Jūs esate
Pagrindinis > Interviu > Lietuvos šeimų sąjūdžio mitingas „Apginkime Lietuvos Respublikos Konstituciją“

Lietuvos šeimų sąjūdžio mitingas „Apginkime Lietuvos Respublikos Konstituciją“

www.siandien.info

Lietuvos šeimų sąjūdžio mitingas „Apginkime Lietuvos Respublikos Konstituciją“

Spalio 22 d., šeštadienį, Vilniaus Katedros aikštėje vyko Lietuvos šeimų sąjūdžio (LŠS) protesto mitingas „Apginkime Lietuvos Respublikos Konstituciją“.

Mitingo dalyviai laikė rankose ir prie mitingo scenos pritvirtinti buvo šie atsišaukimai ir šūkiai: „Sugrąžinkime Lietuvą tautai“, „Kai tironija tampa įstatymu, pasipriešinimas tampa pareiga“, „Kas miega demokratijoje – atsibus diktatūroje“, „Mažiau Briuselio, daugiau sveiko proto“, „Seimo narys be sąžinės – tauta be ateities“, „Dar 2 metai nusikaltėlių valdžios gresia katastrofa“, „Dž. Sorošą lauk iš Lietuvos!”, „Mažiau Briuselio, daugiau sveiko proto!!!”, „Stop Diktatūrai Lietuvoje”, „Konservų šaika – tautos pražūtis“.

Mitingo metu Vilniaus centre buvo sutelktos gausios policijos pajėgos, o Seimo ir Vyriausybės pastatai buvo aptverti tvoromis.

Renginį vedė LŠS narys Artūras Orlauskas. Nuo scenos mitingo dalyvius žodžiu ir daina sveikino vienuolis, brolis Paulius Vaineikis.

Gintauto Kniukštos nuotr.

Pirmoji kalbėjo viena LŠS vadovių Vitolda Račkova. Jinai kritikavo valstybės politiką skatinančią Lietuvos gyventojus emigruoti, pabrėžė, kad Seimo opozicija tinkamai neatlieka savo darbo.

Po to pasisakė Kovo 11-osios Akto signataras Jonas Šimėnas. Jis LŠS mitingą lygino su Lietuvos Atgimimo judėjimu prieš 30 metų.

„Per 30 pastarųjų metų pasaulis didžiuliu tempu keitėsi, ar įmanoma rasti ryšį tarp dabarties situacijos ir idėjų, kurios skatino veikti Atgimimo metais? Kad šiandien susirinkome ginti amžinųjų vertybių yra tai, kas jungė mus tada ir tebejungia dabar“, – sakė J. Šimėnas.

„Deja, turime ir tai, apie ką prieš 30 metų niekas net nepagalvojo. Tada niekas nemanė, kad teks ginti tradicines vertybes, šeimą, nors Konstitucijos 38 straipsnis sako, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, kad valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę, kad santuoka sudaroma laisva vyro ir moters sutartimi, ir taškas“, – sakė signataras J. Šimėnas.

Jis taip pat apgailestavo, kad „tradicinių vertybių puoselėtojai ir šalininkai imti marginalizuoti, prikabinant jiems kremlinių, patvorinių ar vatnikų etiketes. Atleisk jiems Viešpatie, nes jie nežino ką daro…“.

„Ir žinokite, kad jei vėl tektų ginti Lietuvos laisvę, tai tie vatnikai ir vėl būtų pirmieji, nes jūs bijotumėte susitepti savo prašmatnumo rūbą“, – sakė J. Šimėnas.

Taip pat pasisakė buvęs kariuomenės vadas, Regionų partijos kandidatas į Vilniaus merus atsargos generolas leitenantas Valdas Tutkus.

Gintauto Kniukštos nuotrauka.

„Mūsų Vyriausybė paskelbė, kad turi eilinį planą, tačiau man po to, kai girdžiu, jog valdantieji turi planą, darosi baisu. Todėl, kad pradžioje turėjome planą nuo kovido, bet niekas jo nematė – kovidas kaip buvo, taip yra. Paskui turėjome planą prieš migrantus, niekas jo nematė – migrantai kaip buvo, taip yra. Dabar turime planą, kaip nugalėsime ekonomiką ir sumažinsime kainas, tik nematyti, kad būtų“, – sakė  V. Tutkus.

„Jei jūs, Lietuvos miestai, miesteliai, išsirinksite savivaldą ir žmones, kuriais tikite ir jei jie atliks funkcijas, numatytas Konstitucijoje, tai keistis gyvenimas ims jau šiandien“, – sakė V. Tutkus.

Į mitingo dalyvius nuotoliniu būdu kreipėsi visuomenininkė, mokytoja Astra Genovaitė Astrauskaitė. Ji pasmerkė Seimo sprendimą leisti oficialiuose valstybės dokumentuose rašyti ne valstybine kalba.

Nuotoliniu būdu į mitingo dalyvius kreipęsis garsus kompozitorius Vilhelmas Čepilinskas sakė, kad „Tėvynei yra iškilusi didžiulė, egzistencinė grėsmė“.

Visuomenininkas Valdas Vižinis kritikavo Lietuvos Seimo sprendimą dėl valstybės vadovo statuso suteikimo profesoriui Vytautui Landsbergiui.

Lietuvos krikščionių sąjungos (LKS) pirmininkas Rimantas Dagys skundėsi, jog yra puolamos krikščioniškos vertybės, o krikščionys šiuo metu yra labiausiai persekiojami pasaulyje. Jis pasisakė prieš Stambulo konvenciją, aiškino, kad šeimos aršiai puolamos, kritiškai atsiliepė apie LGBT ir šios bendruomenės teises.

Buvusi Aukščiausiosios tarybos Seimo deputatė, teisininkė, advokatė Zita Šličytė kalbėjo apie Lietuvos valdžios nepagarbą Konstitucijai, jos viršenybės prieš tarptautines sutartis bei ES įstatymus nepaisymą. „Lietuvos politikai turėtų pareikalauti ES gerbti mūsų suverenias galias“, – sakė ji.

Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) pirmininkas, Seimo narys Petras Gražulis pasisakė prieš homoseksualizmo propagandą ir ragino būti vieningais ginant šeima ir Lietuvą.

LŠS atstovas Algimantas Rusteika perskaitė mitingo rezoliuciją.

Mitingo “Apginkime Lietuvos Respublikos Konstituciją”, įvykusio
Vilniuje, Katedros aikštėje, spalio 22 d.

REZOLIUCIJA

Lietuvos Respublikos Konstitucija. 3 straipsnis. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

Pareiškiame, kad dauguma Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatų dėl demokratijos, piliečių ir šeimos teisių, žodžio laisvės yra pažeidžiamos ar faktiškai negalioja ir artimiausiu metu planuojama priimti naujus, Konstitucijai prieštaraujančius įstatymus.

Šalyje įvesta ir kasdien stiprinama valdančiosios daugumos diktatūra, cenzūruojama spauda, ribojamos ir laužomos piliečių konstitucinės teisės ir laisvės. Valdančiosios grupuotės paskirtų, visose energetikos aferose nepakeičiamų asmenų vadovaujamos, dalinai privatizuotos strateginės valstybinės įmonės elektros rinkos liberalizavimo pretekstu kraunasi milžiniškus pelnus.

Iki šiol nepriimti esminiai elektros kainų kompensavimo ir stabilizavimo sprendimai, piliečiai ir vietiniai verslai valdžios palikti likimo valiai. Didžiausios Europoje infliacijos sąlygomis apie kuro akcizų, būtiniausių maisto produktų, elektros pridėtinės vertės mokesčio mažinimą, kurie taikomi kitose šalyse ir palengvina žmonių gyvenimą, atsisakoma net diskutuoti. Gresiančio visuotinio nuskurdimo sąlygomis valdžia ne tik nesirengia mažinti išpūstas valdymo išlaidas, bet ir ciniškai planuoja didinti mokesčius piliečiams bei savo pačių atlyginimus.

Dėl to vietiniai nekorporaciniai, smulkieji ir vidutiniai, šeimos verslai bus priversti bankrutuoti, žmonės neteks darbo, socialinės rūpybos sistema bus perkrauta. Valdantieji faktiškai vykdo stambaus verslo interesą pasinaudoti krize savo naudai.

Nepaisant didžiosios visuomenės daugumos valios, Seime planuojama priimti Konstitucijai prieštaraujantį Civilinės sąjungos įstatymą. Slapta nuo visuomenės, Lietuvos piliečių vardu Seime aprobuotas Europos Komisijos ir Europos Sąjungos Tarybos direktyvos projektas, kurią priėmus numatoma privalomai įvesti Konstitucijai prieštaraujančios Stambulo konvencijos normas, laužyti konstitucinę žodžio laisvę, įteisinant nuomonių cenzūrą ir galimybę persekioti ir įkalinti kitaip manančius piliečius.

Visuotinio pavojaus valstybei akivaizdoje tokie valdančiųjų veiksmai kelia piliečių nepasitikėjimą savo valstybe, didina įtampą šalyje, artina socialinį sprogimą ir kelia realią grėsmę nacionaliniam saugumui. Tolesnis visuomenės skaldymas ir supriešinimas yra nusikalstamas ir antivalstybiškas.

Gintauto Kniukštos nuotrauka.

Mes sakome: GANA, TO NEBEPAKĘSIME!

1. Pareiškiame, kad Vyriausybė, neatstovaujanti valstybės ir daugumos piliečių interesų, prarado politinę ir moralinę teisę veikti ir turi būti nedelsiant atstatydinta.

2. Reikalaujame ištirti, dėl kokių valstybės pareigūnų ir valstybinių įmonių vadovų veiklos ir aplaidumo nusikalstamai ir nepagrįstai buvo padidintos elektros, dujų, šildymo, vandens tiekimo kainos ir kaltus asmenis patraukti atsakomybėn.

3. Reikalaujame nedelsiant atšaukti pradėtą trečiąjį elektros rinkos liberalizavimo etapą ir leisti visiems vartotojams neribotą laiką laisvai ir be jokių apribojimų savo nuožiūra keisti elektros energijos tiekėją.

4. Reikalaujame visą valstybinių elektros gamintojų, perdavimo tinklų operatorių ir tiekėjų viršpelnį panaudoti elektros vartotojų nuostoliams dėl kainų padidėjimo kompensuoti.

5. Reikalaujame, kad visa elektros energija, pagaminama Lietuvoje, būtų parduodama šalies vartotojams pagal tiesiogines sutartis ir biržoje būtų perkamas tik šaliai trūkstamas elektros kiekis. Valstybinėms elektros sistemos įmonėms turi būti nustatytas minimalus įmanomas antkainis, padengiantis tik veiklos kaštus ir būtinas išlaidas.

6. Reikalaujame nacionalizuoti UAB „Ignitis“ grupė”, privalomai išperkant privatiems asmenims ir įmonėms parduotas akcijas, o taip pat nedelsiant atšaukti nusikalstamą Vyriausybės nutarimą, kuriuo numatyta iki šio Seimo kadencijos pabaigos reorganizuoti, pertvarkyti ir privatizuoti visas iki vienos strategines valstybinės įmones.

7. Reikalaujame nedelsiant, kitų Europos valstybių pavyzdžiu panaikinti arba esmingai sumažinti PVM būtiniausiems maisto produktams, dujoms, kurui, elektrai, o visą iki šiol dėl kainų padidėjimo papildomai surinktą į biudžetą didžiulę mokesčių sumą panaudoti gyventojų ir verslo nuostoliams dėl padidėjusių kainų kompensuoti.

8. Paaiškėjus, kad COVID-19 vakcinų gamintojai jokio tyrimo dėl jų poveikio infekcijos plitimui net nevykdė, tapo aišku, jog Galimybių paso įvedimo ir kitos piliečių teisių ribojimo priemonės buvo nepagrįstos ir neteisėtos. Reikalaujame atlikti tyrimą ir nustatyti asmenis, tiesiogiai atsakingus dėl šių neteisėtų veiksmų ir atlyginti moralinę ir materialinę žalą praradusiems darbą, nebegalėjusiems tęsti mokslo ir kitaip nukentėjusiems piliečiams, kurių konstitucinės teisės buvo pažeistos.

Gintauto Kniukštos nuotrauka.

9. Pareiškiame, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos, priimtos Tautos referendumu, nuostatos dėl šeimos ir žmogaus teisių gali būti keičiamos tik referendumu. Reikalaujame, kad Civilinės sąjungos įstatymo svarstymas būtų nedelsiant sustabdytas ir projektas išbrauktas iš Seimo darbotvarkės.

10. Reikalaujame besąlygiškai užtikrinti, kad Lietuvos atstovai Europos Sąjungoje balsuotų PRIEŠ Europos Komisijos ir Europos Sąjungos Tarybos direktyvą „ Dėl kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje“, kuria numatoma priverstinai įvesti Stambulo konvencijos, prieštaraujančios Konstitucijai, galiojimą ir faktiškai uždrausti konstitucinę žodžio laisvę.

11. Visus Seimo narius, nepritariančius antikonstitucinių įstatymų, kuriems kategoriškai prieštarauja visuomenės dauguma, projektams raginame neveidmainiauti ir savo buvimu balsavimo metu Seimo salėje nesudaryti demokratijos regimybės ir galimybės valdantiesiems lengvai šiuos įstatymus priimti. Išeikite, nedalyvaukite antikonstituciniuose nueinančios valdžios veiksmuose, nes nuo to priklauso ne tik visuomenės ir valstybės, bet ir jūsų pačių politinė ateitis.

Kviečiame visus neabejingus piliečius, šeimų, vartotojų ir tikrųjų žmogaus teisių organizacijas, savivaldybių tarybų narius, visuomenininkus, regionų, kaimų, miestelių ir miestų bendruomenes, visas profsąjungas ir opozicines partijas vienytis bendram tikslui ir sugrąžinti valstybei Konstitucijos veikimą, o valstybę – jos piliečiams!

Mūsų jėga – vienybėje!

Lietuvos Respublikos Konstitucija bus apsaugota!

Parašykite komentarą

Top