Jūs esate
Pagrindinis > Savaitė > Pramoninkų konfederacija remia EK ir komisarės M.Thyssen tikslus siekti didesnės sanglaudos

Pramoninkų konfederacija remia EK ir komisarės M.Thyssen tikslus siekti didesnės sanglaudos

Šią savaitę Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidento Roberto Dargio vadovaujama verslo delegacija dalyvavo susitikimuose su ES institucijų ir pramonės organizacijų atstovais, siekdamas aptarti Lietuvos pramonei aktualius klausimus pramonės, vidaus rinkos, transporto, aplinkosaugos, užimtumo ir prekybos srityse bei Lietuvos įmonių veiklai kylančius trukdžius Europos valstybėse.

„Lietuvos pramonės sukuria virš 20 proc. BVP. Norėdami išlikti konkurencingi pasaulio rinkose turime spėti su globaliomis skaitmenizavimo tendencijomis, o tam reikia užtikrinti, kad ES ir Lietuvos politikai keistų požiūrį į švietimą, sąlygas inovacijoms ir įmonių patiriamą administracinę naštą “, – sakė R.Dargis gegužės 22 d. susitikime su EK Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ komisarės Elžbietos Bienkowskos kabineto vadovu Tomaszu Husaku.

Susitikime buvo atkreiptas dėmesys į būtinybę nedelsiant paskelbti atnaujintą pramonės konkurencingumo strategiją ir jos pagrindu sukurti tinkamas sąlygas įmonių konkurencingumui, skaitmeninimui, inovacijoms ir darbo vietų kūrimui.

Tokia strategija turi būti paremta konkrečiais teisėkūriniais ir finansiniais instrumentais, todėl į tai būtina atsižvelgti derantis dėl būsimosios ES ilgalaikės finansinės perspektyvos. Pabrėžta, kad sprendimų priėmėjai Briuselyje ir Vilniuje turi įvertinti priimamų teisės aktų poveikį konkurencingumui visose srityje, ypač pramonės skaitmeninimo, švietimo, rinkos poreikius atitinkančių įgūdžių formavimo, prekybos, vidaus rinkos ir darbo rinkos reguliavimo srityse.

Lietuvos pramonės sukuria virš 20 proc. BVP. Norėdami išlikti konkurencingi pasaulio rinkose turime spėti su globaliomis skaitmenizavimo tendencijomis, o tam reikia užtikrinti, kad ES ir Lietuvos politikai keistų požiūrį į švietimą, sąlygas inovacijoms ir įmonių patiriamą administracinę naštą.

Lietuvos verslo atstovai paragino atsisakyti siūlomų komandiravimo taisyklių, kurios užkrauna didelę administracinę naštą ir ženkliai pabrangintų Lietuvos įmonių paslaugas Vakarų Europoje, taip pat sudaryti sąlygas investicijų į tyrimus ir inovacijas tvarumui, užtikrinant veiksmingą kovą prieš nesąžiningą prekybą. Taip pat buvo kreiptasi dėl komisarės paramos šalinant kliūtis transporto paslaugų teikimui vidaus rinkoje ir kovojant prieš protekcionistines Vakarų Europos valstybių priemones.

Susitikime su EK Užimtumo, socialinių reikalų, įgūdžių ir darbo judumo komisarės Marianne Thyssen kabineto vadove Inge Bernaerts buvo kalbėta apie produktyvumo augimą kaip atlyginimo kėlimo sąlygą.

LPK prezidentas pabrėžė, kad 2020 metais 90 proc. darbo vietų bus reikalingi skaitmeniniai įgūdžiai, todėl tam turi ruoštis ne tik verslas, bet ir vyriausybės.

„Remiame Komisijos ir komisarės M.Thyssen tikslus siekti didesnės sanglaudos, o taip pat siekį įgyvendinti konkrečias struktūrines reformas darbo rinkos ir švietimo srityse. Tačiau svarbu suvokti, kad gerai išvystytos socialinės sistemos įmanomos tik augančiose ir sveikose ekonomikose. Šiandieninės socialinės problemos gali būti išspręstos tik užtikrinus sąlygas ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui, “- pažymėjo R.Dargis.

Susitikime buvo pristatyta pozicija dėl būsimų Europos Komisijos pasiūlymų, skirtų kelių transporto vidaus rinkai ir institucijose svarstomų komandiravimo taisyklių pakeitimo. Vežėjai pristatė kelių transporto sektoriaus problemas, įskaitant protekcionizmą ir vairuotojų trūkumą.

Išreikštas susirūpinimas „socialinio dempingo“ retorika Vakarų Europoje, kuri yra emocionali ir nepagrįsta faktais ir dažnai naudojama valstybių rinkų apsaugai.

Apie vežėjų problemas kalbėta ir susitikime su EK Transporto Generalinis direktorato atstovais. Komisija paraginta neužkrauti papildomos administracinės naštos vežėjams, mažinti kliūtis paslaugų teikimui, gerinti infrastruktūrą, siekti maksimalaus taisyklių aiškumo ir veiksmingos jų įgyvendinimo priežiūros, taip pat – aktyviai kovoti su pažeidimais

Pasak LPK prezidento, ekonominė konvergencija tarp Europos rytų ir vakarų valstybių vyksta, tačiau ne taip greitai, kaip norėtųsi, o kliūtys vidaus rinkoje, prisidengiant socialinio teisingumo lozungais, daro milžinišką žalą Lietuvos įmonėms ir gali sulėtinti šį sanglaudos procesą.

LPK verslo delegacija taip pat susitiko su EK Prekybos komisarės Cecilia Malmström kabineto vadove Maria Asenius ir pristatė LPK pozicijas dėl dempingo vertinimo metodikos ir prekybos apsaugos priemonių modernizavimo.

Pabrėžta, kad yra būtina užtikrinti veiksmingas priemones prieš nesąžiningą prekybą iš trečiųjų šalių. Atkreiptas dėmesys, kad priemonės turi būti veiksmingai taikomos prieš visas valstybes, kuriose nustatomi rimti rinkos iškraipymai – ar tai būtų Kinija, ar Rusija.

Saulės energetikos sektoriaus atstovai pabrėžė kovos prieš nesąžiningą importą ir galiojančių taisyklių apėjimą svarbą, nes silpnos priemonės reikš europinės pramonės ir jos investicijų į tyrimus ir diegimą (R&D) bei naujausias technologijas praradimą.

Susitikime su EK Aplinkos Generalinio direktorato atstovais aptarta atliekų tvarkymo reguliavimo specifika europinės Žiedinės ekonomikos strategijos kontekste ir įmonėms prieinamos europinio finansavimo priemonės.

Su įtakingiausios verslo organizacijos, vienijančios didžiausias pramonės asociacijas Europoje, BusinessEurope prezidente Emma Marcegaglia Konfederacijos prezidentas Robertas Dargis apsikeitė nuomonėmis dėl BusinessEurope ir LPK pozicijų Lietuvos verslui aktualiausiais klausimais, kuriuos BusinessEurope keltų reguliariai bendraudama su Europos Parlamentu, Europos Komisija ir Taryba, taip pat su europinėmis asociacijomis.

verslaspolitika, lpk.lt

Parašykite komentarą

Top