Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Nacionalinis susivienijimas ragina E. Zingerį trauktis iš pareigų

Nacionalinis susivienijimas ragina E. Zingerį trauktis iš pareigų

www.siandien.info

Nacionalinio susivienijimo valdyba kreipėsi į prezidentą G. Nausėdą su pareiškimu dėl Seimo nario ir prezidento Valdo Adamkaus įsteigtos Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti komisijos pirmininko Emanuelio Zingerio veiklos.

Valdyba savo pareiškime rašo, kad “E. Zingeris teigė, kad „bet koks nacionalizmas yra demokratijos priešas, stabdantis valstybės vystymąsi“, taip pat, kad „XXI amžiuje turime labai atsakingai saugoti demokratijos pasiekimus ir nacionalizmui tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje, tiek Vengrijoje, tiek bet kurioje kitoje šalyje pasakyti griežtą „ne“. Turime suprasti, kad visokie nacionalistiniai judėjimai tik poliarizuoja visuomenę ir stabdo valstybės pažangą“.

Skelbdamas suklastotas neegzistuojančios ir niekada neegzistavusios publikacijos nuotraukas E. Zingeris ne tik šmeižtu pakenkė jaunimo sambūrio „Pro Patria“ reputacijai, bet ir vietoje atsiprašymo paskelbė abstraktų paneigimą, nenurodydamas, nei kokia informacija paneigiama, nei kieno reputacijai ja buvo padaryta žala. Tačiau greta to egzistuoja ir daug svarbesnis politinis aspektas. Ir informacinės atakos taikinys – tautinę ir valstybinę sąmonę savo veikla ugdantis „Pro Patria“ sambūris, ir jos laikas – Valstybės atkūrimo dienos išvakarės – pasirinkti ne atsitiktinai. Jie simboliškai pabrėžia pagrindinę E. Zingerio pasisakymo ideologinę nuostatą, jog nacionalizmas yra demokratijos ir valstybės priešas.

Nei istorijos, nei politikos, nei tarptautinės teisės moksluose nėra ir negali būti abejojama, kad Vasario 16-oji yra būtent lietuviškojo nacionalizmo, su kuriuo kovoti kviečia E. Zingeris, pergalės šventė.

Sukurti nepriklausomą Lietuvos valstybę buvo lietuvių nacionalizmo siekis, jos paskelbimas – nacionalizmo pergalė. Šios šventės išvakarėse kviesti kovoti su nacionalizmu reiškia raginti atvirai paneigti idėjinį ir politinį modernios nacionalinės Lietuvos valstybės kūrimo pagrindą ir jos teisę egzistuoti kaip nepriklausomai ir suvereniai tarptautinės valstybių bendrijos narei.

Taigi Seimo nario šmeižikiškas įrašas yra faktinis išpuolis prieš Lietuvos valstybę, nelojalumo jai aktas, menkai pridengtas iš sovietinės propagandos arsenalo perimto „kovos su nacionalizmu“ žodyno širma.

Suvokiant, kad nacionalinė valstybė yra faktiškai vienintelė modernios suverenios valstybės politinio egzistavimo ir raiškos istorijoje forma ir kad nacionalizmas yra vienintelis tokią valstybę kuriantis ir išlaikantis idėjinis pagrindas, kvietimas kovoti su nacionalizmu ir jo paskelbimas „demokratijos priešu“ ir „valstybės stabdžiu“ de facto reiškia kvietimą likviduoti Lietuvos valstybę.

E. Zingerio raginimas kovoti su nacionalizmu yra nukreiptas ir prieš 1990 m. kovo 11-ąją atkurtą Lietuvos Respubliką, nes tai padaręs Sąjūdis, prie kurio LR Seimo narys, pats balsavęs už Nepriklausomybės atkūrimo aktą, prisišliejo tik iš akivaizdžiai trumpalaikių konjunktūrinių paskatų, buvo nacionalizmo ideologija nuosekliai besivadovavęs lietuvių tautinio ir valstybinio išsivadavimo judėjimas.

Neatsitiktinai kovos su nacionalizmu žodynas identiškai, tik atsisakęs kai kurių pasenusių epitetų, atkartoja sovietinę ideologinę retoriką. Kovai su „buržuaziniu nacionalizmu“ ir juo pagrįstam nacionaliniam Lietuvos valstybingumui griauti TSKP/LKP rinkosi tas pačias retorines ir ideologines priemones.

Itin atsakingas ir įtakingas pareigas formuojant Lietuvos istorijos politiką ir tautos atmintį užimantis E. Zingeris atvirai griauna valstybingumo pagrindus. Tai ypač stebėtina žinant, kad parlamentaro tėvas Mykolas Zingeris aktyviai kovojo prieš nepriklausomą Lietuvos Respubliką iki sovietinės okupacijos ir uoliai prisidėjo prie okupacinės valdžios vykdomų represijų.

Jas vykdę teroro režimo kūrėjai savo nusikalstamus veiksmus taip pat teisino kovos su buržuaziniu nacionalizmu šūkiais. E. Zingeris ne tik sistemingai nutyli šiuos savo biografijos puslapius, bet ir toliau vadovaujasi tomis pačiomis antivalstybinėmis nuostatomis.

Tokia nuosekli ir daugiametė šio Seimo nario veikla iškraipant, klastojant ir juodinant Lietuvos Laisvės kovų ir pasipriešinimo istoriją verčia manyti, kad ji kyla iš jo giliai įsišaknijusių antilietuviškų politinių įsitikinimų.

Akivaizdu, kad tokiomis nuostatomis besivadovaujantis asmuo negali objektyviai ir nešališkai vertinti Lietuvos istorijos ir todėl privalo atsistatydinti arba būti atstatydintas iš politiškai labai svarbių ir atsakingų Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti pirmininko pareigų”

Parašykite komentarą

Top