Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Perspektyvus medelynas pirkėjų sulaukia ir iš užsienio

Perspektyvus medelynas pirkėjų sulaukia ir iš užsienio

Karolis Didžiulis


Valstybinių miškų urėdijų medelynų valdymo pertvarka prasidės 2018 metais. Vykdant optimizavimo programą, Lietuvoje turėtų išlikti 4–5 medelynai, kuriuose miško sodmenys būtų auginami konteineriuose su uždara šaknų sistema, o 10–12 medelynų sodmenis augintų atvirame grunte.

Kaip ir kasmet, 2017 metais Rokiškio miškų urėdijos medelynas ketina realizuoti  įvairių rūšių miško sodmenų.

Turintys gerą infrastruktūrą, galimybę plėstis ir per metus parduoti 3 mln. sodmenų pripažinti Anykščių, Kaišiadorių, Kretingos, Nemenčinės, Radviliškio, Raseinių, Rokiškio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Trakų urėdijų medelynai.

Daugiau nei prieš pusšimtį metų Miegonių kaime įsikūręs Rokiškio miškų urėdijos medelynas patvirtintoje Valstybinių miško medelynų veiklos optimizavimo programoje iki 2023 metų pripažintas perspektyviu. Jam iškeltas uždavinys tapti vienu iš 10-11 modernių, galinčių kasmet išauginti ir realizuoti ne mažiau kaip 3 mln. kokybiškų miško sodmenų, medelynu.

Medelyne auginami miško ir dekoratyviniai sodmenys

Iškeltam siekiui įgyvendinti   skiriamia nemažai investicijų gerinant darbininkų darbo sąlygas, keliant darbo efektyvumą, suprantama, ir  pažangių technologijų diegimą, ir darbų mechanizavimą.

Rokiškio miškų urėdijos miškininkai medelius skaičiuoja rudenį, nes paprastai šiuo metų laiku miškininkai sulaukia pasiūlymų parduoti miško sodmenis jau kitiems metams ne tik iš savo šalies, bet ir iš užsienio. Pirkėjams patinka tinkamai išauginti, kokybiški miškų urėdijos sodmenys.

Kaip ir kasmet, 2017 metais Rokiškio miškų urėdijos medelynas ketina realizuoti daugiau kaip  1 mln. įvairių rūšių miško sodmenų: eglės, pušies, beržo, juodalksnio, liepos.

Apie pusę milijono sodmenų  panaudojama  įveisiant ir atkuriant miškus miškų urėdijos valdomuose Rokiškio rajono valstybiniuose miškuose. Kita dalis  parduodama rajono privačių miškų ir žemių savininkams, miškų urėdijoms ir kitiems pirkėjams.

Iš miškui sodinti tinkamų sodmenų daugiausiai išauginama paprastosios eglės, juodalksnio, karpotojo beržo, paprastosios pušies, taip pat paprastojo ąžuolo, mažalapės liepos, paprastojo klevo, paprastojo šermukšnio, raudonosios sedulos, vienapiestės gudobelės ir kt.

Rokiškio miškų urėdijos medelynas  sodmenis parduoda ir užsieniečiams.

VĮ Rokiškio miškų urėdijos medelyne kasmet išauginama 4-4,5 mln. sodmenų.

Medelyne auginami miško ir dekoratyviniai sodmenys. Miško sodmenys auginami iš genetiniuose draustiniuose, sėklinėse plantacijose ir sėkliniuose medynuose surinktų sėklų.

Sudaromos sutartys parduoti paprastosios eglės, paprastosios pušies, karpotojo beržo, juodalksnio, įvairių krūminių rūšių miško sodmenis.

Miškų urėdija prižiūri 4 genetinius draustinius (paprastosios pušies – 46,8 ha, karpotojo beržo – 11,7 ha, mažalapės liepos – 2,8 ha ir drebulės – 1,9 ha), 4 sėklines plantacijas (paprastosios eglės – 14,68 ha, juodalksnio – 2,1 ha ir dvi paprastosios pušies – 10,34 ha), 6 sėklinius medynus (paprastojo ąžuolo – 3,0 ha, juodalksnio – 1,2 ha, paprastosios pušies – 5,8 ha ir tris paprastosios eglės – 6,7 ha). Moksliniais tikslais įveisti 2,9 ha ploto mišrūs paprastosios eglės-karpotojo beržo bandomieji želdiniai.

Sudaromos sutartys parduoti paprastosios eglės, paprastosios pušies, karpotojo beržo, juodalksnio, įvairių krūminių rūšių miško sodmenis. Ištisus metus medelyne parduodami įvairūs dekoratyviniai sodmenys, paprastosios eglės ir paprastosios pušies sėklos.

Daug darbų ateityje laukia Rokiškio miškų urėdijos miškininkų – medelyno plotas didelis, dirvožemiai tinkami sodmenims auginti. Beje, Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programa ir toliau remia privačių žemių apželdinimą mišku. Miškų įveisimo projektai sėkmingai įgyvendinami ir Rokiškio rajone.

 

Parašykite komentarą

Top