Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > SANTALKOS LIETUVAI startas rinkimuose į Seimą

SANTALKOS LIETUVAI startas rinkimuose į Seimą

VDU Žemės ūkio akademijoje vyko judėjimo „Lietuva yra čia“ visuotinas susirinkimas, patvirtinta ataskaita už 2019 metus, patvirtinta Revizijos komisija ir aptartos galimybės judėjimo keliamiems kandidatams dalyvauti Kartų solidarumo sąjungos – SANATALKOS LIETUVAI daugiamandačiame sąraše ir vienmandatėse apygardose.

„Taip jau susiklostė, kad didžioji dalis Kartų solidarumo sąjungos – SANTALKOS LIETUVAI narių, tuo pačiu yra judėjimo „Lietuva yra čia“ nariai, tad po nedidelės pertraukos prasidėjusiame Kartų
solidarumo sąjungos – SANTALKA LIETUVAI išplėstiniame tarybos posėdyje balsavimo teise pasinaudojo visi 11-a KSS-SL prezidiumo nariai ir 24 skyrių pirmininkai iš esamų 32 teritorinių KSS-SL skyrių,“ – pažymėjo Jūratė Zapolskienė, KSS-SL atsakinga sekretorė.

KSS-SL tarybos nariai dėmesingai išklausė partijos pirmininko dr. Arvydo Juozaičio išdėstytą politinės situacijos apžvalgą. Buvo aptartos beveik metus trukusios pastangos, sudariusios sąlygas trijų partijų vadovams pasirašyti bendro veikimo Deklaraciją. Šiame dokumente, įvardintų siekių pagrindu bus kviečiamos ir kitos politinės jėgos bei pavieniai fiziniai asmenys į realią SANTALKĄ LIETUVAI . „SANTALKA LIETUVAI – veiksmingiausias Lietuvos valstybę gelbėjantis veiksnys“ – teigiadr. Arvydas Juozaitis.

Rinkimų štabo vadovas Saulius Lapėnas pateikė informaciją apie KSS-SL rinkimų štabo veiklą, supažindino tarybos narius su pirmaisiais 52-iem pretendentais į rinkimų daugiamandatį sąrašą, kuriame jau yra 14 asmenų, kurie tuo pačiu metu ketina dalyvauti rinkimų kovoje vienmandatėse
apygardose. Šiame sąraše vieną trečdalį užima moterys.

„Turime kasdien augantį bendrą pretendentų sąrašą ir į vienmandates rinkimines apygardas. Tačiau ne visose apygardose siekiame kelti savo partijos narius, nes stengsimės vykdyti nekonkuravimo susitarimus su bendro veikimo deklaraciją pasirašiusiomis partijomis. “ – pabrėžė Saulius Lapėnas, KSS-SL pirmininko pavaduotojas.

Po įvykusių diskusijų ir pasikeitimų nuomonėmis, KSS-SL taryba vienbalsiai priėmė nutarimą, kuriame išreiškė pritarimą KSS-SL dalyvauti rinkimų į LR Seimą kampanijoje, formuojant daugiamandatį sąrašą ir keliant kandidatus vienmandatėse apygardose. Tuo pačiu KSS-SL taryba suteikė įgaliojimus
kolegialiam partijos organui Prezidiumui, spręsti klausimus susijusius su eiliškumu kandidatų sąraše.

Dalius Serafinas,
KSS-SL tarybos ir prezidiumo narys
2020-07-05, Kaunas

Parašykite komentarą

Top