Jūs esate
Pagrindinis > Savaitė > Siūloma didinti VRK komisijos galias

Siūloma didinti VRK komisijos galias

Seimas po svarstymo pritarė Baudžiamojo kodekso ir lydimųjų teisės aktų pakeitimams, kuriais būtų nustatyta atsakomybė už neteisėtą politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimą.

Svarstomais projektais siūloma nustatyti baudžiamąją ir administracinę atsakomybę už neteisėtą politinių partijų ir politinių kampanijų dalyvių, taip pat ir visuomeninių rinkimų komitetų, finansavimą; numatyti finansinio pobūdžio priemones politinėms partijoms už lėšų panaudojimą iš neteisėtų finansavimo šaltinių; apriboti grynųjų pinigų, įskaitant ir nario mokestį, naudojimą partijų veikloje; nustatyti politinių kampanijų išlaidų kontrolę ir politinių partijų atskaitomybę; užkirsti kelią piktnaudžiavimams pasinaudoti paramos gavėjo statuso suteikiamomis lengvatomis.

Kodekse siūloma įtvirtinti, kad tas, kas neteisėtai teikė lėšas ar kitokią paramą, kurių vertė viršija 500 MGL dydžio sumą, politinei partijai ar politinei kampanijai tiesiogiai ar netiesiogiai finansuoti arba šias lėšas ar paramą neteisėtai priėmė ar panaudojo politinės partijos ar politinės kampanijos veikloje, būtų baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki ketverių metų. Už šias veikas atsakytų ir juridinis asmuo. Balsavimo rezultatai: už – 57, prieš –5, susilaikė 18 Seimo narių.

Lydimuosiuose Politinių partijų įstatyme ir Politinių partijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatyme siūloma numatyti, kad jeigu politinė partija gavo neteisėtu būdu lėšų, tokią pačią lėšų sumą, Vyriausiosios rinkimų komisijos nurodymu, turi grąžinti į biudžetą.

Siekiant apriboti grynųjų pinigų, įskaitant nario mokestį, naudojimą partijų veikloje, Politinių partijų įstatymo pataisų projekte numatoma, kad visos politinės partijos išlaidos, išskyrus išlaidas politinei kampanijai finansuoti, turėtų būti apmokėtos tik iš politinės partijos banko sąskaitos. Banko pavedimu turėtų būti mokamas ir nario mokestis, viršijantis 0,3 vidutinio minimalaus darbo užmokesčio dydį, tai yra 265 eurus.

Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo pataisų projekte siūloma didinti komisijos galias – suteikiant teisę reikalauti iš juridinių ir fizinių asmenų informacijos, kuri būtina tyrimams atlikti, taip pat suteikiama teisė atlikti tokius tyrimus.

Siūloma, kad pakeitimai įsigaliotų 2020 m. sausio 1 d.

siandien.info, lrs.lt

Parašykite komentarą

Top