu knygos pasauliu ir įdomiais žmonėmis valandas.

Bibliotekininkės profesija Onutei yra kaip įrankis tarnauti, dalytis su kitais, galvoti apie kitus.
Parodų rengėja. Bibliotekoje dažnai rengiamos parodos. Gėrėjomis klubo „Pectakas“ (Vilnius) vadovo V. Lisausko fotografijų paroda „Iš susitikimų su rašytojais“, liaudies menininkės G. Juozaitienės tapyba, V. Marevičienės paveikslais… Onutė kviečia savo krašto žmones dalintis savo talentais, padrąsina juos.

Susitikimų su įdomiais žmonėmis organizatorė. Nepamirštamos popietės, vakarai su rašytojais I. Janone ir J. Buitkumi, kraštiečiu V. Dzedulioniu, G. Stulpiniene Vikinge, gamtininku S. Paltanavičiumi, „Vaikų enciklopedijos apie Lietuvą“ autore, mokytoja L. Dekiene ir jos nuostabia mama, literate V. Kursevičiene.

Žaslių seniūnijos kuriantys žmonės taip pat kviečiami pasidalinti savo kūryba, ištiesti savo eilėraščių skambantį žodį tarsi duonos riekę.

Puiki socialinė partnerė. Onutei sėkmingai sekasi kitus įtraukti arba pačiai įsitraukti į veiklą su Žaslių mokykla, lopšeliu-darželiu „Žaliasis klevelis“, Žaslių bendruomenės veiklos centru: akcija „Gerumo angelas“ su mokytoja J. Lakštauskiene, jos mokiniais ir Žaslių bendruomenės veiklos centro nare R. Ostromeckiene, „Kiek daug čia gražių knygelių“ su PUG vaikučiais ir jų mokytoja A. Mikuliene, Lietuvių kalbos renginiai, Lietuvos bibliotekų savaitės renginiai, „Linkėjimai Lietuvai“ ir dar daug kitų veiklų.

Raštingumo ugdytoja. Onutės paraginti Žaslių seniūnijos gyventojai sėkmingai mokėsi kompiuterinio raštingumo, vaikams labai patiko „Robotikos“ užsiėmimai. Skatindama vaikus skaityti ji pati parengė viktorinas „Iš pasakų skrynelės“, „Sveika, knygų šalie“, „Tarmiški žodžiai“. Onutei liūdna, kad vaikai pastaruoju metu labiau renkasi kompiuterinius žaidimus, o ne knygą.

Edukacinių programų, projektų rengėja ir bendraautorė. „Metų knygos rinkimai“ – projektas, kuris vyksta su Žaslių mokyklos pradinių klasių mokytojomis ir jų mokiniais, „Vasaros skaitymai“ Žaslių bažnyčios slėnyje, „Augu skaitydamas“, ,,Žasliai ir žasliečiai“, dailės pamoka, skirta mokytojo R. Simonaičio atminimui ir kitos edukacinės veiklos kartu su mokytojomis L. Dekiene, A. Mikuliene, R. Aleksėjūniene ir kitomis.

Intelektualių žaidimų, viktorinų organizatorė ir vedėja. Nuo 2014 m. žasliečiai įsijungė į proto mūšius. Iš pradžių žaidėme „Europrotus“, o kai šis žaidimas tapo „Auksiniu protu“, kovas tęsėme jame. Ir „kalta“ čia mūsų Onutė, nes ji nedrąsiai paragino net negalvodama, kad žaisti į Žaslius atvažiuos žmonės net iš Kauno, Elektrėnų, Semeliškių, Antakalnio, Paparčių.

Kiekvieno žmogaus gyvenimas yra tarytum paveikslų galerija, kurioje sutelpa jo darbai ir daugybė portretų.

Jau senokai nebetelpame bibliotekos patalpoje, renkamės į Kultūros centrą. Smagu, kad Žaslių komanda „Varsa“ patenka į geriausiai žaidžiančių komandų sąrašus, kad net penki jos atstovai iškovojo teisę ir dalyvavo Lietuvos televizijos žaidime „Auksinis protas“.

Nors esame paties mažiausio miestelio komanda tarp visų dalyvaujančių, bet savo Žasliams atstovaujame tinkamai ir skambiai – 4 nugalėtojai. Onutės dėka Žaslių bibliotekoje galime rašyti Nacionalinį diktantą. Žasliai sėkmingai dalyvavo ir Nacionalinėje viktorinoje, kurią pas mus vedė, žinoma, Onutė.

Kaišiadorių ir Žaslių ambasadorė. Kartu su mūsų komanda ,,Varsa“ Onutė yra keturis kartus žinių turnyro „Kaišiadorių ambasadoriai“ nugalėtoja. Kai „Varsa“ vyksta į „Auksinio proto“ didžiuosius finalus, tuomet ir Onutė sėkmingai žaidžia kartu su komanda.

Žaslių organizatorių organizatorė. „Jei ką sugalvoju, nors ir žinodama, kad bus daug darbo, vis tiek turiu daryti. Kitaip negaliu.“, – sako Onutė. Tuomet ji mąsto, planuoja, telkia aplink save bendraminčius, todėl ir pavyksta, nes viskas būna apgalvota iki detalių. Vasarą ji mus pakvietė dalyvauti Lietuvos bibliotekų projekte „Skaitymo iššūkis“. O kiek iššūkių dar laukia!

„Kultūros pumpuras 2017“ nominacijos laureatė – ,,Metų kultūros ruporas“. Kai sužinojome, kad ji apdovanota Kultūros pumpuru, džiaugsmui nebuvo ribų. Manau visi bibliotekos lankytojai, renginių, projektų, mokymų, pamokų dalyviai, turėję laimės pabendrauti su Onute, tą laiką prisimena su virpuliu širdyje – kaip ryškų, visada praturtinantį įvykį, kaip žmogiškumo mokyklą.

Tai tik dešimt mūsų miestelio bibliotekininkės Onutės Karvelienės portretų, prie kurių stabtelėjote kartu su manimi. O kiek dar jums papasakoti galėtų Kaišiadorių viešosios bibliotekos vadovės, Onutės kolegės ir bibliotekos lankytojai…
Vasario saulelė kyla vis aukštyn. Šviesėja… Jau pavasarėja?..

Taip norisi šį pasakojimą pabaigti poeto Justino Marcinkevičiaus žodžiais, kurie tarsi apibendrina mūsų Onutės portretą:
„Tai nuo tavęs čia taip šviesu.
Nuo žodžio, šitaip pasakyto.
Nuo pagalvojimo balsu:
Turbūt ne dėl savęs esu –
Esu turbūt dėl ko nors kito“.

 

 

 

 

 

Parašykite komentarą

Top