Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Pasirašyta universitetų bendradarbiavimo sutartis „Dėl sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos įgyvendinimo“

Pasirašyta universitetų bendradarbiavimo sutartis „Dėl sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos įgyvendinimo“


Klaipėdoje pasirašyta universitetų bendradarbiavimo sutartis „Dėl sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos įgyvendinimo“ .

Šalies universitetai, vadovaudamiesi Tarptautinės universitetų ir kolegijų bendradarbiavimo sveikatos skatinimo srityje chartijos (Okanagana, 2015) principais, susitarė aktyviai dalyvauti įgyvendinant sveikatos tausojimo ir stiprinimo politiką, remdamiesi moksliniais tyrimais ir studijomis teikti siūlymus, rekomendacijas valstybės ir kitoms suinteresuotoms institucijoms dėl Lietuvos socialinės, ekonominės gerovės ir sveikatos plėtros.

Sutartimi įsipareigojama ne tik kurti šalies universitetuose sveikatai ir jos stiprinimui palankią aplinką, bet ir peržiūrėti ir atnaujinti universitetų turimas bei kurti naujas, į piliečių sveikatos tausojimą ir stiprinimą orientuotas paslaugas, integruoti sveikatos, gerovės ir visuomenės darnaus vystymosi aspektus į įvairius studijų dalykus ir programas, sudaryti galimybes studentams sistemingai tobulinti kompetencijas įvairiomis formomis.

Minėta sutartimi siekiama įtvirtinti sveikatos tausojimo ir stiprinimo tikslus visų universitetų strategijose, jose akcentuojant darnaus sveikatos ir gerovės vystymosi tikslus bei užtikrinti veiksmingą universitetų bendradarbiavimą ugdant ateities piliečius, gebančius inicijuoti sveikatos gerinimo pokyčius ir už universitetų ribų.

siandien.info

Parašykite komentarą

Top