Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Miškasodis Druskininkų miškuose

Miškasodis Druskininkų miškuose

Karolis Didžiulis
www.verslaspolitika.lt

Praėjusiais metais per visuotinę miškasodžio talką šalyje pasodinta beveik pusė milijono medelių. Druskininkų miškų urėdijos Druskininkų girininkijoje talkininkai 1,5 ha plote pasodino 11 tūkstančių pušų sodinukų.

Druskininkų girininkijoje talkininkai 1,5 ha plote pernai pasodino 11 tūkstančių pušų sodinukų.

Lietuvos rekordus registruojanti agentūra „Factum“ oficialiai patvirtino, kad 2016 metų balandį rengtame nacionaliniame miškasodyje pasodintas iki šiol didžiausias miškų plotas – 80,53 hektaro.

Prie šios iniciatyvos prisidėjo ir miškininkams talkino visi norintys šalies gyventojai, bendruomenės, organizacijos, įmonės. Jų iš viso suskaičiuota daugiau kaip 4 tūkstančiai. Gerai paplušėję talkininkai teigė, kad pirmasis visuotinis miškasodis jiems buvo šventė ir atgaiva, jis paliko daug gerų įspūdžių apie mišką ir miškininkus.

Aplinkos ministerija tuomet pareiškė, kad kitą pavasarį šis rekordas galėtų būti pagerintas. Visoje Lietuvoje po talkos  sužaliavo apie 100 hektarų naujų miškų, buvo pasodinta beveik pusė milijono medelių.

Druskininkų miškų urėdas Zenonas Naujokas sakė, kad miškininkai miškus sodina ne dėl rekordų. Čia regionas yra pats miškingiausias, tačiau miško plotų urėdija nemažina. Druskininkiečiai miškininkai jau pradėjo miškasodžio darbus, sodina pušis, kurias įsigyja iš gretimų urėdijų veikiančių medelynų.

Vyrauja sausi pušynai, patrauklūs rekreacijai. Daug lankytojų pritraukia Druskininkų kurortas. Daugiau kaip trečdalis urėdijos teritorijos apima Dzūkijos nacionalinis parkas.

Druskininkų krašto miškai vilioja ne tik grybautojus ar uogautojus, bet ir poilsautojus. Rūpestis miško svečiais, patraukliais rekreaciniais objektais Druskininkų girių šeimininkams – ne vienintelis.

Druskininkų miškų urėdijos miškai priskirti aukščiausiam rekreacijos lygmeniui.

Anot Zenono Naujoko, per pastaruosius du dešimtmečius urėdijos smarkiai pasikeitė – didžioji dalis miško darbų nudirbama samdant rangovines įmones, maži miško daigynėliai pertvarkyti į modernius miško daigynus, įvairiose srityse diegiamos naujos technologijos – parduodant medieną, stebint miško gaisrus, medienos apskaitos sferoje ir kt.

Druskininkų miškų urėdas Zenonas Naujokas sakė, kad miškininkai miškus sodina ne dėl rekordų. Čia regionas yra pats miškingiausias, tačiau miško plotų urėdija nemažina.

,,Manau,  kad miškininkystė yra specifinė ūkio šaka todėl, kad tų darbų, kuriuos darome šiandien, rezultatus matysime tik po daugelio dešimtmečių, o padarius klaidų, jas ištaisyti bus galima tik per tą laikotarpį, per kurį užauga medis. Tad miškų sferoje dirbančių žmonių patirtis yra labai svarbi“, – sako urėdas.

Druskininkų miškų urėdija valda 27 000 ha valstybinių miškų, suskirstytų į 7 girininkijas. Urėdijos teritorijoje plyti 2 rezervatai, apimantys 1 826 ha plotą, 27 draustiniai – 1 826 ha. 80 kertinių miško buveinių užima 370 ha plotą. 12 000 ha urėdijos miškų patenka į Dzūkijos nacionalinio parko ribas.

Druskininkų miškų urėdija yra FSC sertifikuota nuo 2003 metų. FSC sertifikavimas yra nepriklausoma tarptautinė miškų ūkio vertinimo ir medienos gaminių kilmės žymėjimo sistema. Ji suteikia vartotojui garantijas, kad siūlomi produktai pagaminti griežtai laikantis tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principų.

Didžiają dalį išlaidų urėdijoje sudaro miškų atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo išlaidos, apvaliosios medienos savikaina, mokesčiai, bendrosios administracinės išlaidos.

Druskininkų miškų urėdija moka visus įstatymais nustatytus mokesčius- mokesčių našta sudaro apie 42 procentų pajamų. Didėjant Lietuvos vidutiniam darbo užmokesčiui ir gerėjant ekonominei situacijai, urėdijoje palaipsniui didinamas specialistų vidutinis darbo užmokestis.

Vienas populiariausių objektų – miško muziejus-mokymo ir informacijos centras ,,Girios aidas”.

Lietuvoje miškai inventorizuojami kas 10 metų. Druskininkų urėdijos valdomų miškų inventorizavimas rodo, kad ūkininkauja darniau, miško resursai didėja, taikoma vis daugiau ekologiškų, natūraliai miško raidai artimų ūkinių priemonių, tokių kaip neplyni kirtimai, savaiminio miško žėlimo skatinimas ir panašiai.

Druskininkų miškų urėdijos miškai priskirti aukščiausiam rekreacijos lygmeniui.

Urėdijoje įrengti ir prižiūrimi 38 rekreaciniai objektai – stovyklavietės, poilsiavietės, atokvėpio vietos, pažintiniai takai. Visais rekreaciniais

objektais visuomenė gali naudotis nemokamai.

Vienas populiariausių objektų – miško muziejus-mokymo ir informacijos centras ,,Girios aidas“ – čia atnaujintos ekspozicijos, įrengta šildymo sistema leidžia muziejui dirbti ištisus metus, plačiai atverti duris įvairiems renginiams – pasitarimams, konferencijoms, jaunųjų miško bičiulių sambūrio renginiams.

Druskininkų miškų urėdijos teritorijoje yra užregistruotos 53 retų ir saugomų paukščių lizdavietės, 29 perimvietės, 107 augalų radimvietė. Iš viso Lietuvos raudonosios knygos objektų urėdijos valstybinės reikšmės miškuose priskaičiuojama 230.

Druskininkų miškininkai gali didžiuotis urėdijos miškuose gyvenančiais žalvarniais, kurtiniais, tetervinais.

Parašykite komentarą

Top